236
  • Alo Bilgi

Yıllık Beyanname Veren Ücretli AGİ’den Yararlanabilir mi?

Ücretlerinden vergi kesintisi yapılmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

 

2019 yılında ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayan ve bu nedenle yıllık beyanname vermek zorunda olan ücretliler, asgari geçim indiriminden 1-31 Mart/2020’de verilecek yıllık beyanname üzerinden yararlanacaklardır.

 

 

Asgari geçim indiriminden faydalanmak isteyen tam mükellef ücretlilerin, “Aile Durumu Bildirimi”ni doldurarak yıllık beyannameye eklemesi gerekmektedir.

 

 

Yıllık beyannamede mahsup edilecek asgari geçim indirimi tutarı tespit edilirken, ücret gelirinin elde edildiği takvim yılındaki tutarlar dikkate alınacaktır.

 

 

2019 yılında elde edilen ücret gelirinin Mart/2020 ayında beyanında, beyanname ekinde yer alan Aile Durumu Bildirimi doldurulurken, 2019 yılındaki medeni durum (eş ve çocuk vb.) ile 2019 yılı takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin brüt tutarına göre aşağıda yer alan tutarlar esas alınacaktır. Aşağıdaki tabloda yer alan yıllık indirim tutarları yıllık beyannamede mahsup edilecektir.

 

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(Asgari ücret; 2019 yılı için aylık 2.558,40 TL, yıllık 30.700,80 TL olarak belirlenmiştir.)
ÜCRETLİNİN MEDENİ
DURUMU
(1)
ORAN
(%)
(2)
MATRAH
(Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı)
(3)
YILLIK
İNDİRİM TUTARI
[(3) X %15]
(4)
AYLIK İNDİRİM
TUTAR
[(4)/12]
(5)
Bekâr 50.00 15.350,40 2.302,56 191,88
Evli eşi çalışmayan 60.00 18.420,48 2.763,07 230,26
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 67.50 20.723,04 3.108,46 259,04
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 75.00 23.025,60 3.453,84 287,82
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 85.00 26.095,68 3.914,35 326,20
Evli eşi çalışan 50.00 15.350,40 2.302,56 191,88
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 57.50 17.652,96 2.647,94 220,66
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 65.00 19.955,52 2.993,33 249,44
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 75.00 23.025,60 3.453,84 287,82
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 80.00 24.560,64 3.684,10 307,01
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 85.00 26.095,68 3.914,35 326,20

 

 

Yıllık beyanname veren ücretlilerde 3, 5, 8 veya 10 ay gibi bir takvim yılından daha az bir dönemi kapsayacak şekilde (kıst dönem) ücret geliri elde edilmesi durumunda, bu aylara isabet eden asgari geçim indirimi tutarının mahsup edilmesi gerekir.

 

 

Ancak kıst dönem çalıştığı ayların tam ay gibi değerlendirilip, hesaplama yapılması gerekmektedir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar