420
  • AHMET GÜNDÜZ

Akaryakıt Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı Gerçekleşti!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında, akaryakıt sektöründe yer alan oyuncuların değerlendirilmesi, sektörde kayıt dışılık ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri, sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi amacıyla 19-23 Ekim 2019 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcilerinin geniş katılımıyla Afyonkarahisar ilinde ikinci çalıştay gerçekleştirilmiştir.

 

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sn. Abdullah KİRAZ tarafından yapılan açılış konuşmasında; akaryakıt sektörüne ilişkin mevcut durum değerlendirilmiş, akaryakıt sektörünün hizmet verdiği ve ilişkili olduğu sektörlerin fazlalığı da göz önüne alındığında sektördeki kayıt dışılığın önlenmesinin büyük önem arz ettiği hususları ifade edilerek çalıştayın tüm katılımcılar açısından faydalı geçmesi temennisinde bulunulmuştur.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK tarafından yapılan konuşmada; katılımcılara akaryakıt sektörünün büyüklüğü ve sektördeki oyuncu sayıları hakkında bilgiler verilmiş, yine akaryakıt üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirlerimiz içerisindeki payına vurgu yapılarak akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğin sağlanmasının Başkanlığımız ve tüm kurum ve kuruluşlar açısından büyük önem arz ettiği hususları ifade edilmiştir.

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Genel Sekreteri Sn. Coşkun DURU’ nun moderatörlüğünü üstlendiği çalıştayda, sektördeki kayıt dışılığın ülkemizdeki boyutu ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri ile sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ve yine kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi hususlarında bilgi paylaşımlarında bulunulmuştur.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Sn. Mesut UÇAK tarafından çalıştayın kazanımlarına ilişkin genel değerlendirmeler yapılarak kapanış konuşması gerçekleştirmiştir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar