208
  • serpil

Tarım ve Gıda Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması İkinci Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında, akaryakıt sektöründe yer alan oyuncuların değerlendirilmesi, sektörde kayıt dışılık ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri, sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi amacıyla 21-25 Aralık 2019 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcilerinin geniş katılımıyla Afyonkarahisar ilinde ikinci çalıştay gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sn. Abdullah KİRAZ tarafından yapılan açılış konuşmasında; Türkiye’de tarım sektörünün, tedarik zinciri ,lojistik, dağıtım, planlama, yazılım, ARGE gibi konuları kapsayan çok geniş bir alana yayıldığını  tarım ve gıda sektörünün hizmet verdiği ve ilişkili olduğu sektörlerin fazlalığı da göz önüne alındığında sektördeki kayıt dışılığın önlenmesinin büyük önem arz ettiği hususları ifade edilerek çalıştayın tüm katılımcılar açısından faydalı geçmesi temennisinde bulunulmuştur.

 

 

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK tarafından yapılan konuşmada; katılımcılara tarım sektörünün büyüklüğü ve sektördeki firmalar ve mükellef grupları hakkında bilgiler verilmiş, yine tarım sektörünün birbirini besleyen birden fazla alanda  değer zinciri oluşturduğu, küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının da etkisiyle sektörün öneminin giderek arttığı, kayıt dışılığın önlenmesi, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğin sağlanmasının Başkanlığımız ve tüm kurum ve kuruluşlar açısından büyük önem arz ettiği hususları ifade edilmiştir.

 

 

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanı Sn. Mustafa AKPINAR tarafından yapılan konuşmada; Tarım sektörünün diğer sektörlere nazaran daha vazgeçilmez ve stratejik öneme sahip bir sektör olduğu, bu nedenle Tarımda sektörel sorunların çözülmesi, gerektiği, Tarımsal Veri Altyapısı, Veri Teknolojileri Ve Üretim Planlamasının bu açıdan çok önemli olduğu hususları ifade edilmiştir.

 

 

 

 

Vergi Müfettişi Mehmet Fatih ÖZMEN’nin koordinatörlüğünü üstlendiği çalıştayda, sektördeki kayıt dışılığın ülkemizdeki boyutu ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri ile sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ve yine kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi hususlarında bilgi paylaşımlarında bulunulmuştur.

 

 

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Sn. Mesut UÇAK tarafından çalıştayın kazanımlarına ilişkin genel değerlendirmeler yapılarak tarımsal veri altyapısı,  üretim planlaması, tarımsal piyasa yapısı; pazarlama ve değer zinciri, tarımsal girdi piyasası, kredi işlemleri,ve teşvikler, tarımsal yapılanma: kuruluşlar, organizasyonlar ve politikalar konularına değinilerek  kapanış konuşması gerçekleştirilmiştir.

 

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar