273
  • AHMET GÜNDÜZ

TESMER 2020 Sınav Takvimi Yayınlandı!

2020 yılı Tesmer Sınav Takvimi yayınlandı. Tesmer SMMM, YMM ve Staja Giriş sınavları takvimi ve TESMER 2020 Yılı SMMM, YMM, SGS Sınav ve Eğitim Ücretleri aşağıdadır.

 

2020 Yılı Tesmer (TÜRMOB) Sınav takvimi açıklandı. Her yıl 3 dönem halinde yapılan Staja Başlama, SMMM, Özel SMMM ve YMM sınavları 2020 Yılı Sınav Takvimi ve Tesmer 2020 Yılı SMMM, YMMM, Staja Başlama Sınavı ve Eğitim Ücretleri aşağıda listede belirtildiği gibidir.

 

 

Sınav Türü Sınav Tarihleri Dosya Başvuru Tarihleri
(Staj bitimi sonrası / bekleme süresi sonrası ilk başvuru)
Staj Bitirme Tarihi
(Aşağıda belirtilen tarih ve öncesinde hizmet süresi / staj süresitamamlanmış olmalıdır.)
Tekrar Başvuru Tarihleri
YMM Sınavı (1.Dönem) 4-13 Nisan 2020 02.01.2020
31.01.2020
31.12.2019 17.02.2020
16.03.2020
YMM Sınavı (2.Dönem)   11.05.2020
08.06.2020
  22.6.2020
27.07.2020
17-26 Ağustos 2020 12.05.2020
YMM Sınavı (3.Dönem) 5-14 Aralık 2020 01.09.2020
30.09.2020
31.08.2020 12.10.2020
16.11.2020
SMMM Sınavı (1.Dönem) 14-15 Mart 2020 16.12.2019
10.01.2020
31.01.2020 20.1.2020
21.02.2020
SMMM Sınavı (2.Dönem)   13.04.2020
08.05.2020
  18.5.2020
19.06.2020
11-12 Temmuz 2020 31.05.2020
SMMM Sınavı (3.Dönem) 14-15 Kasım 2020 17.08.2020
11.09.2020
30.09.2020 21.9.2020
23.10.2020
Özel SMMM Sınavı 15 Kasım 2020   21.9.2020
23.10.2020
C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi 15 Kasım 2020   21.9.2020
23.10.2020
Staja Giriş Sınavı (1.Dönem) 7 Mart 2020   01.12.2019
31.12.2019
Staja Giriş Sınavı (2.Dönem) 4 Temmuz 2020   01.04.2020
30.04.2020
Staja Giriş Sınavı (3.Dönem) 10 Ekim 2020   01.08.2020
31.08.2020

 

Not : Öngörülemeyen durumların meydana gelmesi halinde sınav yeri ve tarihleri TÜRMOB tarafından değiştirilebilir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

 

Önemli Bilgiler

 

*    İlk kez YMM Sınav başvurusunda bulunacak adayların, ilk başvurular için belirlenen son başvuru tarih itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

 

*    İlk kez SMMM ve C Grubu Sınav başvurusunda bulunacak adayların; ilk başvurular için belirlenen son başvuru tarihi itibariyle staj ve stajdan sayılan kurslarının fiilen tamamlanmış olması, staj bitirme belgeleri ve kurs tamamlama belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

 

*    SMMM ve YMM Sınavlarında; Sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya başarılı olamayanlardan, 6 aylık bekleme süresi sonunda yeniden sınava katılmak isteyenlerin 2020 yılı sınav takvimi ile “ilk başvurular” için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar “Yeni Sınav Dosyası” hazırlayarak bağlı oldukları SMMM odasına başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

Tesmer 2020 Yılı SMMM, YMMM, Staja Başlama Sınavı ve Eğitim Ücretleri      

 

Staj Dosya ve Başvuru bedeli, Staja Giriş Sınavı, ABC Grubu Staj Değerlendirmeleri, SMMM Sınav bedelleri ve itiraz bedelleri ile Stajyerin Zorunlu Eğitim bedelleri http://teos.tesmer.org.tr adresinden kredi kartı ile ödenebilir.

 

Uyarı :

 

1- İlk kez sınava katılacak adaylar başvurularını bağlı bulundukları odaya, ikinci ve sonraki sınav başvurularını https://teos.tesmer.org.tr/ adresine girerek yapacaklardır.

 

2- İnternet üzerinden sınav başvurusu yapacak adaylar; sınav bedelini yatırdıktan 1 iş günü sonra sınav başvurularını yapabilirler.

 

3- TESMER Banka hesapları, özel ekranlar kullanılması nedeniyle internet üzerinden yapılan Havale ve her türlü EFT işlemine kapalıdır. İnternet üzerinden yapılmaya çalışılan havale ve her türlü EFT işlemi TESMER hesaplarına yansımayacağından herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için sanal pos uygulaması veya ilgili banka şubelerinden ödeme yöntemlerini kullanınız.

 

4- Hesaplar masrafsız olup, havale ücreti ödenmeyecektir.

 

5- Son Başvuru tarihinden 1 gün önce hesaplar kapatılacaktır.

 

   

SINAV VE EĞİTİM ÜCRETLERİ

2020 YILI UYGULANACAK ÜCRETLER  

BANKA BİLGİSİ VE HESAP NUMARALARI

 

1

A-B-C Grubu Staj Değerlendirmeleri    

T.İş Bankası Dikmen / Ankara Şubesi * 487 272 veya Halkbank Yenişehir / Ankara Şubesi ** 16000 140

– A Grubu Ara Dönem Değerlendirmesi 200,00
– B Grubu Ara Dönem Değerlendirmesi 310,00
– C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi 1.025,00
 

2

SMMM Sınavı    

T.İş Bankası Dikmen / Ankara Şubesi * 487 255 veya Halkbank Yenişehir / Ankara Şubesi ** 16000 140

– İlk Başvuru (170 TL x 8 ders) 1.360,00
– İlk Başvuru (170 TL x 7 ders) 1.190,00
– Tek ders 170,00
 

3

YMM Sınavı   T.İş Bankası Dikmen / Ankara Şubesi * 487 269 veya Halkbank Yenişehir / Ankara Şubesi ** 16000 140
– İlk Başvuru (210 TL x 10 ders) 2.100,00
– Tek ders 210,00
 

4

Özel SMMM Sınavı    

T.İş Bankası Dikmen / Ankara Şubesi * 686 938

– İlk Başvuru (265 TL x 4 ders) 1.060,00
– İkinci ve Sonraki Başvurular İçin Tek Ders 265,00
5 Staj Dosya ve Başvuru Bedeli (TESMER) 1.480,00 T.İş Bankası Dikmen/ Ankara Şubesi * 487 239 veya
Halkbank Yenişehir / Ankara Şubesi ** 16000 140
6 Staja Giriş Sınavı Bedeli 235,00 T.İş Bankası Dikmen/ Ankara Şubesi * 487 286 veya
Halkbank Yenişehir / Ankara Şubesi ** 16000 140
7 Stajyerlerin Zorunlu Eğitimi Ücretleri   T.İş Bankası Dikmen/ Ankara Şubesi * 542 416 veya
Halkbank Yenişehir / Ankara Şubesi ** 16000 140
– Stajı 01.01.2020’de başlayacak olanlar için (450 TL x 3 yıl) 1.350,00
8 Güncelleme Eğitimi Bedeli 450,00 T.İş Bankası Dikmen/ Ankara Şubesi * 542 416 veya
Halkbank Yenişehir / Ankara Şubesi ** 16000 140
9 SGS-ABC-SMMM-YMM Sınav İtiraz Bedelleri 40,00 T.İş Bankası Dikmen/ Ankara Şubesi * 487 242 veya
Halkbank Yenişehir / Ankara Şubesi ** 16000 140
* T.İş Bankası Dikmen/ Ankara Şubesi hesabına yatırılacak tutarlar için bankanın belirlediği kodlama aşağıdaki gibidir. Kod belirtilerek ödeme
yapılması önemle rica olunur.
Hesap No – Açıklama Hesap No – Açıklama
487 239 – Staj Dosya Bedeli (1.480 TL) 487 272 – SM Sınav Bedelleri (A Tipi 200 TL)
487 242 – Ders Başına İtiraz Bedelleri (40 TL) 487 272 – SM Sınav Bedelleri (B Tipi 310 TL)
487 255 – SMMM Sınav Bedelleri (170 X 8 Ders = 1.360 TL) 487 272 – SM Sınav Bedelleri (C Tipi 1.035 TL)
487 269 – YMM Sınav Bedelleri (210 X 10 Ders = 2.100 TL) 542 416 – e-USE Hesabı (Zorunlu eğitim taksit bedelleri)
487 286 – Staja Giriş Sınavı Bedeli (235 TL) 686 938 – Özel SMMM Sınavı Ders Bedeli (265 TL)
** Halk Bankası Yenişehir / Ankara Şubesi 16000140 nolu hesabına yatırılacak tutarlar için bankanın belirlediği kodlama aşağıdaki gibidir. Kod
belirtilerek ödeme yapılması önemle rica olunur.
Ödeme Kodu – Ödeme Türü Ödeme Kodu – Ödeme Türü
001 – Staj Dosya Bedeli (1.480 TL) 007 – A Grubu Sınavı (200 TL)
002 – SGS Sınavı (235 TL) 008 – B Grubu Sınavı (310 TL))
003 – SMMM Sınavı (170 X 8 Ders = 1.360 TL) 009 – C Grubu Sınavı (1.035 TL))
004 – YMM Sınavı (210 X 10 Ders = 2.100 TL) 010 – Özel SMMM Ders Bedeli (265 TL)
005 – e-USE (Zorunlu eğitim taksit bedelleri) 011 – Diğer (Her türlü bedel kabul edilebilecek)
006 – Ders Başı İtiraz Bedeli (40 TL)  


Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar