305
  • serpil

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Başlayacak.

2020 yılına girmemize az bir süre kaldı. Yeni yılda çalışma hayatına ilişkin bazı düzenlemeler, herhangi bir erteleme olmazsa, uygulanmaya başlayacak. Bu yazımızda 2020 yılında işverenleri ilgilendiren yeni düzenlemelerden birkaçına değineceğiz.

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Başlayacak.

2016 Temmuz ayında 6728 sayılı Kanun’la getirilen ve üç yıldır sürekli gündemde olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, şayet yeni bir erteleme söz konusu olmazsa, 2020 yılı ile birlikte tüm illerde uygulanmaya başlanacak. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Ocak 2020’de (Ocak 2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçecek.

 

Söz konusu beyanname ile işverenler bundan böyle muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesini bir arada vergi dairesine verecekler. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi; vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar tarafından, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ve 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler tarafından, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecek ve beyannamenin kağıt ortamında verilmesi mümkün olmayacak.

 

Esnaf Ahilik Sandığı Uygulanmaya Başlıyor.

Ülkemizde işsizlik sigortası fonuna benzer şekilde işsizlik riski ile karşı karşıya kalabilecek işverenler için bir fon kurulması uzun zamandır tartışılmakta iken 08/03/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile “esnaf ahilik sandığı” adıyla bir fonun kurulması ve uygulamanın da 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştü. Ancak 05/12/2017 tarihinde 7061 sayılı Kanun ile uygulama 2020 yılına ötelenmişti. Dolayısıyla esnaf ahilik sandığı uygulamasına 2020 itibariyle başlanacak.

 

Esnaf Ahilik Sandığı’nın kapsamına 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamındaki sigortalılar yani eski tabirle Bağ-Kurlular alındı. Buna göre;

 

Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar  Vergiden muaf esnaflar Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, Limited şirket ortakları Hisseli komandit şirketlerin komandite ortakları
Donatma iştiraklerinin ortaklarısandık kapsamındaki yardımlardan yararlanabilecek ve bu kapsamda sigortalı sayılacaklar.Burada önem arzeden bir başka nokta ise sandık kapsamındaki sigortalılığın ihtiyari değil zorunlu olması. Esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve %1 Devlet payı olarak alınacak. Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamayacak.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına gerekli şartları sağlamaları halinde Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği ödenecek. Ancak yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2020 tarihi, Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında olan sigortalılar tarafından prim ödenmeye başlanacak tarihtir. Dolayısıyla kapsamdaki sigortalıların ödenek alabileceği en erken tarih için yaklaşık 2022 yılına kadar beklemesi gerekecek.

 

VERBİS Kaydı İçin Son Bir Hafta

İşverenlerin 2020 yılına kadar hazırlıklarını tamamlamaları gereken bir diğer husus ise VERBİS kaydının 31.12.2019 tarihine kadar tamamlanmış olması. Buna göre, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik veri sorumlularının 31.12.2019 tarihine kadar sisteme kaydolmaları gerekiyor.

Kanun uyarınca, belirtilen süre içerisinde Veri Sorumluları Siciline kayıt olması gerektiği halde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlularına 20.000-1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacak.

 


Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik UzmanıSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar