298
  • serpil

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11 Aralık 2019 ÇARŞAMBA   Resmî GazeteSayı : 30975
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 –5/6/2018tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde” ibaresi “31/8/2020 tarihine kadar durumlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik 5/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı

11 Aralık 2019 ÇARŞAMBA   Resmî GazeteSayı : 30975


Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar