697
  • Alo Bilgi

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Vergi çeşitleri nelerdir? Vergi çeşitleri isimleri ve vergi çeşitleri 2019 hangileridir? Bu soruları yanıtlamadan önce vergi nedir bir bakalım. Devletin, kamu hizmetlerine harcanmak üzere; doğrudan doğruya ya da kimi hizmetlerin fiyatları üstüne eklenerek dolaylı yoldan yurttaşlardan topladığı para “vergi” olarak tanımlanmaktadır. Vergiler, devletin temel geliridir ve kamusal harcamaların yapılabilmesi için olmazsa olmazdır. Tüm devletler, yurttaşların talep ettikleri programlarla hizmetlerin bedelini karşılamak için çeşitli vergiler alırlar. Peki vergi çeşitlerinin adları nelerdir? İşte vergi çeşitleri 2019:

 

Vergi çeşitleri isimleri: Gelir vergisi

 

Gelir vergisi, bireyin veya şirketin gelirine göre toplanmaktadır. Birçok ülkede kişinin veya şirketin geliri arttıkça vergi oranı da yükselmektedir. Bazı ülkeler ise bu vergiyi gelire bakmaksızın sabit bir oranda alırlar.

 

Vergi çeşitleri isimleri: Satış vergisi

 

Tüketici bir şey satın aldığında, fiyata belli bir oranda satış vergisi eklenmektedir. Satış vergileri, son yıllarda toplam vergi gelirlerinin en büyük bölümünü oluşturmaktadır.

 

Vergi çeşitleri isimleri: Bordro vergisi

Bordro vergisi, çalışana ödenen ücretin belli bir oranı olarak uygulanmaktadır. Vergi işveren ya da çalışan tarafından ödenebileceği gibi ikisi arasında da paylaştırılabilmektedir.

 

Vergi çeşitleri isimleri: Servet vergisi

 

Bireyin ya da işletmenin birikmiş servetinden de vergi alınabilmektedir. Servet vergisi, toplumun en ayrıcalıklı üyelerinin vergilendirilmesine olanak tanımaktadır. Yıllık servet vergileri, veraset vergileri, arazi ve emlak vergileri, sermaye vergileri, servet vergilerinin örneklerindendir.

Vergi çeşitleri isimleri: Çevre vergisi

Son yıllarda çevreciler, enerji gibi bazı kirletici girdilerin kullanılmasından ya da yaratılan kirlilik miktarından vergi alınmasını önermektedirler.

 

Tüm bu vergi çeşitleri dışında devletlerin bir de vergi dışı gelirleri vardır. Birçok devlet; toplu taşıma, çöp toplama, hatta sağlık gibi belli programlarla hizmetlerin kullanımı karşılığında kullanıcı ücretleri alır ve bunlardan gelir elde ederler (Finansal yatırımların faiz gelirleri, kira gelirleri, devlet gayrimenkullerinden elde edilen diğer gelirler vb.).

 

Bu yazımızda vergi çeşitleri nelerdir, vergi çeşitleri isimleri, vergi çeşitleri 2019, vergi çeşitlerinin adları gibi konuları ele aldık. Eğer sorularınız var ise yazının altına yorum olarak bırakmayı unutmayın!

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar