165
  • serpil

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Tercih ve Atamalarına İlişkin Ek Duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Personel Daire Başkanlığı
31/01/2020

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI  TERCİH VE ATAMA EK DUYURUSU
30/01/2020 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan Sosyal Güvenlik

Denetmen Yardımcısı Tercih ve Atamalarına İlişkin Duyuruya ektir.

 

1- Tüm adayların duyuruda belirtilen belgelere, mezuniyet belgesinin aslı veya noter
tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz İl Müdürlükleri yetkili
personelince tasdik edilmiş örneği (Yalnızca öğrenim belgesi), Yurt dışından mezun
olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi, Ortaokul
ve/veya lisede hazırlık okunmuş ise ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli
belgenin,

 

2- Eş durumu mazereti uygun görülerek tercih yapmayacak adayların Sosyal Güvenlik
Denetmen Yardımcısı Atama Başvuru formunu (Eksiksiz olarak doldurulacaktır.

 

İlanen DuyurulurSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar