6436
  • Alo Bilgi

Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Taban/Tavan Ücret

12 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31153

 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/5/2020 31127

Ekleri İçin TıklayınızSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar