127
  • Alo Bilgi

Ücretsiz İzinde Çalışanlar Borçlu Çıkabilir

İşvereni tarafından ücretsiz izne gönderilen ve nakdi ücret desteği alan işçinin, bu süreçte başka bir işyerinde çalışması yasak. Bu durumda haksız olarak ödenen nakdi ücret desteği yasal faiziyle birlikte işçiden geri alınır.

17 Nisan’dan beri uygulanan fesih yasağı 17 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Fesih yasağıyla birlikte ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği uygulamasının da süresi uzatıldı. Ağustos ayı içerisinde ücretsiz izinde olan kişilerin nakdi ücret destekleri bu hafta ödenmeye başlandı. İşçilerin pandemi ücretsiz izni reddetme hakkı yok, diğer yandan işverenin de hangi işçiyi hangi gerekçeyle ücretsiz izne çıkardığını objektif koşullara bağlı olarak açıklaması gerekiyor. Aksi taktirde işçiler mahrum kaldıkları maddi haklar için mahkeme yoluna gidebilir.

 

 

17 KASIM’A KADAR

17 Kasım’a kadar, işverenler yalnızca işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işten çıkarabiliyorlar. Bunun dışında bir nedenle işverenlerin işten çıkarmaları yasak. Bu süreçte işveren, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işten çıkarma yapar fakat sonrasında belirtilen sebebin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık oluşturulmadığı mahkeme kararıyla tespit edilirse fesih geçersiz olur.

 

 

FAİZİYLE GERİ İSTENİR

İşvereni tarafından ücretsiz izne gönderilen ve bu çerçevede nakdi ücret desteği alan işçinin, bu süreçte başka bir işyerinde çalışması haksız nakdi ücret desteği alınması anlamına gelecektir. Bu durumda haksız nakdi ücret desteği ödenmesine sebep olan kişi işçinin kendisi olduğu için, haksız olarak ödenen nakdi ücret desteği yasal faiziyle birlikte işçiden geri alınır. Nakdi ücret desteğindeki işçi eğer yeni bir iş bulmuş ve çalışmaya başlamışsa desteğin sonlandırılması gerektiğine dair bildirimde bulunulması gerekiyor. Diğer yandan bazı işverenlerin işçileri ücretsiz izne çıkarmış gibi gösterip nakdi ücret desteği almalarını sağladıkları ancak çalıştırmaya devam ettikleri yönünde şikayetler var. Bu şikayetler sonucu ya da rutin denetimlerde bu yönde bir tespit gerçekleştirilirse, işçilere ödenen nakdi ücret destekleri işverenden yasal faiziyle tahsil edilir.

 

 

AYRIMCILIK TAZMİNAT HAKKI DA DOĞURUYOR

İşverenlerin işçiler arasında farklılık yaratmadan ücretsiz izne gönderecekleri kişileri belirlemeleri gerek. Ayrımcı uygulamalar benimseyen işverenler tazminat yüküyle karşılaşabilir. İşçilerin bir kısmının tam zamanlı ücretli çalıştırılması, bir kısmının tam zamanlı ücretsiz izne ayrılması ve hatta bir kısmının kısmi ücretsiz izne çıkarılması halinde işverenin eşit davranma yükümlülüğüne uymadığı iddiası ortaya çıkar. İşveren ücretsiz izin hakkında eşit davranmalı. İşverenin ücretsiz izin konusunda eşit davranma borcuna aykırı davranması halinde, bu iddiayı ortaya koyan işçi, mahrum kaldığı ücret için işverenin kapısını çalabilir. Bu durumda işçi işinden istifa ederek tazminat ve diğer alacaklarını da talep edebilir.

 

 

SAĞLIKTAN YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLİR

Fesih yasağı kapsamında işçinin çıkarılması yasak. Ancak işçi isterse bu sürede daha iyi bir iş bulması ya da başka bir nedenle istifa ederek işten ayrılabilir. Ayrıca kadın işçinin evlenmesi ya da erkek işçinin askere gitmesi gibi nedenlerle istifa etmesi halinde işveren istifa eden işçiye kıdem tazminatı da ödemek durumundadır. Desteği alan işçilere primleri İŞKUR tarafından yatırılıyor. Bu çerçevede destek alan kişiyle eşi ve çocukları sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

 

 

Okan Güray Bülbül / Akşam GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar