1131
  • Alo Bilgi

Yetim Aylığı Alabilir Miyim?

İkale Tazminatı Sadece Damga Vergisine Mi Tabi?

17 Eylül tarihli yazınızda “ikale sözleşmesi” yaparak iş akdini karşılıklı sona erdirerek tazminat ödenebileceğini belirtmişsiniz. Bu şekilde yapılan tazminat ödemesi normal kıdem tazminatı gibi sadece damga vergisine mi tabi olur yoksa ücret gibi hem gelir vergisi, hem damga vergisi hem de SGK primi mi ödememiz gerekir? Harun Adalı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinde, 27 Mart 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 7103 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar istisna kapsamına alındı. Söz konusu tazminat ve yardımlar, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarını aşmamak üzere gelir vergisinden istisna oldu.

Bu bağlamda, 27 Mart 2018 tarihinden sonra (bu tarih dahil) ödenen kıdem tazminatı ve ikale veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesine istinaden yapılan tazminat ödemesi toplamının, ücretlinin çalıştığı süre dikkate alınarak hesaplanan kıdem tazminatı tavanına kadar olan kısmı gelir vergisinden müstesna olup, sadece damga vergisine tabi. Örneğin, İş Kanunu’na tabi çalışan hizmet erbabına ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatın, kıdem tazminatı tavanını aşmayan kısmı gelir vergisine tabi değil. İstisna tutarını aşan tazminat ödemesinin ise ücret olarak gelir vergisi kesintisine tabi tutulması gerekiyor.

 

 

Yetim aylığı alabilir miyim?

Emekli Sandığı’ndan emekliyim. Evli değilim. Annem SSK, babam ise Emekli Sandığı emeklisiydi. Her ikisini de 2010 yılında kaybettim. Anne veya babamdan yetim aylığı alabilir miyim? Yüksel Beşugul

SSK emeklisi anne veya babadan kız çocuğuna aylık bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmasının yanı sıra, sosyal güvenlik kanunları kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyor olması gerekiyor.

Emekli Sandığından yetim aylığı bağlanması için ise Emekli Sandığı iştirakçisi ya da emeklisi olmamak gerekiyor.

Bekâr olsanız da kendi sigortalılığınız nedeniyle emekli aylığı aldığınızdan dolayı SSK’lı annenizden, Emekli Sandığı emeklisi olduğunuzdan dolayı da Emekli Sandığı emeklisi olan babanızdan aylık bağlanmaz.

 

 

Sezgin Özcan / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar