376
  • Alo Bilgi

MuhSGK Gönderiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

MUHSGK Gönderiminde alınan hatalar ve çözümleri

Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi pilot uygulanmasına 1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler dahil edilmiştir. Tüm Türkiye’ deki uygulamaya ise 01/3/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır. Pilot iller uygulamasında meslek mensuplarımıza ve işverenler/mükelleflere MuhSGK’nın verilme aşamasında SGK’dan dönülen mesajlarının içeriği ve çözüm önerileri aşağıda açıklanmıştır.

 

 

Muhsgk’nın Verilme Aşamasında Yapılan Hatalar ve Çözüm Önerileri

01/03/2020 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına yeni bir karar olmadığı takdirde geçilecektir. Pilot iller uygulamasında Muhtasar ve prim Hizmet Beyannamesi gönderilmesi sırasında SGK’dan değişik birçok mesajla geri dönüş yapılarak beyannamenin onaylanmasının geciktiği gözlenmiştir. SGK e-bildirge uygulaması online çalışan bir uygulama olduğu için bu mesajlar bildirgenin düzenleme sırasında giderilmekteydi.

 

 

Ancak Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi uygulaması paket program şeklinde çalıştığından, beyannamede yapılan hatalar, beyanname SGK’ ya ulaştığında öğrenilmektedir. Bu amaçla pilot iller uygulamasında yapılan hatalar, hataların çözüm önerileri SGK tarafından aşağıdaki tabloda gruplandırılmış ve TÜRMOB ile paylaşılmıştır.

 

 

Meslek mensuplarımızın ve mükelleflerin beyannamelerini doğru ve hızlı bir şekilde verebilmeleri için pilot iller uygulamasında karşılaşılan ve aşağıdaki tabloda belirtilen gruplandırılmış hatalar ile çözüm önerilerine dikkat edilerek beyannamelerin gönderilmesi yararlı olacaktır.

 

 

MUHSGK HATA MESAJI (GRUPLANDIRILMIŞ HALİ) NEDENİ YAPILMASI GEREKLİ OLAN
İz olan işyeri bildirge gönderemez IZ olan işyerlerinin kapandığı ya da faaliyetine son verdiği düşünülerek bu işyerlerinin sigortalı bildirmeleri engellenmektedir. İşyerinden sigortalı bildirilmeye devam edilecekse öncelikle bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince IZ işleminin geri alınması gerekmektedir.
E-Bildirge kullanıcı başvurusu bulunamadı İşyerlerinin e-Bildirge başvurusu yok ise bu hata mesajı verilmektedir. İşyerlerinin belge gönderebilmeleri için e-Bildirge başvurularının olması gerekmektedir.
İşyeri Bulunamadı SGK kayıtlarında işverence belirtilen işyeri numarası (eski şube, yeni şube, işyeri sıra no, il kodu, aracı kodu) hatalı ise bu mesaj verilmektedir. Eski şube, yeni şube, işyeri sıra no, il kodu ve aracı kodu’nun işverence kontrol edilmesi gerekmektedir.
E-bildirge hesabı pasif İşyerlerinin e-Bildirge kullanıcı kodlarının herhangi bir sebeple işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince pasif hale getirilmesi halinde alınan mesajdır. İşverenin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.
VKN SGK kayıtları eşleşmiyor İşyerinin GİB den gelen vergi/TC numarası ile SGK kayıtlarındaki işyerinin vergi/TC numarasının eşleşmediği durumlarda verilen hata mesajıdır. GİB deki vergi/TC numarası ile SGK kayıtlarındaki işyerinin vergi/TC numarasının eşleştirilmesi gerekmektedir.
Eksik Adres Bilgisi İşyerlerinin UAVT adreslerinin sistemde kayıtlı olmaması durumunda bu hata mesajı verilmektedir. Hata mesajının detayında adres bilgisinin girileceği linkte verilmekte olup adres girilmesi halinde işleme devam edilmektedir.
Aracı Bitiş Tarihi Geçmiş İşyerinin aracısının iş bitimi sisteme girilmiş ise iş bitim tarihinden sonraki bir dönem için belge gönderilememekte olup böyle bir dönem seçilmiş ise bu hata mesajı verilmektedir. İş bitim tarihi sisteme hatalı girilmiş ise düzeltilmesi gerekmektedir.
Dönem Yıl Ay Hatalı İşveren A tahakkuk nedeni için cari ay dışında bir dönem seçerek belge göndermek istediğinde bu hata mesajı verilmektedir. Dönem bilgisinin doğru yazılması gerekmektedir.
Borcu var teşvikli belge veremez Geçmiş aylara ait borcu olan işyeri (taksit ve yapılandırılanlar ve düzenli ödenenler hariç) 06111 teşvikinden yararlanamaz. Geçmiş dönem borcunun ödenmesinden sonra 06111 kanun seçili tahakkuk oluşturulmalı
RRRR den Hatalı teşviği var. RRRR den belge veremez Hatalı teşviki olan işyeri hata listesinde yer alan kanun numarasından cari ayda teşvikli bildirge veremez. (RRRR genel olarak geçilmiş. Gerçekte tahakkukta seçilen kanun numarası yazar) Hatalı kanun numarasına ait iptal, yerine kanun numarasız belge düzenlenip SGM’ce onaylanmasından sonra teşvikli tahakkuk oluşturulmalı
RR No.lu belgeden tahakkuk verilemez İşverenlerin belirli belge türlerinden bildirim yapabilmeleri için öncelikle işyerinin o belgeden bildirim yapabileceğine ilişkin sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince tanımlama yapılması gerekmekte olup, bu tanımlama yapılmaksızın ilgili belge türü seçilmişse bu hata mesajı verilmektedir.
Örneğin, 22 no.lu belge türünden gönderebilmesi için işverenin MEB olarak
kodlanması gerekmektedir.
İşyeri için gerekli tanımlamaların yapılması gerekmektedir.
6111 No.lu kanundan tanımlı sigortalı yok. Belge veremezsiniz. Hiçbir sigortalı için 06111 teşvik tanımı yapılmamasına rağmen 06111 kanun numarası seçen işyeri için verilen mesajdır. 06111 tanımı yok ise 06111 kanun numaralı belge verilemez “işveren sistemi-teşvikler ve tanımlar-teşvikten faydalanılacak sigortalı tanımlama” programından sigortalı için 06111 teşvik tanımlaması yapılmalı.
7103 No.lu kanundan tanımlı sigortalı yok. Belge veremezsiniz. Hiçbir sigortalı için 17103/27103 teşvik tanımı yapılmamasına rağmen 17103/27103 kanun numarası seçen işyeri için verilen mesajdır.
17103/27103 tanımı yok ise 17103/27103 kanun numaralı belge verilemez
“işveren sistemi-teşvikler ve tanımlar-teşvikten faydalanılacak sigortalı tanımlama” programından sigortalı için 17103/27103 teşvik tanımlaması yapılmalı.
6645 No.lu kanundan tanımlı sigortalı yok. Belge veremezsiniz. Hiçbir sigortalı için 06645 teşvik tanımı yapılmamasına rağmen 06645 kanun numarası seçen işyeri için verilen mesajdır. 06645 tanımı yok ise 06645 kanun numaralı belge verilemez “işveren sistemi-teşvikler ve tanımlar-teşvikten faydalanılacak sigortalı tanımlama” programı üzerinden sağlanan uygulama adresi üzerinden sigortalı için 06645 teşvik tanımlaması yapılmalı.
5 puandan yararlanamaz İhale kapsamında olan ve mahiyet kodu 1 ya da 3 olan işyerlerinin 05510 kanun numarasını seçmesi halinde verilmiştir. 5 puanlık indirimden yararlanacak işyerinin ihale kodu olmaması veya 1/3 mahiyet kodunda olmaması gerekir.
Belge mahiyeti yanlış girilmiş İşverenin asıl, ek ya da iptal belge girişlerinde hatalı mahiyet girmesi halinde bu hata mesajı verilmektedir.
Örneğin, 2020/1 dönemine 01 belge türünden asıl belge gönderildikten sonra aynı dönem ve belge türü için tekrar asıl gönderilmek istendiğinde bu mesaj verilir.
Belge mahiyetinin (asıl, ek, iptal) düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.
7103 sayılı kanun faaliyet sektörü hatası 7103 teşvikinde faaliyet sektörü değişen işyerleri yeni faaliyetine uygun kanun numarasını seçememektedir. İlgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.
25510/16322 sayılı kanunlar için istihdam girişi yapılmamış 25510/16322 kanun numaralı tahakkuku vermesine rağmen yatırım teşvik belgesinde kayıtlı mevcut istihdam sayısını tamamlamayan işyeri 25510/16322 kanun numaralı belge veremez. 25510/16322 kanun numaralı tahakkuk verilebilmesi için yatırım teşvik belgesinde belirlenmiş olan mevcut istihdam sayısı kadar sigortalı için farklı kanun numaraları ile tahakkuk oluşturulmalı, öncelikle mevcut istihdam sayısı sağlanmalı, ardından 25510/16322 kanun
numaralı tahakkuk oluşturulmalı.
Belgeler toplamında 30 günü aşan sigortalı var Sigortalının birden fazla belge türünde bildirilmesi gerektiği durumlarda sigortalının toplam gününün 30’u aşması halinde verilen hata mesajıdır. Aynı sigortalı için birden fazla belge türünde bildirim yapılsa dahi toplam gününün 30’u aşmaması gerekmektedir.
İptal edilecek sigortalı kayıtlarda bulunamadı İptal kısmına yazılan sigortalı iptal edilmek istenen belgede kayıtlı değilse bu hata mesajı verilmektedir. Sigortalı bilgilerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
Adı ve Soyadı Hatalı Sigortalının Belgede yer alan ad-soyad bilgisinin, 4A Tescil Kimlik tablosunda yer alan ad-soyad bilgisi ile uyuşmaması halinde bu hata alınmaktadır. Sigortalı İşe giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı ekranda yer alan “SOYADI BİLGİSİ
GÜNCELLEME” menüsünden kişi bilgilerini güncelleme işlemi yapılması halinde; kişinin Adı ve Soyadı Mernis Kayıtlarına göre güncellemektedir.
Güncelleme işleminden sonra sigortalıya ait Mernis bilgilerinin yazılması halinde Ad Soyad’dan kaynaklı hata alınmayacaktır.
Sadece Adı Hatalı Sigortalının Belgede yer alan ad bilgisinin, 4A Tescil Kimlik tablosunda yer alan ad bilgisi ile uyuşmaması halinde bu hata alınmaktadır. Sigortalı İşe giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı ekranda yer alan “SOYADI BİLGİSİ
GÜNCELLEME” menüsünden kişi bilgilerini güncelleme işlemi yapılması halinde; kişinin Adı ve Soyadı Mernis Kayıtlarına göre güncellemektedir.
Güncelleme işleminden sonra sigortalıya ait Mernis bilgilerinin yazılması halinde Ad Soyad’dan kaynaklı hata alınmayacaktır.
Sadece Soyadı Hatalı Sigortalının Belgede yer alan soyadı bilgisinin, 4A Tescil Kimlik tablosunda yer alan soyadı bilgisi ile uyuşmaması halinde bu hata alınmaktadır. Sigortalı İşe giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı ekranda yer alan “SOYADI BİLGİSİ
GÜNCELLEME” menüsünden kişi bilgilerini güncelleme işlemi yapılması halinde; kişinin Adı ve Soyadı Mernis Kayıtlarına göre güncellemektedir.
Güncelleme işleminden sonra sigortalıya ait mernis bilgilerinin yazılması halinde Ad Soyad’dan kaynaklı hata alınmayacaktır.
Kimlik ve Sicil Hatalı Geçmiş dönemde sigortalıya tahsis edilmiş birden fazla kimlik veya sicil numarası bulunmaktadır. Geçersiz olduğu için iptal işlemi yapılmış kimlik veya sicil numarasının kullanıcı tarafından girilmesi nedeniyle bu hata alınmaktadır.

Ayrıca bunlardan sadece bir tanesi hatalı olduğu halde; kullanıcının zorunlu olmadığı halde iki veriyi de girmesi nedeniyle, eşleştirme yapılamamakta ve bu nedenle de hata alınmaktadır.

Sigortalının geçerli olan T.C. Kimlik numarası ve sicil numarasından giriş yapılması halinde bu hata alınmayacaktır.

Ayrıca; iki alanın aynı anda doldurulması zorunlu olmadığı için sadece geçerli olan T.C. Kimlik numarası hanesinin doldurulması halinde bu hata alınmayacaktır.

Sicil Değişmiş Sigortalıya ait olduğu tespit edilen mükerrer sicil numaralarının birleştirilmesi (iptal-ipka) sonucunda kullanıcının sadece iptal sicil numarası ile işlem yapması halinde bu hata alınmaktadır. Sigortalıya ait geçerli (ipka) sicil numarası
veya
sadece T.C. Kimlik numarası hanesinin doldurulması halinde bu hata alınmayacaktır.
Meslek Kod Girilmedi Meslek kodlarında İŞKUR tarafından belirlenen meslekler sözlüğü esas alınmaktadır. Kullanıcının listede yer almayan bir meslek kodu girmesi halinde bu hata alınmaktadır. Kullanıcının İŞKUR tarafından belirlenen geçerli bir meslek kodu beyan etmesi gerekmektedir.
Meslek Kod Bulunamadı Meslek kodlarında İŞKUR tarafından belirlenen meslekler sözlüğü esas alınmaktadır. Kullanıcının listede yer almayan bir meslek kodu girmesi halinde bu hata alınmaktadır. Kullanıcının İŞKUR tarafından belirlenen geçerli bir meslek kodu beyan etmesi gerekmektedir.
Eksik Gün sebebi 6 hataları Eksik gün nedeni olarak 6- Kısmi İstihdam seçilerek 20 günden fazla hizmet bildirildiği durumlarda bu hata mesajı verilmektedir. Eksik gün nedeni olarak 6-Kısmi İstihdam seçildi ise en fazla 20 gün hizmet bildirilebilir.
Sigortalı Tutar Hatalı Sigortalının ay içerisindeki bildirilen günlük sigorta primine esas kazancı bildirilen güne göre alt ve üst sınır aralığında değilse bu hata mesajı verilmektedir. Sigortalının ay içerisindeki bildirilen günlük sigorta primine esas kazancı bildirilen güne göre alt ve üst sınır aralığında olmalıdır.
Gün Bilgisi Hatalı Sigortalının ay içerisinde hizmet günü işe giriş ve çıkış tarihine göre hesaplanmakta olup, bunun hatalı yazılması durumunda bu hata mesajı verilmektedir. Örneğin 29/1/2020 tarihinde işe giren bir sigortalı için 3 gün hizmet bildirilmesi gerekirken daha az ya da fazla gün yazılmışsa bu hata mesajı verilmektedir. Gün bilgisinin sisteme doğru girilmesi gerekmektedir.
Sigortalı 6111 sayılı kanun kapsamında verilemez.
Tanımlı değil
Sigortalı için 06111 teşvik tanımı yok ise ya da belge kapsamında tanımlama yapılarak 1 aylık süre içerisinde diploma belgesi ibraz edilmemiş ise bu kapsamdaki sigortalı için 06111 kanun numaralı belge verilemez. 1) 06111 teşvik tanımı yok ise; “işveren sistemi-teşvikler ve tanımlar-teşvikten faydalanılacak sigortalı tanımlama” programından sigortalı için 06111 teşvik tanımlaması yapılmalı, 2) tanımlama yapılmış ve diploma örneği SGM’ye ibraz edilmemiş ise tanımlamada seçilen eğitim türüne ait diploma örneğinin SGM’ye ibraz edilmesi, SGM’ce onaylanmasının ardından 06111 teşvikli tahakkuk oluşturulmalı.
Sigortalı 7103 sayılı kanun kapsamında verilemez.
Tanımlı değil
Sigortalı için 17103/27103 teşvik tanımı yok ise bu kapsamdaki sigortalı için 17103/27103 kanun numaralı belge verilemez. “işveren sistemi-teşvikler ve tanımlar-teşvikten faydalanılacak sigortalı tanımlama” programından sigortalı için 17103/27103 teşvik tanımlaması yapılmalı.
Sigortalı 7103 sayılı kanun kapsamında verilemez.
