330
  • serpil

TÜRMOB 4.Dönem Geçici Vergi Açıklaması

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 4.Döneme ait Geçici vergi beyanının ihtiyari hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

 

 

 

Türmob yayın organ Bizden Haberler yayın organında Geçici Vergi konussuna değinen Genel Başkan Emre Kartaloğlu 4. Dönem Geçici Vergi beyannamesinin Gelir Vergisi Kanununda düzenleme yapılarak ihtiyari hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

 

Peşin vergi, mevzuatımıza ilk olarak 1980 yılında vergi gelirlerini enflasyon tahribatına karşı korumaya yönelik olarak girdi.

 

Günümüzde geçici vergi uygulaması, gelirve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin, gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

 

Son dönem geçici vergi beyanı ile yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlar hemen hemen aynı olduğundan gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi için öngörülmüş olan yasal süreleri anlamsızlaştıran dördüncü döneme ait geçici vergi beyannamelerinin verilmemesi konusunda mükelleflere ihtiyarilik tanınması gerekmektedir.

 

Dördüncü döneme ait geçici vergi beyannamesiile yapılan beyanın ardından çok kısa bir süresonra aynı bilgilerin tekrar beyan edilmesi dördüncü döneme ait geçici vergi beyanını anlamsızlaştırmaktadır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120 nci maddesinde düzenleme yaparak, dördüncü döneme ait geçici vergi beyanını ihtiyari hale getirmelidir.  

 

 

Emre Kartaloğlu
TÜRMOB Genel BaşkanıSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar