324
  • serpil

Türkiye Sigorta Birliği’nden kefalet senetleri açıklaması

Türkiye Sigorta Birliği’nden kefalet senetleri açıklamasında “Kefalet senedinin teminat olarak kabul edildiği işlemlerde sorun yaşamamak için kefalet senedinin yetkili bir sigorta şirketi tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin kontrol edilmesi önem taşımakta olup ruhsatsız sigortacılık faaliyetinde bulunanlara yönelik olarak, gerek şirketler gerekse Birliğimiz tarafından adli yargı organlarına ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne gerekli başvuruda bulunulmuştur” dedi.

 

 

Türkiye Sigorta Birliği, kefalet senedinin teminat olarak kabul edildiği işlemlerde sorun yaşamamak için kefalet senedinin yetkili bir sigorta şirketi tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin kontrol edilmesinin önem taşıdığını belirterek, ruhsatsız sigortacılık faaliyetinde bulunanlara yönelik olarak, gerek şirketler gerekse Birlik tarafından adli yargı organlarına ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne gerekli başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

 

Türkiye Sigorta Birliği’nden yapılan açıklamada, ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin geçerliliği konusunda tereddütler oluştuğu, söz konusu kefalet senetlerinin sahte olduğu/geçerli olmadığı, kefalet senedini düzenleyen kuruluşların yetkili olmadığı yönünde Birliğe ulaşan şikayetler üzerine konu ile ilgili açıklama yapma gereği doğduğu kaydedildi.

 

Açıklamada, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanılabilmesinin mümkün hale geldiği belirtildi.

 

 

Söz konusu yasal değişikliğe uyum sağlanması amacıyla 19 Haziran 2018’de ve 30453 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile de ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılarak ilgili standar formların yürürlüğe konulduğu hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda, yetkili sigorta şirketleri tarafından mevzuata uygun olarak düzenlenmiş kefalet senetlerinin ihalelerde teminat mektubu olarak kabul edildiği bildirildi.

 

 

Açıklamada, “Kefalet senedinin teminat olarak kabul edildiği işlemlerde sorun yaşamamak için kefalet senedinin yetkili bir sigorta şirketi tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin kontrol edilmesi önem taşımakta olup ruhsatsız sigortacılık faaliyetinde bulunanlara yönelik olarak, gerek şirketler gerekse Birliğimiz tarafından adli yargı organlarına ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne gerekli başvuruda bulunulmuştur.” ifadesi kullanıldı.

 

 

Bu kapsamda kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edildiği ihalelerde ve ihaleye ilişkin sözleşme sürecinde sorun yaşanmamasını teminen Türkiye Sigorta Birliği’nce birtakım tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, alınan tedbirlere ilişkin şöyle denildi:

 

“Kefalet senedi düzenleme yetkisine sahip 33 sigorta şirketinden bilgi alınabilmesi amacıyla şirketlerin listesi ve düzenlenen kefalet senedi ile ilgili bilgi alınabilecek iletişim bilgileri Birliğimizin internet adresine eklenmiştir. Düzenlenen kefalet senetlerinin geçerliliği, iletişim bilgileri verilen sigorta şirketi temsilcilerinden sorgulanabilmektedir. Sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetlerinin elektronik ortamda doğrulanabilmesi amacıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından bir sistem kurulması yönünde çalışmalara başlanmış olup sistemin Aralık 2019 sonunda kullanıma açılması planlanmaktadır. Söz konusu sistem kullanıma açıldığında ayrıca duyurusu yapılacaktır.”

 

Açıklamada, ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetleri hakkında Kamu İhale Kurumu tarafından da kurumun web sayfası üzerinden bir duyuru yayımlandığı hatırlatıldı.











Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar