261
  • Alo Bilgi

Türkiye Bankalar Birliği Ekonomik Faaliyetin Desteklenmesi Tavsiye Kararı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiye kararı hakkında

 

 

Kamuoyu Duyurusu

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2020 tarihli toplantısında yaşanmakta olan küresel salgının getirdiği riskler ve etkileri değerlendirilmiştir.

 

 

Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen, ülkemizde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanmanın sürmesi beklenmektedir. Ancak, koronavirüs salgınının uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinin toparlanmayı sınırlandırması muhtemeldir.

 

 

Gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde tutmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kapsamlı önlemler alınmaktadır. Bunların etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca sağlıklı büyümenin sürdürülmesine azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki karar alınmış ve Üyelerle paylaşılmıştır:

 

 

Tavsiye kararı:

Bankalarımıza, sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerinin; her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu -alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveri esas olmak üzere,

 

 

• Kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması,

 

 

• krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi,

 

 

• kredi kanallarının açık tutulması,

 

 

• vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması,

 

 

• yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması tavsiye edilmiştir.

 

 

Ayrıca, koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine getiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeler yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle Üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi’ne bildirilmesinin, bu müşteriler hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması açısından faydalı olacağı belirtilmiştir.

 

 

Bankacılık sektörü, ilgili diğer tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecektir.

 

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

Türkiye Bankalar BirliğiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar