Vergi

  • Alo Bilgi

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl

  • Alo Bilgi

Hemen belirtelim, kaydi altın satışına satış bedeli üzerinden 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yüzd