215
  • serpil

Gekap Usul ve esaslar

07.02.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından GEKAP yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları yayınlanmıştır.

 

Geri kazanım ve katılım payı uygulamasına tabi olan ve Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listede yazılı ürünlerin beyanı ile tahsiline ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanunu ek-1 sayılı listede yer alan ürünler için geri kazanım ve katılım payına ilişkin beyan ve ödeme yükümlülüğü bu ürünleri piyasaya sürenler ve/veya ithalatçılara aittir. Yükümlülük oluşturan fiiller ile bu fiillerden dolayı yükümlülük sahibi tarafların tanımlanması yapılmıştır.

 

 

Ambalajlar için geri kazanım katılım payı uygulamaları;

Ambalajlar; içerisinde bulunan, taşınan, korunan, saklanan veya satışa sunulan ürün, eşya veya malzemelerin tehlikeli veya tehlikesiz özellik gösterip göstermemesine bakılmaksızın geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi tutulur.

Kullanım amacına göre ambalajlar, birincil ambalaj, ikincil ambalaj, üçüncül ambalaj olarak tanımlanmaktadır.

Birincil ambalaj (satış ambalajı) ürünle doğrudan veya kısmen temas halinde olan ambalajlardır.

İkincil ambalaj, birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada tutacak şekilde tasarlanmış ambalajlardır.

Üçüncül ambalaj (nakliye ambalajı) grup ambalajlarının taşıma ve depolama işlemlerini kolaylaştırmak ve zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılan ambalajlardır.

İçecek ambalajı, içeceklerin nihai tüketicilere ulaştırılmasında en küçük satış birimi oluşturmaya uygun olarak içecekle doğrudan veya kısmen temas halinde olan ambalajları ifade etmektedir.

İçeceklerin şişe ve kutuları ile bunların mantar, kapak, tıpa ve etiketleri birincil ambalaj tanımı için bütün olarak değerlendirilmektedir.

Ambalajlar için beyan ve ödeme yükümlülüğü, plastik poşetler için satış noktalarının, diğer ambalajlar için piyasaya süren veya ithalatçılar olarak belirtilmiştir.

Ancak, Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde belirtilen ve geri kazanım katılım payı tahsil edilecek ürünlerin sadece Lastik, Akümülatör, Madeni Yağ, Bitkisel Yağ, Elektrikli ve Elektronik Eşya, Pil, ilaç için birincil ambalajları için (şişe, bidon, teneke kutu, kağıt, karton koli veya plastik sarmalı/kaplaması gibi) beyan edilip geri kazanım katım payı ödenmeyecektir.

Ayrıca Kanunun ek-1 sayılı listede belirtilen bitkisel ve madeni yağların yine listede yer alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda, Yönetmelik gereği hammadde olarak kullanılan ürünün beyanı yapılacak ancak geri kazanım katılım payı ödenmeyecektir.

Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesinde yer alan Elektrikli ve Elektronik eşya kategorisinde geri kazanım katılım payı nihai ürünlere uygulanacaktır.

-Nihai ürün niteliğinde olmayan bir ürünün, geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi başka bir nihai ürüne bütünleşik bir şekilde sabitlenmiş olması halinde, ürün bir bütün olarak tek bir nihai ürün şeklinde değerlendirilerek sadece bu nihai ürün için geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir. Örnek, soğutucular için katılım payı tahsil edilmesine rağmen soğutucu bulunan aydınlatma ünitesi için katılım payı tahsil edilmeyecektir.

-Elektrikli ve elektronik eşyanın katılım payı hesabında eşyanın net ağırlığı dikkate alınacaktır. Örneğin elektrikli eşya için verilen koruyucu kılıf veya ürüne ait ambalaj ve kılavuz kataloğu gibi ürün ağırlığına dahil edilmeyecektir

-Elektrikli ve elektronik eşyanın çalışması için elektrikli olmayan ögesi ürün ağırlığına dahil edilmesi gerekecektir. Örneğin, buzdolabı rafları, elektrikli süpürge hortumları gibi.

 

 

İlaçlar için geri kazanım katılım payı;

Geri kazanım katılım payına ilişkin yönetmelikte, ilaç tanımı kapsamında yer alan beşeri ilaçlar, veteriner ilaçları ve zirai ilaçların piyasaya arzında geri kazanım ve katılım payı tahsil edilmektedir.

Ancak ilaçların birincil ambalajları (cam şişe, metal kapak, karton kutu, plastik film, etiket ve karton kutu içindeki ölçek kaşığı/kabı, porspektüsü) ile bütün olarak değerlendirilir ve birincil ambalajları için ayrıca geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecektir.

İlaçların birincil ambalajları haricinde diğer ambalajları ikincil(grup), üçüncül (nakliye) ambalajı için geri kazanım katılım payı beyan edilerek ödenmesi gerekecektir.

Lastikler için geri kazanım katılım payı;

Geri kazanım ve katılım payı uygulamasına tabi olan lastikler,

-Binek araç lastikleri,

-Otobüs, Kamyon, Kamyonet, Yükleyici ve Kazıcı lastikleri,

-İş makinası lastikleri,

-Dolgu lastikler olarak sayılmıştır.

Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesinde belirtilen tutarlarda geri kazanım ve katılım payı beyan edilerek ödenmesi gerekecektir.

 

 

Pil ve Akümülatörler için geri kazanım ve katılım payı,

Geri kazanım ve katılım payı uygulamasına tabi olan pil ve akümülatörlerin (Bataryalar dahil) Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesinde belirtilen tutarlarda geri kazanım katılım payı beyan edilerek ödenmesi gerekecektir.

Ancak, bu yönetmelik kapsamında yer alan pil ve akümülatörlerin, araçların orijinal parçası olarak kullanılmak üzere piyasaya arz edilmesi halinde bu pil ve akümülatörlerden geri kazanım beyan edilecek olup bedel tahsil edilmeyecektir.

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 07.02.2020 tarihinde yürürlüğe girmekte ve yönetmelikle birlikte uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar