224
  • Alo Bilgi

Koronavirüse Karşı SGK Tedbirleri

İşyerindeki faaliyetini durduran ya da ara vermek zorunda kalan işverenleri rahatlatmak için hayata geçirilen kısa çalışma uygulamasının şartları daha da kolaylaştırılıyor.

 

 

Kısa Çalışma Uygulaması 6 aya kadar uzatılabilecek. Telafi çalışma süresi de 2 aydan 4 aya çıkarıldı.

 

 

KISA ÇALIŞMA ALTERNATİFİ

Hükümet geçen sene işten çıkarmaların önüne geçmek için işyerindeki faaliyetini durduran ya da ara vermek zorunda kalan işverenleri rahatlatmak için sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanmasını amaçlayan kısa çalışma uygulamasını kolaylaştırmıştı. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomik destek paketinde bu uygulamadan hızlı bir şekilde faydalanılması için şartların daha da kolaylaştırılacağı belirtiliyor.

 

 

6 AYA KADAR MÜMKÜN

Kısa çalışma uygulaması; 3 ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir) genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde İŞKUR aracılığıyla yapılan bir uygulama. Bu uygulama ile şartları tutan sigortalılara işveren yerine İŞKUR tarafından çalışamadıkları dönem için gelir desteği sunularak işten çıkarılmalarının yerine istihdamlarının sağlanması amaçlanıyor.

 

 

Kısa çalışma uygulamasına mahal yaratan şartlardan biri de ‘zorlayıcı sebepler’in varlığıdır. Zorlayıcı sebep; işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır. Bu bağlamda koronavirüs salgını da tartışmasız zorlayıcı bir sebeptir.

 

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Kısa çalışma ödeneği, her şeyden önce işverenin koronavirüs salgınının zorlayıcı sebep oluşturduğunu İŞKUR tarafından öngörülen prosedürü yerine getirerek başvurmasını gerektiriyor. Ayrıca;

 

 

• İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
• İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekiyor.

 

 

Kısa çalışma yapılan süreler için kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi ‘18-Kısa Çalışma Ödeneği’ olarak bildirilmesi gerekiyor.

 

 

TELAFİ ÇALIŞMA SÜRESİ 2 AYDAN 4 AYA ÇIKARILDI.

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır. Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın İş Kanunu’nun 64. maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

 

 

Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılıyor. Ancak açıklanan ekonomik paketle bu süre 4 aya çıkarıldı. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamıyor. Ayrıca tatil günlerinde bu çalışmanın yapılması da mümkün değil.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar