318
  • serpil

Yatırım Teşvik Belgenizi Gözden Geçirmeyi Unutmayın!

Yatırım teşvik belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer sağlamak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdamı artırmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücünü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen belge olarak tanımlanabilir.

 

Yatırım teşvik sisteminde; Genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, öncelikli yatırımlar, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar olmak üzere adlandırılmıştır.

 

 

Teşvik belgesi kapsamında sağlanan destek unsurları ise; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, gelir ve kurumlar vergisi indirimi, gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği, kredi içi ödenecek faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, KDV iadesinden oluşmaktadır.

 

Yatırımcılar tarafından yatırım teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek sürenin bitimini izleyen 6 (altı) ay içerisinde tamamlama vizesinin (kapatılması) yapılması için teşvik belgesini düzenleyen Ticaret Bakanlığına başvuru yapması gerekmektedir.

 

Bu süre içerisinde teşvik belgesinin kapatılma başvurusunun yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığı tarafından resen başlatılabileceğini hatırlatmak isteriz.

 

kaynak : Muhasebeweb.comSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar