216
  • serpil

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri

Kendi mevzuatları gereğincekısmi süreli olarak çalışmasına izin verilen yabancı sigortalılara (öğretim görevlileri, öğrenciler gibi)ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “26-Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiştir.

 

SGK,daha önceleri Çalışma Genel Müdürlüğü daha sonra ise Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından  sözleşme ile kısmi süreli olarak çalışmasına izin verilen yabancı öğretim görevlileri, öğrenciler gibi sigortalılar için  eksik olan çalışmaları için yeni bir eksik gün nedeni oluşturmuştur. Başka Kurumlar tarafından kendi mevzuatları gereği kısmi süreli olarak çalışmalarına izin verilen sigortalılar için de oluşturulan bu eksik gün nedeni kullanılabilir.

 

Buna göre kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatlarıgereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalıların bildirimlerine ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “26-Kısmi istihdama  izin  verilen  yabancı  uyruklu  sigortalı”  adında  bir  eksik  gün  nedeni ilave edildiğinden bu kapsamda bildirimi yapılacak yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin  seçilmesi  gerekmektedir.SGK,  eksik  güne  ilişkin  belgeleri  her  zaman isteyebileceği için, ileride yaptırımla karşılaşmamak için resmi makamlardan alınan kısmi süreli çalışmalara ilişkin izin belgelerinin saklanması gerekmektedir.

 

 

SGK DUYURUSU

Konu: Kısmi  Süreli  Çalışmalarına  İzin  Verilen  Yabancı  Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri

Bilindiği üzere, 18/3/2019tarihli, 4331865 sayılı Genel Yazı gereğince e-Bildirge programlarında gerekli güncellemeler yapılmış ve yabancı uyruklu sigortalılar için;

 

“a) Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,

ç) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,

f) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,”

hususlarına ilişkin eksik çalışma veya eksik ücret ödenme nedenlerini kanıtlayan belgeler ile 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinde sayılan hallerin ortaya çıkması durumunda eksik çalışma veya eksik ücret ödeme nedenlerini kanıtlayanbelgeler dışındaki eksik gün nedenlerinin seçimi kısıtlanmış olup, buna göre seçilebilecek eksik gün nedenleri

1-İstirahat,
4-Gözaltına Alınma,
5-Tutukluluk,
8-Grev,
9-Lokavt,
10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve
11-Doğal Afet

kodlarıyla sınırlandırılmıştır.

Ancak, kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı  uyruklu  sigortalıların  bildirimlerinde  birtakım  sorunlar  ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu  sigortalıların  bildirimlerine  ilişkin  olmak  üzere  eksik  gün nedenlerine “26-Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı” adında  bir  eksik  gün  nedeni  ilave  edilmiştir.  Bu  kapsamda  bildirimi yapılacak  yabancı  uyruklu  sigortalılar  için  bu  eksik  gün  nedeninin seçilmesi gerekmektedir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar