117
  • Alo Bilgi

Ticaret Bakanlığı Kooperatif Genel Kurullarını 31 Ekim 2020 Sonrasına Erteledi

Son zamanlarda yapılan her güzel şeyin arkasından eksik yapıldığı ortaya çıkıyor! Şaşırmamak elde değil, bunlar yapılırken neden bir koordinasyon sağlanmaz, neden olayın bütününe bakılmaz anlamak imkansız!

Bu konuda en son olay, kooperatif genel kurul toplantılarının ertelenmesinde yaşandı.

 

 

COVID-19 Nedeniyle Kooperatif Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi İçin Yasal Düzenleme Yapıldı

COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutma amacıyla bugüne kadar bir çok tedbir alındı.

Bu tedbirlerin bazıları ise, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yasalaştırıldı.

Bu tedbirler arasında, kooperatiflerin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantılarının ertelenmesi de bulunuyor.

Erteleme düzenlemesinin yer aldığı 7244 sayılı Kanunun 2. Maddesinin 1/d bendi hükmü şu şekilde:

“d) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.”

 

 

Ticaret Bakanlığı Kooperatif Genel Kurullarını 31 Ekim 2020 Sonrasına Erteledi

Ticaret Bakanlığı, yukarıda yer alan yasal düzenlemenin verdiği yetkiyi kullanarak, kooperatif ve üst kuruluşlarının olağan genel kurul toplantılarını 31 Ekim 2020 tarihine kadar erteledi. Ertelenen genel kurullar, bu tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak. Kooperatiflerin mevcut organlarının görev, yetki ve sorumlulukları, erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecek.

Ertelemenin nedeni ise; yayılma hızı artan virüsün kooperatif ortakları için riskini en aza indirmek  ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçmek.

 

 

Kooperatifler ve Ortakları Önce Sevindi, Sonra Şoka Girdi!

Yapılan erteleme düzenlemesi son derece doğru ve yerinde.

Ticaret Bakanlığı’nın bu düzenlemenin verdiği yetkiye göre çıkardığı Genelge ile duyurduğu erteleme kararı da, bir o kadar yerinde. Ancak, Ticaret Bakanlığı’nın bu erteleme kararı kooperatifler ve ortakları tarafından önce büyük sevinçle karşılandı, ancak sonrasında bu karar yapı kooperatifleri ve üyelerinde büyük bir şoka ve üzüntüye neden oldu!

Neden mi? Çünkü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Ticaret Bakanlığı’nın bu erteleme kararını kabul etmedi, erteleme kararının yapı kooperatiflerini kapsamadığını, yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarının ertelenebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ayrıca bir erteleme kararı alması gerektiğini ifade ettiler.

Bunu duyan herkes büyük bir şaşkınlık yaşayarak, “Hayda bu da nerden çıktı” dedi. Ancak, mevzuata göre, şaşıranlar değil, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri haklı çıktı!

 

 

Erteleme Kararı, Yapı Kooperatiflerini Kapsamıyor!

Evet, ne yazık ki, bu doğru. Kooperatiflerin yapı kooperatifleri dışında kalanları Ticaret Bakanlığı’na, yapı kooperatifleri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı.

Dolayısıyla, Ticaret Bakanlığı’nın erteleme kararı, yapı kooperatifleri dışında kalan kooperatifler için geçerli. Yani, yapı kooperatifleri için geçerli değil.

 

 

Yapı Kooperatiflerinde Erteleme İçin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kararı Gerekiyor!

Yapı kooperatifleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olduğundan, bu kooperatiflerin genel kurul toplantılarının yukarıda belirtilen yasal düzenleme çerçevesinde COVID-19 nedeniyle ertelenebilmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu konuda bir erteleme kararı alması ve durumu yayınlayacağı Tebliğ/Genelge ile duyurması gerekiyor.

 

 

Yapı Kooperatifleri İçin de Böyle Bir Erteleme Yapılması Gerekir Mi?

Evet, yapılması gerekiyor. Çünkü, yapı kooperatifleri ve ortaklarının, Ticaret Bakanlığı’na bağlı diğer kooperatifler ve ortaklarından herhangi bir farkı yok. COVID-19 diğer kooperatifler için neyse, yapı kooperatifleri için de aynı. Buradaki tek fark, kooperatiflerin farklı Bakanlıklara bağlı olması.

Şimdi herkes Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarının ertelenmesi için karar almasını bekliyor!

 

 

Her İki Bakanlık Ortak Bir Karar Alıp Erteleme Yapamaz Mıydı?

Kooperatifler sonuçta bu iki Bakanlığa bağlı. Her Bakanlığın kendine bağlı kooperatiflerin genel kurullarını erteleme kararı alması normal karşılanabilir. Ancak, bu gibi hallerde de, şimdiki yaşadığımız garip durum ortaya çıkabiliyor. Bir Bakanlık erteleme yaparken, diğeri yapmıyor ya da erteleme için geç kalabiliyor. Bazı kooperatiflerin genel kurulu ertelenirken, diğerlerinin ertelenmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

Bize göre, her iki Bakanlığın tüm kooperatifler için ortaklaşa erteleme kararı alması ve duyurması daha doğru olurdu!

Ne dersiniz?

 

 

Abdullah Tolu / O Gün HaberSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar