264
  • Alo Bilgi

Corona Virüsü Muhasebecileri Etkilenmez Mi?

Muhasebe mesleğini icra eden muhasebeciler ülkenin mali kaynaklarının sağlıklı bir şekilde oluşması için çalışan bir meslek grubu.  Sadece mali kaynakları anlamlı hale getirmezler, aynı zamanda ülkedeki istatistiki verilerin oluşmasında da en önemli verileri oluştururlar.

 

 

Faaliyetlerini 3568 sayılı kanuna göre icra ederler.  Bu kanun, meslek mensuplarına yarı kamu niteliğinde bir faaliyet yaptığını söyler. Meslek mensubu sayısı yüz bin kişiyi geçmiş aileleriyle birlikte ise ciddi bir toplumsal kesmi oluşturmaktadırlar. Müşterileriyle bir sözleşme yaparak, mali verilerini Bordrolarını, SGK verilerini, kendilerine verilen bilgi ve belgeleri inceleyerek,  yasalara uygun olanları muhasebe defterlerine işlerler.

 

 

Kendilerine sunulan belge ve bilgileri fonksiyonlarına ve çeşitlerine göre anlamlı hale getirerek, işletme ilgililerine sunarlar. İşletme ilgilileri bu bilgilerden yararlanarak işletme hakkında kendi durumlarına göre kararlar almalarına dayanak oluştururlar.

 

 

Bu işletme ilgilileri kimler;

 

 

1 İşletmeden vergi alan Devlet

 

5 Sendikalar

 

2 İşletmeye Kredi veren Bankalar

 

6 İşletmeden Mal ve Hizmet alanlar

 

3 İşletmeye Mal ve Hizmet satanlar

 

7 İşletme sahipleri

 

4 İşletmede çalışan işçiler

 

8 İşletmeye yatırım yapan hisse sahipleri

 

 

 

Bunların dışında beklentisi olan değişik çevrelerde vardır. Bunların başında işletmenin çevresinde yaşayan insanların istihdam ve çevre koşularının insanca yaşanmasında beklentisi olan halkta bu ilişkili çevrelerden olabilmektedir. Her toplumsal kesim bu bilgilere ihtiyaç duyar.

 

 

Görüldüğü gibi muhasebeciler, sadece bir işletmenin beyannamelerini düzenleyen ve gelir idaresine veren kişiler olmaktan öte bütün bu işleri yaparken aynı zamanda, sosyal sorumluluğu olan ve kamusal bir işlev gören bir meslek grubudur.

 

 

Gelirlerini, muhasebecilere ihtiyaç duyan iş çevrelerinden veya işletme ile ilgili çevrelerin taleplerinin karşılanmasını sağlayan inceleme, denetim ve raporlama yaparak kazanırlar. Ekonomilerin kötü gittiği dönemlerde en önce etkilenen bir meslek grubudur. Yapmış oldukları işlerden ücretleri tahsil edemezler. İşverenler bütün ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra eğer, uygun bulurlarsa muhasebe ücretlerini bir zahmet öderler. Hasta olamazlar, her gün büyük bir strese tabi tutulurlar,  tatil yapamazlar, çocuklarına ve eşlerine yeterince zaman ayıramazlar.

 

 

Bütün Dünya ile birlikte Ülkemiz bir ekonomik ve sosyal değişim yaşamaktadır. Biraz daha sorunlu olmakla birlikte mal ve hizmetlerin değişiminde yeni üretim ilişkileri ortaya çıkmaktadır. Muhasebeciler sürekli değişen yasaları takip etmek ve bilgi teknolojilerinde yapılan gelişmeleri günü gününe takip etmek durumundadırlar. Bu bile ayrı bir uzmanlık alanı.

 

 

E-Dönüşüm olarak ifade edilen, kamu ve işletmelerdeki değişmelerde bütün yükü muhasebe meslek mensupları taşımaktadır.  Muhasebe meslek mensuplarının, her biri bir en az dört yıllık bir üniversite mezunudurlar. Meslek mensubu olmak için kanunda sayılan okullardan birinden dört yıllık bir üniversiteden mezun olmak en az üç yıllık bir staj yaparak sınavları başaranlar mesleğe kabul edilirler.

 

 

Muhasebe meslek üyelerinin her biri eğitimlidir. Meslekleri gereği iyi bir ekonomist, maliyeci oldukları gibi toplumun bütün yönleriyle ilgili asgari bilgiye mensup olmaları nedeniyle iyi bir sosyal politikacıdırlar.

 

 

Çalışma biçimleri kendilerine ait muhasebe büroları olduğu gibi şirketlerin muhasebe departmanlarında ve/veya denetim şirketlerinde çalışmaktadırlar. Muhasebeciler, ilişkili kişilere sonuçları sunabilmeleri için birebir, bir ilişkili kurarlar, kayıtları yapabilmeleri için ise bu sonuçların kaynağını oluşturan yüzlerce Fatura, ÖKC belgesi, çek-senet dekontları, banka ekstreleri vb. birçok belgeye ihtiyaç vardır. Her biri ellerinden geçer. Hiç bir dezenfekteye tabi değildirler.

 

 

CORONA 19 virüsü nedeniyle ve/veya birçok riske karşı açık bir şekilde tehlikeye maruz kalmaktadırlar. Birçok kişiyle doğrudan ilişkiye geçilmesi ve birçok kişinin dokunduğu ve hangi ortamlardan geldiğini bilmediği fatura ve belgelere dokunmaktadırlar.

 

 

Toplum sağlığı ve bu kadar nitelikli bir iş gücünün yaratacağı faydanın ortadan kalkmasını önlemenin tek bir yolu bulunmaktadır. O da yapmış oldukları işin zorluğu nedeniyle çalışma koşullarının düzeltilmesidir.

 

 

Her toplumsal kesime sağlanan kolaylıkların, açıklanan ekonomik ve sosyal faydanın, ayırt edilmeden muhasebe mesleğini yapanlara da sağlanmasıdır. Her kesime sosyal bir mesafenin korunması söylenirken muhasebecilerin böyle bir imkânlarının bulunmamasıdır. Onalar çalışmaya devam ederler.

 

 

BU TEHLİKELİ SÜREÇ GEÇENE KADAR; BEYANNAMALER ERTELENMELİDİR. ÖDEMELER ERTELENEBİLİYORSA TAHAKKUK DA ERTELENEBİLİR.

 

 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İŞSİZ KALDIKLARINDA, ÇARESİZ VE KİMSESİZDİRLER.

 

 

MUHASEBECİLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI DİKKATE ALINARAK, DİĞER KESİMLERE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR, YAŞAMLARINI SÜRDÜRME HAKLARI BU MESLEK GRUBUNA DA SAĞLANMALIDIR.

 

 

ERTUĞRUL KILIÇ

SMMM/SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar