10908
  • Alo Bilgi

VERBİS’e Başvuru ve Kayıt Süresi 30 HAZİRAN’da Sona Eriyor!

VERBİS, kamuoyunun gündemine aniden girdi, ancak hala benimsenemedi. Çünkü, yaşanan ekonomik sıkıntılar, koronavirüs salgını ve buna karşı alınan önlemler falan derken, bir türlü şirketlerin önceliklendirilmiş konuları arasına alınamadı. Bu nedenle de, bir kaç kez ertelendi.

 

 

Hatırlamakta Fayda Var: VERBİS Nedir?

VERBİS yani Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemi.

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunlu bulunuyor (6698 sayılı KVKK Mad. 16). Veri sorumlularının, önce VERBİS’e giriş yaparak başvuru formunu sistem üzerinden oluşturması ve bu formu Kuruma kargo / posta / elden iletilmesi veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla iletmesi gerekiyor. Başvuru formunun iletilmesi üzerine Kurum tarafından kendisine iletilen “kullanıcı adı” ve “parola” ile VERBİS’e giriş yaparak bildirimin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

 

 

VERBİS’e Başvuru ve Kayıt Süresi 30 HAZİRAN’da Sona Eriyor!

Evet, VERBİS’e başvuru ve kayıt zorunluluğunda ötelenmiş süre 30 HAZİRAN’da sona eriyor. Yani, zaman oldukça daraldı!

Başvuru ve kayıt zorunluluğuna ilişkin süreler, aşağıda yer alan tablodaki gibi (2019/387 sayılı Kurul Kararı):

Veri Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü Başlangıç Tarihi Kayıt İçin Son Tarih
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.06.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.06.2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 01.01.2019 31.09.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.12.2020

 

 

Hangi Veri Sorumluları Sicile Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutuldu?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, aşağıda sayılan veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirdi (2018/32, 68, 75, 87 ve 2020/315 sayılı Kurul Kararları):

– Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

– Noterler, yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar, siyasi partiler,

– Avukatlar, Gümrük Müşavirleri, Arabulucular, SMMM ve YMM’ler,

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar.

 

 

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yaptırmamanın Cezası Ağır!

VERBİS’e süresinde kayıt yaptırılması son derece önemli. Çünkü, Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmamanın ciddi bir cezası ve yaptırımı var. VERBİS’e süresinde kayıt yaptırılmaması halinde, 2020 yılı için 36 bin TL’den 1 milyon 800 bin TL’ye kadar idari para cezası verilebiliyor. Yani, pabuç pahalı.

 

 

Şirketler, Salgın Nedeniyle VERBİS’e Başvuruyla İlgili İşlemleri Yapamadı!

Sadece ülkemizde değil, tüm dünya’da koronavirüs adı verilen ciddi bir virüs salgını yaşandı, halen de tam olarak geçmiş değil. Ülkemizde salgın 14 Mart’tan bu yana oldukça etkili oldu. Haziran başı itibariyle hafifledi. Bu süreçte şirketlerin büyük bir bölümü kapandı, çalışmadı. Kalan kısmı ise, en az personelle çalıştı. Bu şirketlerin vergi ve SGK yükümlülükleri ertelendi vs. Başvuru süresinin sonuna yaklaşılmasına rağmen kapsama giren çoğu kişi ve şirket bırakın başvuru yapmayı hazırlık çalışmalarını bile tamamlayamadı, ciddi bir kısmının ise hala haberi ve bilgisi yok!

 

 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Bazı STK’lar, İş İnsanları, VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılmasını Talep Ediyor!

Ticaret ve Sanayi Odaları, bazı STK’lar ve iş insanları, VERBİS’e kayıt süresinin uzatılmasını talep ettiler, aksi halde çok sayıda kişi ve işletmenin yüklü cezalarla karşı karşıya gelebileceklerini belirttiler.

 

 

VERBİS’e Başvuru Süresinin En Az Yıl Sonuna Kadar Ötelenmesi Şart!

Çoğu kimsenin henüz farkında bile olmadığı, farkında olanların ise salgın vb. nedenlerle hazırlık çalışmalarını yetiştiremediği VERBİS’e başvuru süresi, 31 Aralık 2020 tarihine kadar son bir kez olmak üzere 6 ay daha ötelenmeli.

Aksi halde, kapsama giren kişi ve kuruluşlar çok zor duruma düşebilecek, ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecekler.

 

 

KVKK’nın, VERBİS’in İşletmelere Ekstra Maddi Bir Yük Getirmemesi İçin  Önlem Alması Şart!

VERBİS konusunda hemen herkes sürecin uzman bir hukukçu ile takip edilmesi gerektiği konusunda hem fikir. Bazı işletmeler ise, bu süreci konu ile bir ilgisi bulunmayan muhasebe departmanlarına yıkma peşinde. Bunu anlamak zor, çünkü, kişisel verilerin korunmasının muhasebe departmanları ile ne ilgisi olabilir ki? Konu tamamen duygusal ve maddiyatla ilgili.

VERBİS’in işletmelere maliyetinin 20 – 200 Bin TL. arasında olacağı öngörülüyor. Bu rakamlar oldukça ciddi ve işletmeleri zorluyor. KVKK’nın bu konuya da bir çeki düzen vermesi şart, aksi halde VERBİS’e kaydolacak işletme kalmayacak!

 

 

Bizden söylemesi!…

 

 

Abdullah Tolu / Ogün HaberSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar