299
  • serpil

Sosyal koruma maaşı alanlar 13.8 milyon kişiye yükseldi

Türkiye genelinde, sosyal koruma kapsamında maaş alan kişiler 2018 yılında yüzde 3.8 artışla 13 milyon 766 bin kişiye yükseldi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Sosyal Koruma İstatistikleri verilerine göre, Türkiye’de sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı) alanlar 2017 yılında 13 milyon 261 bin kişi düzeyindeyken, 2018 yılında yüzde 3.8 artarak 13 milyon 766 bin kişiye yükseldi.

 

Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alanlar da, 2017 yılında 12 milyon 417 bin kişiyken, 2018 yılında 12 milyon 913 bin kişiye ulaştı.

 

Sosyal koruma harcaması 2018 yılında yüzde 15.7 artarak 442 milyar 607 milyon liraya yükseldi. Bu harcamanın yüzde 98.5’ini (435 milyar 910 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu.

 

Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 214 milyar 133 milyon lira ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 121 milyar 444 milyon lira ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları izledi.

 

Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2018 yılında yüzde 11.9 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 11.7 olarak gerçekleşti.

 

Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 5.7 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3.3 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1.4 ile dul/yetim harcamaları izledi.

 

TÜİK verillerine göre;
Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9’u şartlı olarak verildi: Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 37.7 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 28.1 ile engelli/malül yardımları ve yüzde 15.5 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları izledi.

 

 

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67.3’ü nakdi olarak verildi: Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72.8 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17.7 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 3.4 ile işsizlik yardımları izledi.

 

 

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 35.4’ünü devlet katkıları oluşturdu: Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 35.4’ünü devlet katkıları, yüzde 30.3’ünü işveren sosyal katkıları ve yüzde 26.9’unu koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

 

 

Sosyal koruma harcaması; sosyal koruma yardımları, idari masraflar ve diğer harcamalardan oluşuyor. Sosyal koruma yardımları 8 risk/ihtiyaç grubu (hastalık/sağlık bakımı, engelli/malül, emekli/yaşlı, dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik, konut ile sosyal dışlanma b.y.s) için yapılan sosyal yardımları kapsıyor.

 
Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar