809
  • Alo Bilgi

Zorlayıcı Sebeplerle İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Hakkı

Haklı Nedenle Ayrılan İşçi Tazminatını Alır

Türkiye’de 17 Nisan tarihinden itibaren fesih yasağı çerçevesinde işverenler belli durumlar haricinde işçilerini işten çıkartamamaktadır.

Diğer bir deyişle işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışları, belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi, işyerinin kapanması ve işin sona ermesi durumlarında işveren tarafından işçinin iş sözleşmesi sona erdirilebiliyor.

Ancak işçinin iş sözleşmesini feshetmesinde bir sınırlandırma ve fesih yasağı bulunmuyor.

Normal şartlarda işçinin istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı ödenmiyor ama İş Kanunu 24. Maddesine göre işçinin haklı nedenle derhal fesih yapması durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ise ihbar tazminatı ödenmez.

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir ve işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

***

 

 

SAĞLIK SEBEPLERİ İLE İŞÇİNİN FESHİ

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa veya, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa sağlık gerekçesiyle kıdem tazminatı alabilir.

***

 

 

AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA İŞVERENİN UYMAMASI DURUMUNDA KIDEM TAZMİNATI HAKKI

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa,

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa,

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa,

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa,

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

***

 

 

ZORLAYICI SEBEPLERLE İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ALMA HAKKI

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa kıdem tazminatını alarak iş sözleşmesini sona erdirebilir.

 

 

Resul Kurt / Star GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar