136
  • Alo Bilgi

Vergi ve SGK Borçlarına Yapılandırma Gelecek Mi?

Bir süredir basında da vergi barışına ilişkin haberler yazılmaya ve konuşulmaya başladı. Zaman zaman bu köşeden bizim de okur taleplerini ve beklentilerini aktardığımız konulardan birisi olan vergi ve sosyal güvenlik barışı ekonomi açısından büyük önem taşıyor.

 

 

Hem iş insanları ve STK’ları, hem de ekonomi yazarları kapsamlı bir vergi barışının gerekliliğinden bahsediyor.

Esasen tüm ülkeleri ciddi şekilde etkileyen COVID-19 sebebiyle yaşanan ekonomik zorluk döneminin piyasalara ve işletmelere etkilerini azaltmak amacıyla uzun bir süredir iş dünyasından bu yönde talepler geliyor.

Gerçekten de COVID-19 pandemisi, Rus uçağının düşürülmesi krizi, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Rahip Brunson krizi, TL’ye saldırı ve kur manipülasyonu gibi nedenlerle ekonomide finansman dengesi bozulan ve ekonomik zorluk yaşayan işletmelerin tahsilat ve satış kabiliyetlerinin düştüğü görülmektedir.

Esasen TBMM gündeminde Vergi ve SGK Borçlarına Yapılandırmaya ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Ancak özellikle sektörlerden, işletmelerden ve iş dünyasından gelen yoğun talepler dikkate alındığında TBMM’nin Ekim ayında açılmasıyla birlikte torba yasalarda bu yönde düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Bilinenin aksine vergi ve sigorta affı/barışı ile kamuya olan borçlar silinmiyor, sadece ödeme kolaylığı getiriliyor. Buna ilave olarak matrah artırımı, kasa affı, stok affı, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan malların gayrisafi kâr oranı eklenmek suretiyle fatura kesilerek kayıtlara alınması gibi düzenlemelerle kamu ciddi tutarda tahsilat yapıyor.

 

 

Kamuoyunda beklenen vergi ve sigorta barışı geçmiş yıllarda önemli başarılar sağlandı. Ciddi tutarlarda tahsilat yapıldı. Ak Parti döneminde bugüne kadar çok sayıda vergi SGK prim affı ve yapılandırması ile ilgili kanun çıkmış ve piyasaları olumlu etkilemişti.

-7 Mart 2002 Tarihinde 4746 sayılı Yasa İle Emlak Vergisi Düzenlemesi Kanunu,

-27 Şubat 2003 Tarihinde 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu,

-22 Kasım 2008 Tarihinde 5811 sayılı Vergi Barışı Kanunu,

-13 Şubat 2011 Tarihinde 6111 sayılı Kanun

-29 Mayıs 2013 Tarihinde 6486 sayılı Kanun

-10 Eylül 2014 Tarihinde 6552 sayılı Kanun

-19 Ağustos 2016 Tarihinde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

-27 Mayıs 2017 Tarihinde 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,

-18 Mayıs 2018 Tarihinde 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile ekonomi ve iş dünyasının sesine kulak verilmiş oldu. Bu yapılandırmalarla da birlikte ciddi tutarda tahsilat ve kaynak girişi sağlandı.

Şirketlerin geçmişiyle barışarak yeni bir beyaz sayfa açması sağlanmalı, en az bir yıl geri ödemesiz olmalı, gecikme zamları ve faizleri tamamen silinmeli, erken ödeme durumunda anapara borcundan da indirim yapan düzenlemeler getirilmelidir.

Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasını da içerecek yapılandırma kanununa matrah artırımı, kasa, ortaklar cari hesabı, stok düzeltmesi, ihtilaflı alacakların mükelleflerin feragati yoluyla ortadan kaldırılarak hazineye para girişi sağlanması, idari para cezalarının yüzde 50 indirimle ödenmesinin sağlanması ve imar barışı da eklenerek kapsamlı bir yapılandırma ve ödeme kolaylığı sağlanarak Hazineye ve SGK’ya ciddi bir para girişi sağlanacağı gibi, iş dünyasına da borçlarından kurtulma ve rahatlama sağlanacaktır. Geçen yıl sona eren imar affının süresinin en azından 2020 sonuna kadar uzatılması da faydalı olacaktır.

Ak Parti’nin ilk yıllarında getirilen 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu benzeri bir düzenleme koronavirüsü ile birlikte piyasalarda yaşanan ekonomik sıkıntıları rahatlatacağı gibi Hazine’ye ve SGK’ya ciddi bir para girişi sağlanacaktır.

Barış’ın tam zamanıdır. Ekonomiye nefes alma imkânı tanınmalıdır.

 

 

Resul Kurt / Star GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar