1097
  • Alo Bilgi

Sosyal Yardım Ödemesi, Yetim Aylığına Engel Midir?

Yetim aylığı bağlanması konusunda SGK yetkilileri ile birkaç yıldır uğraşmaktayım. Bu sırada yaptığım bir literatür taramasında sizin Şubat-2020 tarihli köşe yazınızı buldum ve içeriğince sanki almam gerektiğini anlıyorum. Almanya’da süresiz oturma ve çalışma iznine sahibim. Almanya’da sigortalı olarak bir işveren adına 2012 yılına kadar çalıştım. 2012 yılından bu yana çalışmıyorum. Alman devletinden halen sosyal yardım alıyorum. 2018 yılında Almanya’da eşimden ayrıldım ve bu ayrılık Türkiye’de onaylanmıştır. 2014 yılında vefat eden Bağ-Kur emeklisi babamdan yetim aylığı alıp alamayacağım konusunda yardımcı olabilirseniz sevinirim. SGK yetkilileri, Alman devletinden almakta olduğum sosyal yardımı işsizlik gibi değerlendirmekte ve bundan dolayı yetim aylığı talebimi onaylamamaktadırlar. Necla Aygül

Yetim aylığı bağlanması için aranan şartlardan biri de 5510 sayılı SSGSS Kanunu veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamak veya kendi sigortalılığı nedeniyle “gelir veya aylık” bağlanmamış olmasıdır.

5510 sayılı Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasının 16. ve 17. bentlerinde;

Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödeme,

Aylık: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malullüğü halinde yapılan sürekli ödeme

olarak tanımlanmış.

Söz konusu hüküm ile uzun vadeli sigorta kollarından adına prim ödemesi yapılan ya da kendi adına prim ödemesi yapan sigortalıların, kanunda belirlenen şartları taşımaları halinde hak kazandığı ödemenin aylık olarak tanımlandığı, ilgili kanunlarda adına aylık denilse bile kanunda tanımlı uzun vadeli sigorta kollarından yapılan ödeme dışında kalan ödemeleri bu anlamda aylık olarak kabul etmenin mümkün olmadığı da SGK’nın kendi genelgesinde açıklanmış.

Diğer yandan, yurtdışı borçlanmasıyla emekliliğe hak kazananlara aylık bağlanması için “yurtdışında ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almıyor olma” şartı aranacağı kanunda açık olarak ifade edilmişken, yetim aylığı bağlanmasında “gelir veya aylık almama” şartı aranacağı ifade edilmiş. Sorununuzun, almakta olduğunuz sosyal yardımın niteliğine ilişkin değerlendirmeden kaynaklandığı anlaşılıyor. Zira verdiğiniz bilgiye göre SGK, aldığınız yardımı gelir veya aylık olarak değerlendirerek aylık talebinizi karşılamamış.

Yetim aylığı bağlanması için almakta oluğunuz sosyal yardımın niteliğinin (yasada tanımlandığı anlamda bir gelir veya aylık olmadığının) ortaya konulması gerekiyor. Almakta olduğunuz sosyal yardım, çalıştığınız dönemde adınıza ödemiş olan primler karşılığında hak kazanılan bir ödeme değil ise, yetim aylığı bağlanması gerektiğini değerlendiriyorum.

 

 

Sezgin Özcan / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar