153
  • Alo Bilgi

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 20/08/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu Kararı 3
Nüfus Dağılımı – Demografi Teması Veri Tanımlama Dokümanı
18 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31248 (1. Mükerrer)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YÜRÜTME KURULU KARARI
Veri Tanımlama Dokümanları:

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu’nun 20.08.2020 tarih ve 3 sayılı kararı ile ekte yer alan veri tanımlama dokümanlarının, Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 12. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince Resmi Gazete’de yayımlanması kararlaştırılmıştır.

 

 

EKLER

1. Nüfus Dağılımı – Demografi Tanımlama Dokümanı

2. Çevre İzleme Tesisleri Tanımlama Dokümanı

3. Sanayi Tesisleri Tanımlama Dokümanı

4. Tarım Tesisleri Tanımlama Dokümanı

5. Kamu Yönetim Bölgeleri Tanımlama Dokümanı

6. Tür Dağılımı Tanımlama Dokümanı

7. Habitat Bölgeleri Tanımlama Dokümanı

8. Biyocoğrafya Bölgeleri Tanımlama Dokümanı

9. Deniz ve Tuzlu Su Alanları Tanımlama Dokümanı

10. Atmosfer Verileri Tanımlama Dokümanı

11. Meteoroloji Verileri Tanımlama Dokümanı

12. İstatiksel Raporlama Bölgeleri Tanımlama Dokümanı

13. Arazi Kullanımı Tanımlama Dokümanı (Güncel)

14. Metaveri Tanımlama Dokümanı

Kararı İndirmek İçin TıklayınızSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar