233
  • serpil

Yabancı Paraların 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları

YABANCI PARALARIN 31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI

ÖZET:Borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için 31.12.2019 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları ilan edildi.Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 31.12.2019 tarihi itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihli ve 31018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 516 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeborsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 31.12.2019 tarihinde yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları yer almıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl, biri efektif diğeri de döviz alış olmak üzere iki kur ilan etmektedir. Efektif alış kurları, mükelleflerin nakit yabancı paraları için uygulanmaktadır. Döviz alış kurları ise nakit olmayan yabancı paralar için uygulanmaktadır. Bu şekilde değerlenen yabancı paralara, yabancı para cinsinden düzenlenen mektuplar, senetler ve diğer kıymetli evraklar örnek gösterilebilir.

 

Sürkilere ulaşmak için Tıklayınız Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar