367
  • AHMET GÜNDÜZ

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri Ekim 2019

Ekim 2019 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri

 

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 104,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 76,5 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 2,7 artarak 26,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

 

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda değişmeyerek 16,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 11,9 milyar ABD doları anapara, 4,8 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 18,5 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 14,5 milyar ABD doları bir ay vadelidir.

 

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 36,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

 

Açıklamalar:

 

IMF tarafından yürütülmekte olan Özel Veri Yayınlama Standartları (Special Data Dissemination Standards – SDDS) çalışması çerçevesinde hazırlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, IMF’nin İşlevsel El Kitabı’nda (Operational Guidelines) belirtilen tanım, kapsam ve sınıflandırmalara bağlı olarak Merkez Bankası ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hazırlanmaktadır.

 

Bankamızca aylık bazda oluşturulan bu tablo, resmî döviz varlıkları ile döviz varlıklarından önce belirlenmiş (vadeye kalan süreleri de içerecek şekilde) ve şarta bağlı kısa vadeli net olası çekilişleri gösteren detaylı bilgileri kapsamaktadır.

 

Kaynak: TCMBSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar