230
  • serpil

Şubat ayında SGK gün sayısına dikkat!

Şubat ayında SGK lıların çalışma gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı konusunda uygulamada tereddütler yaşanmaktadır. Şubat Ayı bordro parametreleri.

 

Sigortalıların; ay/dönem içinde ücret almaya hak kazandıkları süreler, E-Bildirge şifresi kullanmak suretiyle Prim Ödeme Günü bölümüne, hak ettikleri ücretleri ise “Hak Edilen Ücret” ve “Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak” bölümüne kaydedilmektedir. 2020/Şubat ayının bu yıl 29 gün çektiği hususuna dikkat edilmelidir. 29 Şubat 2020 günü işten ayrılan ve şubat ayında tam çalışan kişi için de 30 günlük SGK primi ödenecektir.

 

 

Şubat Ayı tüm ay çalışan sigortalıların prim gün sayısı

Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/ dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak bildirilecektir.

 

 

Örneğin, özel sektöre ait bir işyerinde 2020/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2020/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, şubat ayının bu yıl 29 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak bildirilecektir. Günlük ücretle çalışan işçilerin şubat ayında 29 gün çalışılması halinde 29 günlük ücretin, Mart/2020 ayında 31 gün çalışılması halinde 31 günlük ücretin ödenmesi gereklidir. Ancak ücretin şubat ayında 29 gün, mart ayında 31 gün olarak ödenmesine rağmen SGK’ya ise 30 gün bildirilecektir.

 

 

Şubat Ayında Maktu ücretli sigortalıların prim gün sayısı

Aylık ücretli (Maktu) çalışanların ay içerisinde tam olarak çalışmaları halinde ayın kaç gün çektiğine bakılmaksızın aynı ücret ödeneceğinden Şubat ayında da Mart ayında da 30 günlük ücret ödenecektir. Yine Aylık ücretli (Maktu) çalışanların, asgari ücretle çalışıyor olmaları durumunda SGK’ya hem 2020 Şubat ayı için hem de mart ayı için 30 gün sayısı ve 2.943,00 TL prime esas kazanç ödenecektir. Yani maktu ücretli çalışanların ücretleri ayın gün sayısına göre değişmeyecektir.

 

 

Maktu ücretli çalışma durumunda Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları,

 

işten çıkış tarihleri dikkate alınarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Ay/dönemin ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, 30 olarak bildirilecektir.

 

 

Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, 30 olacaktır.

 

 

Şubat Ayı Maktu ücretli olmayan sigortalıların prim gün sayısı

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır.

 

 

Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

 

 

Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle çalışma gün sayıları üzerinden hesaplanacaktır.

 

 

İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dâhil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

 

 

İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dâhil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar