303
  • AHMET GÜNDÜZ

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapı İşleri Genel Teknik Şartname

 

01 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 30965

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’in ekinde yer alan III- Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesindeki;

 

a) Bölüm 1, Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

 

b) Bölüm 2, Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

 

c) Bölüm 3, Ek-3’teki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan III- Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine Ek-4’teki bölümler eklenmiştir.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/6/2007 26568 (Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/2/2011 27853
2- 6/3/2018 30352
3- 30/5/2018 30436
4- 1/6/2018 30438
5- 18/8/2018 30513
6- 29/11/2018 30610
7- 31/1/2019 30672
8- 6/3/2019 30706

 

Ekleri için tıklayınızSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar