Yükleniyor

METİN DİLEK Şahıs Uzman
5.00 Puan Ortalaması 4 Soru Cevapladı Ortalama Cevap Süresi: 31 Saat

Uzman Hakkında

- Faturaların, bankaların ve diğer resmi evrakların TDHP’na göre Yevmiye kayıtlarının yapılması - Beyannamelerin düzenlenmesi.(KDV, Muhtasar, Geçici,Gelir,Kurumlar, Ba-Bs) internet üzerinden e-beyanname, e-bildirgilerin kuruma gönderilmesi - Dönem içi ve dönem sonu muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi. - Personel özlük dosyası işlemleri, Puantaj ve maaş bodrolarının hazırlanması. - İşe giriş ve çıkış bildirimlerinin SGK’na internet üzerinden bildiriminin yapılması. - Aylık sigorta bildirimlerinin hazırlanması ve internet üzerinden e-bildirgelerin kuruma gönderilmesi. Katıldığı Kurs ve Seminerler - Oya Bilgisayar Kursları – Ankara ( 1998) Bilgisayar İşletmenliği - Bilge Adam Bilişim Teknolojileri Akademisi – İstanbul ( 2013) Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Muhasebe Programları Bilgisi - SAP F1, CO, MM, HR - Logo Tiger Enterprıse - Logo Tiger Bordro - Logo Go Plus - Luca - Orka - Mikro - GMS Yetenekler - Genel Muhasebe - Yönetim Muhasebesi - Mali

Uzmanlık Alanları

  • Vergi
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • Mevzuat
  • Muhasebe
  • Denetim
  • 3568 Meslek Mevzuatı
  • Ekonomi
  • Hukuk
  • Pratik Bilgiler