Ortalama altında
17103/27103 kanun numaralı belgede kayıtlı sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olması gerekir. İlave olmayan sigortalı için 17103/27103 kanun numaralı belge verilemez. Ortalama hatası alan sigortalı için ortalamaya ilave şartı sağlanmalı.
Sigortalı 6645 sayılı kanun kapsamında verilemez.
Tanımlı değil
Sigortalı için 06645 teşvik tanımı yok ise bu kapsamdaki sigortalı için 06645 kanun numaralı belge verilemez. “işveren sistemi-teşvikler ve tanımlar-teşvikten faydalanılacak sigortalı tanımlama” programı üzerinden sağlanan uygulama adresi üzerinden sigortalı için 06645 teşvik tanımlaması yapılmalı.
Sigortalı 14857 sayılı kanun kapsamında verilemez. Tanımlı değil Sigortalı için 14857 teşvik tanımı yok ise bu kapsamdaki sigortalı için 14857 kanun numaralı belge verilemez. “işveren sistemi-teşvikler ve tanımlar-teşvikten faydalanılacak sigortalı tanımlama” programı üzerinden sağlanan uygulama adresi üzerinden sigortalı için 14857 teşvik tanımlaması yapılmalı.
İşten Çıkış Bilgisi Yanlış Sigortalı adına bir işten çıkış tarihi yazıldı ancak sistemde belirtilen tarihli bir işten ayrılış bildirgesi yok ise bu hata mesajı verilmektedir. İşten ayrılış bildirgesi verilmemişse işverence düzenlenerek Kuruma verilmesi ya da verilmesine rağmen tarih hatalı girilmişse tarihin düzeltilmesi gerekmektedir.
İşe Giriş Bilgisi Yanlış Sigortalı adına bir işe giriş tarihi yazıldı ancak sistemde belirtilen tarihli bir işe giriş bildirgesi yok ise bu hata mesajı verilmektedir. İşe giriş bildirgesi verilmemişse işverence düzenlenerek SGK’ ya verilmesi ya da verilmesine rağmen tarih hatalı girilmişse tarihin düzeltilmesi gerekmektedir.
RR Eksik Gün sebebi seçilemez Sigortalının ay içerisinde hizmet günü ile eksik gün toplamının ayın kaç çektiğine göre toplamının altında kaldığı durumda verilen hata mesajıdır. Örneğin, 2020/Ocak ayında hizmet günü ile eksik gün toplamının 31 olması gerekmektedir.
Verilen hata mesajı: 1601******05 Sicil no.lu ÖZ*** BA**** Sigortalı bilgilerinde “105*******06 TCK no.lu sigortalının eksik Gün Hatalı Girildi (Olması Gereken Eksik Gün Sayısı= 5) !!!” hatası
oluşmuştur.
Gün bilgisinin sisteme doğru girilmesi gerekmektedir.
Sigortalı başka belgede verildiğinde ek belgede verilemez Bir sigortalı için aynı belge/kanun numarasından ek belge verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Örneğin, 5 kişiyi 01 belge türünden bildiren bir işverenin 01 belge türünde 1 sigortalı daha bildirmek istemesi durumunda bu sigortalı için 01 belge türünden ek belge düzenlemesi gerekmektedir.
Verilen hata mesajı: Bu Belgenin aslı Daha Önce Girilmiş (Ek belge girişi
yapabilirsiniz) !!!
Sigortalının asıl belgeden iptal edilip ek belge düzenlenmesi gerekmektedir.
Yabancı Uyruklu RR Eksik Gün sebebini seçemez. Yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenleri belirlenmiş olup bunun dışında eksik gün nedeni seçilmesi mümkün bulunmamaktadır. Belirlenen eksik gün nedenlerinden birini seçmeleri ya da mevzuatta yeri yoksa eksik gün bildirmeksizin bildirim yapmaları gerekmektedir.
Aynı sigortalı aynı belgede 1’den fazla olamaz. Bir sigortalı için aynı belge/kanun numarasında işe giriş ya da çıkış yoksa mükerrer bildirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Varsa işe giriş çıkışın yazılması yoksa sigortalının tek satırda bildirilmesi gerekmektedir.


Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar