272
  • serpil

Tecil faizi 4 puan düştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı yüzde 19 olarak uygulanan Amme Alacaklarının Tahsili’ndeki tecil faizini yüzde 15’e düşürdü. Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı ise yüzde 2’den yüzde 1,6’ya çekildi.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı amme alacaklarına ilişkin tecil faizlerinde indirime gitti. Bakanlık konuyu Resmi Gazete’den duyurdu. Buna göre, yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi 4 puan düşürülerek yüzde 15’e çekildi.

Tebliğ yayımı tarihiyle yürürlüğe girdi.

 

 

KAMU ALACAKLARI İÇİN GECİKME ZAMMI ORANI YÜZDE 1,6 OLDU

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2’den yüzde 1,6’ya çekildi.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 oldu. Söz konusu oran, yüzde 2 olarak uygulanıyordu.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar