357
  • Alo Bilgi

VUK Gereğince Düzenlenen Belgeler ve Bu Belgeleri Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler

VUK Gereğince Düzenlenen Belgeler

Belgenin Adı Düzenlendiği Madde/Tebliğ Tasdik Durumu Belge Düzenleyecek Mükellefler
Fatura VUK. Md. 229-230-231-232 Tastike tabi (*)
Sevk İrsaliyesi VUK. Md. 230/5 Tastike tabi (*)
İrsaliyeli Fatura VUK. GT. 211, 232, 238 Tastike tabi (*)
Perakende Satış Fişi VUK. Md. 233/1 Tastike tabi Perakende satış yapanlar
Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi VUK. GT. 206 Tastike tabi Gazete satışı yapanlar ve bazı hizmet işletmeleri
Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi VUK. GT. 209 Tastike tabi Kahvehane işletmeleri
Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi VUK. Md. 233/2 3100 s. Kanun Levha tastiki Perakende satış yapanlar
Adisyon VUK. GT. 185 200, 222,298,299 Tastike tabi Alkollü içki servisi yapan ve bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar,meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmeler.
Reçete VUK. GT. 191 Tastike tabi Özel hastane, muayenehane, poliklinik ve çalışan hekimler
Giriş Biletleri VUK. Md. 233/3 Tastike tabi Biletle girilen yerler
Gider Pusulası VUK. Md. 234 Tastike tabi Vergiden muaf esnaftan mal yada hizmet alanlar
Müstahsil Makbuzu VUK. Md. 235 Tastike tabi Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiden mal alanlar
Serbest Meslek Makbuzu VUK. Md. 236 Tastike tabi Serbest meslek erbabı
Taşıma İrsaliyesi VUK. Md. 240/a Tastike tabi Ücret karşılığında eşya nakleden gerçek ve tüzel kişiler
Ambar Tesellüm Fişi VUK. GT. 173, 206 Tastike tabi Eşya nakleden nakliye ambarları
Banka Dekontları VUK. GT. 243, 246 Tabi değil Bankalar
Bankalarca düzenlenen Döviz Alım Satım Belgesi VUK. GT. 243, 246 Tabi değil Bankalar
Döviz Alım ve Satım Belgeleri VUK.GT. 226 Tastike tabi Yetkili Müesseseler (Döviz Büroları
İşlem Sonuç Formları VUK. GT. 243 Tabi değil SPK Mevzuatı gereğince işlem yapan aracı kurumlar
Sigorta Poliçeleri VUK. GT. 243 Tabi değil Sigorta Şirketleri
Sigorta Komisyon Gider Belgeleri VUK. GT. 243, 246 Tastike Tabi Sigorta Şirketleri
Yolcu Taşıma Biletleri VUK. Md. 233/3 Tastike Tabi Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri
Yolcu Listeleri VUK. Md. 240/B Tastike Tabi Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri
Günlük Müşteri Listesi VUK. Md. 240/C Tastike Tabi Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri
Ücret Bordrosu VUK. Md. 238 Tabi değil Gerçek Usulde Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri

(*) Faaliyet Konusunu ilgilendiren tüm mükelleflerSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar