314
  • AHMET GÜNDÜZ

Yeni Yapılandırma ve Vergi Affı Mükellefi Rahatlatacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı alacaklarını tahsil edebilmek için e-haciz yöntemine başvurmakta alacaklarını bu şekilde tahsil etmeye çalışmaktadır. e-haciz yerine yeni bir yapılandırma hakkı veya yapılandırması bozulanlar için bir yeniden yapılandırma hakkı paketi hazırlaması mükellefi rahatlatacaktır.

 

Banka hesaplarına haciz uygulanların sayı 4 milyon civarı olmuşken, mükellefler halen vergi ve SGK borçlarını ödemek yerine perosnel maaş, kira, elektrik, su ve benzeri ödemelere öncelik kazanıyor.

 

Bu sebebledir ki Yeni bir yapılandırma ve yapılandırma hakkını kaybedenler için bir bir af gündeme geliyor. Gündemdeki pakette Ahilik Fonunun ertelenmesi ve KYK borçlarının da tekrar yapılandırılması gündemde.

 

Ekrem Öncü 2019 sonunda veya 2020 yılında muhtemel bir Vergi Affı veya 6736, 7020 veya 7143 Yapılandırma hakkı bozulanlar için bozulanlar için yeni tekrar yapılandırma konusunu değerlendirdi.

 

Yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılacak ise, sadece Vergi ve SGK prim borçlarını yapılandıran ancak haklarını kaybedenlere yeni bir şans daha verilmesi değil, ayrıca mevcut borçlar için de yeni bir yapılandırma düzenlemelerine yer verilmelidir. Çıkarılacak olan yapılandırma kanunu hem Gelir İdaresinin yükünü azaltacak, hem kamuya borcu olanları rahatlatacak, hem de Hazinenin daha fazla tahsilat yapmasını sağlayacaktır. Yeni bir yapılandırma kanunu çıkartıldıktan sonraki süreçte Gelir İdaresi sıkı bir takibata devam ederek yapılandırılan borçların ödenmesi yönünde önlemler almalıdır.

 

Bilindiği gibi, son çıkan 7143 sayılı yapılandırma kanunu ile matrah artırımı düzenlemesi de yapılmış ve matrah artırımı ödemeleri altı taksitte yapılmıştı. Matrah artırımından yararlanabilmek için bu altı taksitin tamamının süresinde ödenmesi, ödenmemesi halinde hem matrah artırımı nedeniyle kazanılan hak olan “vergi incelemesi yapılamaması” hakkından faydalanılamayacağı, hem de matrah artırımından kaynaklı ödemenin gerekirse 6183 sayılı kanuna göre zorla tahsil edileceği düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenleme daha önceki düzenlemelerden farklı olarak matrah artırımından faydalanabilmek için ödeme şartını getirmişti. Ödeme şartı yerinde bir şart olmuştu.

 

Nitekim, özellikle sahte fatura düzenleyenler matrah artırımı yapıyor ve ödemelerini yapmıyorlardı. Buna rağmen incelenmeme hakkını da kazanmış oluyorlardı.  Mükelleflerin bir çoğu bu düzenlemeyi yapılandırılmış borçların bir yıl içerisinde iki defa ödenmemesi halinde şartların ihlal edilmeyeceği yönündeki düzenleme ile karıştırdı. Dolayısı ile matrah artırımının şartlarını yerine getirememiş oldular. Bu mükelleflere de ödemelerini yaparak haklarının devam edeceği yönünde bir hak daha verilmesi yerinde olacaktır.

 

Şüphesiz ki, her yapılandırma kanununun vergi adaletini zedeleyecek bir yanı bulunmaktadır. Ancak, bunu bir ölçüde de olsa hafifletmek isteyen devlet vergisini düzenli ödeyenler için vergi indirimi mekanizması getirmiştir. Vergi borcu olmayan mükellefler vergi indiriminden yararlanabilmektedir. Vergi indirim mekanizmasının daha iyi işleyebilmesi için şartlarının biraz daha sadeleştirilmesi ve SGK uygulamasında olduğu gibi bir uygulama ile mükelleflerin bu indirimi doğrudan hissetmeleri sağlanabilir. Vergi indirim mekanizması bu haliyle mükelleflerce çok karmaşık olarak algılanmakta ve etkileri doğrudan hissedilmemektedir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar