429
  • Alo Bilgi

SSK Sigortalılık Süresine Dâhil Edilmekte

Part-time çalışanlar ay içinde 30 günden az çalıştıklarından emeklilik için gereken prim gün sayıları da eksik kalmaktadır. Bu durum daha geç emekli olmalarına neden olabileceği gibi birçok SGK yardımlarından da mahrum kalmalarına neden olabilmektedir. Part-time (kısmi süreli) çalışanlar bu eksik günlerine ilişkin boşlukları geriye dönük hizmet borçlanması ile tamamlamaları mümkün bulunmaktadır. Kısmi süreli çalışanların hizmet borçlanmaları bu yazımızda irdelenmiştir.

 

 

SSK SİGORTALILIK SÜRESİNE DÂHİL EDİLMEKTE

4857 sayılı Kanun’a göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarına imkân sağlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak borçlanmalar 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

İş Kanunu’nda kısmi iş sözleşmesi; işçinin normal haftalık çalışma süresinin tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi olarak tanımlanmıştır. Buna göre haftalık 30 saat ve altında çalışma yapılması hâlinde kısmi süreli çalışmadan söz edilecektir.

 

 

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR DA BORÇLANABİLİR

25/02/2011 tarihinden itibaren kamu ve özel sektörde çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlardan aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen eksik gün nedeni (06) (Kısmi istihdam) ve (17) (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) ile yarım çalışma ödeneğinden yararlanmayanlar için (23) (Yarım Çalışma) ve (24) (Yarım Çalışma ve Diğer) olan sigortalılar ay içinde zorunlu sigortalılık dışındaki sürelerini borçlanabileceklerdir.

Ay içinde 30 günden az çalışmış oldukları hâlde eksik gün nedeni (12) (Birden fazla) ve (13) (Diğer) olarak işaretlenenlerin işverenlerce SGK’ya her ay bildirilen “Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde verilen eksik gün nedenleri incelenecek, eksik gün nedeninin (06) (Kısmi istihdam) ve (17) (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olduğunun tespit edilmesi hâlinde bu süreler de borçlandırılacak ve sigortalılardan ayrıca belge istenmeyecektir. İşverenlerin eksik gün bildiriminde bulunmalarının SGK tarafından zorunlu tutulmaması hâllerinde sigortalılar eksik gün nedenlerine ilişkin belgeleri işverenlerden alarak kuruma vereceklerdir.

 

 

YATIRILACAK PRİMLERİN HESABI

Borçlanma yapacakların borçlanmaya ilişkin prim tutarı sigortalının veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın %32’si oranında hesaplanmaktadır. Ancak, ay içerisinde eksik kalan sürelerini (5510-60/g bendine göre) genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle 30 güne tamamlayanların bu sürelerde yapacakları borçlanmalarda borçlanma tutarı %20 oranı üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda borçlanma yapacakların; genel sağlık sigortası primi ödenmemiş süreler için borçlanma tutarı (Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x Borçlanılacak Gün Sayısı x % 32), genel sağlık sigortası primi ödenmiş süreler için borçlanma tutarı ise (Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x Borçlanılacak Gün Sayısı x % 20) formülüne göre hesaplanacaktır.

4857 sayılı Kanun’a göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerinin borçlandırılmasında sigortalılar ay içinde 30 günden az çalıştıkları süreleri 30 güne tamamlayarak borçlanma yapacaklarından, 28, 29 ve 31 gün çeken aylardaki borçlanılacak süreler 30 güne tamamlanarak borçlanma süresi belirlenecektir. Kamu idaresine ait iş yerlerinde çalıştırılan ve iş akdi askıda olan sigortalılar İş Kanunu gereğince belirli süreli iş sözleşmesine tabi olduklarından iş akdinin askıda olduğu sürelerde zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olabilecekler, ancak bu süreler borçlanma kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar