2624
  • Alo Bilgi

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: Defter Tasdik Süreleri Uzatılmalı

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu, defter tasdik süresinin uzatılması gerektiğini söyledi. Kartaloğlu, “Noterliklerde yaşanabilecek ve salgınla mücadeleyi olumsuz etkileyecek yığılmaların önüne geçilmesi için defter kapanış tasdiklerinin Ağustos ayı sonuna kadar uzatılmasını istiyoruz” dedi.

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, şirketleri ve meslek erbabını yakından ilgilendiren defter tasdik süresinin uzatılması gerektiğini söyledi. “Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile diğer defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılmaktadır” diyen Kartaloğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

 

“Bu defterlerden yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, (yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar) notere yaptırılmak zorundadır.

 

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve kapanışında noter onayı aranılmamaktadır.

 

Diğer taraftan 518 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bazı mükellefler için mücbir sebep hali ilan edilmiş ve bu mükellefler için mücbir sebep hali 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona ermiştir.

 

Bu durumda mücbir sebep hali kapsamında olan mükellefler yevmiye defterlerinin kapanış tasdikini 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yaptırabilecekken bu kapsamda ol mayan mükellefler 30 Haziran 2020 tarihine kadar yaptırmak zorundadır”.

 

Kartaloğlu, “Noterliklerde yaşanabilecek ve salgınla mücadeleyi olumsuz etkileyecek yığılmaların önüne geçilmesi için defter kapanış tasdiklerinin Ağustos ayı sonuna kadar uzatılmasını istiyoruz. Diğer bir ifade ile pandemi tamamen ortadan kalkmadığından TÜRMOB, mücbir sebep ayrımı olmaksızın bütün mükelleflerin yevmiye defteri tasdik tarihinin 31 Ağustos 2020 olmasını talep etmekteyiz” dedi.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar