166
  • Alo Bilgi

Evde Bakım Parasını Kimler Alabilir?

Başkasının yardımı ve bakımı olmadan, gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan, yeme-içme, insani ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, engellilere verilecek engelli sağlık kurulu raporlarında ‘Ağır Engelli’ raporu bulunanlar için evde bakım desteği parası ödenmektedir. Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen ücrete evde bakım desteği denilmektedir. Evde bakım desteği engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Evde bakım desteği engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir.

 

 

2020 yılı için evde bakım parası aylık 1.460 Türk Lirası olarak ödeniyor. Evde bakım aylığı yardımlarından yararlanan kişilerin toplam sayısı 2020 yılı ile 517 bin kişiden fazladır.

Engelli bireylerin evde bakım desteği alabilmesi için üç şart gereklidir.

* Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi,

* Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması, 3. Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi, gereklidir.

* Evde bakım desteği alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

Asgari Ücretin AGİ hariç net tutarının 3’te 2’sinin altında geliri olan kişiler evde bakım maaşı alabilmektedir. 2020 yılı için kişi başına düşen gelir 2.104 TL’ nin 3’te 2’si olan 1.402 TL’nin altında olmalıdır. 4 kişilik bir ailenin evde bakım desteği hakkından yararlanabilmesi için hane gelirinin 1.402*4= 5.608 TL‘nin altında olması gerekmektedir.

2018 yılında SGK tarafından başlatılan Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi uygulaması nedeniyle gelir şartının aşılması söz konusu olabilmektedir. 7166 Sayılı Torba Kanun’la yapılan düzenleme bayram ikramiyelerinin hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dâhil edilmemesi suretiyle bakıma ihtiyacı olan engellilerin mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edebilmesi sağlanmıştır.

 

 

Evde bakım desteği başvurusunda istenilen belgeler;

– Engelli ve bakıcı olarak yazılan kişinin kimlik fotokopileri.

– Devlet Hastanelerinden alınan ağır engelli olduğunu gösterir engelli sağlık kurulu raporu veya fotokopisi

– Engelliye ilişkin iki adet vesikalık fotoğraf.

– Engelliye ilişkin varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti.

– Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı.

– Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı

Engellilerin evde bakım ücreti yardımından faydalanılabilmesi için hem engellinin sağlık raporunun hem de gelir durumunun buna uygun olması gerekmektedir.

 

 

Resul Kurt / Star GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar