503
  • Alo Bilgi

Fesih Yasağı, Pandemi Ücretsiz İzni ve Kısa Çalışma Süresinin Uzatılması

Neredeyse bir yıla yakın bir süredir ilk önceleri Çin’de ve devamında tüm dünyada ana gündem maddesinin Koronavirüsü (COVID- 19) olması ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Salgın hastalığının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla 2020/Nisan ayında kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulamasına geçilmişti. Burada amaç, işçinin işsiz kalmaması, işine devamının sağlanması, genel salgın sona erip hayat normale döndüğünde işçi ve işverenin kaldıkları yerden devam etmelerinin sağlanması idi.

Kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

7226 Sayılı Torba Kanun’la yapılan değişiklik uyarınca, COVID-19 kolaylaştırılmış kısa çalışma düzenlemesinde, 26 Mart 2020 ila 30 Haziran 2020 arasında kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan çalışanlar kısa çalışmadan yararlandırılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması yetkisi de Cumhurbaşkanı’na verilmişti.

Daha önce, 30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı, 31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı ve 31 Ağustos 2020 Tarihli ve 31230 Sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları neticesinde kısa çalışma uygulaması ve işveren feshine ilişkin kısıtlamalar ile Pandemi Ücretsiz İzin ve Nakdi Ücret Desteği uzatılmıştı.

COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle 30.06.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar başvuruda bulunan işyerlerinin, kısa çalışma uygulaması 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararları ile iki ay daha uzatılmıştır.

Böylece Yeni Koronavirüs (COVID-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 26 Mart tarihinden itibaren toplam 9 ay süreyle uygulanmış olacak.

Uzatma sürecinde ilk başvuruda beyan edilen süreleri aşmamak ve aynı çalışanlar için yararlanmak kaydıyla uygunluk tespiti ve yeni başvuru sürecine gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınacak.

Bilindiği üzere, geçici fesih yasağı ve pandemi ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğine ilişkin uygulamalar fesih yasağına bağlı olarak 17.11.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Sonuç olarak; COVID-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi 31 Ağustos 2020 Tarihli ve 31230 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha uzatılmıştır.

Yine Geçici Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin ve Nakdi Ücret Desteği de 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süreçte İŞKUR ve SGK üzerinden ekonominin desteklenmesine çalışılmıştır.

Maalesef COVID-19 sürecinde tablo her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Umarız kış aylarında salgının boyutu ve şiddetinin artmasına bağlı olarak alınacak önlemler ekonomiyi daha da zora sokmaz.

 

 

Resul Kurt / Dünya GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar