354
  • serpil

Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü Yayınlandı.

Başkanlığımız tarafından, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 90 ıncı maddesinde düzenlenen konu hakkında “Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Broşürü” hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

 

Söz konusu Broşürde;

– Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek ekonomiye kazandırılmasına,

– Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek, kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,

ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Broşür için tıklayınız.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar