180
  • Alo Bilgi

Vergi İnceleme Sayısı ve Oranı Azalmış

8252 Vergi Müfettişi 40.763 Mükellefi İncelemiş

Vergi Denetim Kurulu, 2019 yılı faaliyet raporu nihayet yayımlandı. Yayımlanan raporda yer alan 2019 yılı vergi inceleme sonuçlarını birlikte değerlendirelim.

 

 

VERGİ İNCELEME SAYISI VE ORANI AZALMIŞ

İncelenen mükellef sayılarına baktığımızda; 2015 yılında 58.676 olan incelenen mükellef sayısı, 2019 yılında 40.763’e inmiştir. İncelenen mükellef sayısı, tarhı istenen vergi, kesilmesi öngörülen ceza ve vergi inceleme oranı açısından son 3 yılın performansının özeti aşağıdaki gibidir.

-2017 yılında incelenen mükellef sayısı 44.182 ve Türkiye genelindeki mükelleflerin inceleme oranları %1.68’dir. Tarhı istenilen vergi 5.878.506.580 TL olup, kesilmesi önerilen ceza 14.370.585.724 TL’dir.

-2018 yılında incelenen mükellef sayısı 44.376 ve Türkiye genelindeki mükelleflerin inceleme oranları %1.63’tür. Tarhı istenilen vergi 8.722.800.218 TL olup, kesilmesi önerilen ceza 19.862.613.528 TL’dir.

-2019 yılında incelenen mükellef sayısı 40.763 ve Türkiye genelindeki mükelleflerin inceleme oranları %1.45’tir. Tarhı istenilen vergi 10.409.577.465 TL olup, kesilmesi önerilen ceza 23.520.286.333 TL’dir.

-Vergi Denetim Kurulu’nda son 3 yılda vergi müfettişi olarak; 2017 yılında 8242 kişi, 2018 yılında 8262 kişi ve 2019 yılında 8252 kişi görev yapmıştır.

 

 

ANA İŞ: SAHTE FATURA İNCELEMESİ

2019 yılında vergi müfettişleri tarafından yürütülen vergi incelemelerinin, vergi türleri itibariyle sonuçları aşağıda yer almaktadır. (VDK 2019 Faaliyet Raporu sayfa 71)

 

 

TABLO ÇOK ŞEY ANLATIYOR

Ülkemizde 2.5 milyon vergi mükellefi ve 8.252 vergi müfettişi sayısı dikkate alındığında, 2019 yılında 40.763 mükellefin incelenmiş   olması ve bu incelemelerin %95’inin sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen ve kullanan mükellefler ile ilgili olması ve yapılan tarhiyatların hiçbir zaman tahsil edilemeyecek fiktif tarhiyatlar olmasına şaşırdık mı? Hayır.

Vergi incelemelerinin sayıca az ve verimsiz işlerde yoğunlaşmasının nedeni; neredeyse her yıl yapılan seçimler, matrah artırımından faydalanan mükellef sayısının çokluğu ve hep söylenen ancak bir türlü yapılmayan vergi müfettişlerinin sektörel uzmanlığa kavuşturulmamasıdır.

Son derece nitelikli kişilerden oluşan denetim kadrosunun, neredeyse bütün mesaisini verimsiz sahte fatura incelemelerine ayırması da yanlışta ısrar etmenin sonucudur. Esnafın, tüccarın %2-3 kârla iş yaptığı bir ekonomide; genel KDV oranını %18’de tutmakta ısrar ederseniz, sahte fatura düzenleme ve kullanma suçuna her yıl için 10 yıl da hapis cezası verseniz, bu suçları engelleyemezsiniz.

 

 

Nedim Türkmen / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar