251
  • serpil

İlave 6 puanlık Bölgesel Prim Teşviki sona erdi (mi?)

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine eklenen fıkra ile, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlandırma, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna (Cumhurbaşkanına) yetki verilmişti.

 

 

Bakanlar Kurulunun 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı kararıyla da ilave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinin uygulanacağı yerler ve uygulama süresi belirlenmişti.

 

 

Teşvik kapsamına giren yerler

İlave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinden aşağıdaki listelerde yer alan yerlerde 5 puanlık prim indiriminden yararlanıp, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerleri yararlanmaktaydı.

 

 

(I) SAYILI LİSTE (II) SAYILI LİSTE (III) SAYILI LİSTE
Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Hatay Kilis Kars
Karaman Niğde Mardin
Kastamonu Ordu Muş
Kırıkkale Osmaniye Siirt
Kırşehir Sinop Şanlıurfa
Kütahya Tokat Şırnak
Malatya Tunceli Van
Nevşehir Yozgat Bozcaada-Gökçeada ilçeleri
Rize
Sivas
Trabzon
Uşak

 

 

Teşvik Koşulları

Yukarıda belirtilen il ve ilçelerdeki işyerleri aşağıdaki şartları yerine getirmek suretiyle 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak 6 puanlık prim desteğinden de yararlanmışlardır.

  • Muaccel bir borcun bulunmaması/taksitlendirilmiş olması
  • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik, idari para cezası borcunun bulunmaması/borç tutarının aylık brüt asgari ücreti geçmemesi/taksitlendirilmiş olması,
  • SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal sürede verilmesi,
  • Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal sürede ödenmesi,
  • e-Borcu Yoktur Aktivasyon işleminin yaptırılmış olması,

 

 

Teşvik Tutarı

Sigorta primi teşvikinden, öncelikle 5 puanlık prim indiriminden prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık prim indirimi, ardından da prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 6 puan olarak hesaplanan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar yararlanılmıştır.

 

 

Teşvik Süresi

Bakanlar Kurulu kararı ile ilave 6 puanlık sigorta primi teşvikinin yararlanma süresi, işyerinin dahil olduğu gruba/listeye göre başlangıçta 4 yıl, 5 yıl ve 6 yıl olarak aşağıdaki şekilde belirlenmişti.

Ancak, daha sonra yapılan uzatmalarla (I), (2) ve (3) sayılı Listede yer alan illerde ilave 6 puanlık sigorta primi teşvikinden yararlanma süresi önce 31.12.2018 tarihine, son olarak da 26 Aralık 2018 tarihli ve 30607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.12.2018 tarihli ve 503 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının eki kararla bu kapsamındaki teşvik, (I) , (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan illerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

 

 

Teşvik Kapsamındaki Yerler Teşvikten Yararlanma Süresi Teşvikin Başlama Tarihi Uzatmalara Göre Teşvikin Bitim Tarihi
(I) Sayılı Liste 4 yıl 01.01.2013 31.12.2019
(II) Sayılı Liste 5 yıl 01.01.2013 31.12.2019
(III) Sayılı Liste 6 yıl 01.01.2013 31.12.2019

Buna göre, (I), (II) ve (III) Sayılı Listede yer alan 51 il ve Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde bulunan özel sektöre ait işyerleri 2013-2019 yılları arasında 5 puanlık prim indirimine ilave olarak 6 puanlık sigorta primi teşvikinden yararlanmışlardır.

 

Esasen, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesindeki düzenleme uyarınca Cumhurbaşkanının söz konusu teşvikin süresini 31.12. 2019 tarihinden sonra da uzatma yetkisi bulunmaktadır. Ancak, şu ana kadar bu konuyla ilgili herhangi bir uzatma yapılmadığından, söz konusu 51 il ve ilçelerde bulunan özel sektör işyerlerinin 46486, 56486 ve 66486 kanun nolu ilave 6 puanlık prim teşvikinden Ocak-2020 ayından itibaren yararlanamayacaklardır.

 

Söz konusu teşvikin uygulandığı il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi en düşük yerler olduğu dikkate alındığında, üretim ve istihdamın devamlılığını sağlamak için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konuyu değerlendirerek ilave 6 puanlık teşvik süresinin uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

Celal ÖzcanSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar