+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Zorunlu Deprem Sigortasında Tazminat Ödenmesi Ne Şekilde Olur?

Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.
Ülkü Aydoğdu 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:17
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası Hangi Binaları Kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır: Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak
Dilan Gökçen 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:25
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Poliçeler Kaybedilirse Ve Acente De Poliçe Numarasına Ulaşamıyorsa, Ne Yapılmalıdır?

ALO TCIP 125 numaralı telefondan TCIP Çağrı Merkezi aranarak, sistemden poliçe numarası öğrenilebilir. Daha sonra ilgili acenteden veya bağlı sigorta şirketinden yeniden basım yapılabilir.
Öznur Sözübir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:26
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Dask- Zorunlu Deprem Sigortasında Sigortalı Ile Sigorta Ettirenin Farkı Nedir?

Sigortalı teminat altına alınan mülkün sahibi iken sigorta ettiren poliçeden doğan prim borcunu ödeyecek kişidir.
Saadet Ercan 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:48
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Köy Yerleşim Alanlarındaki Binalar Neden Kapsam Dışındadır?

Köy yerleşimleri genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi sigorta kapsamı dışında yer alır.
Taylan Bıçak 15 Ağustos 2017 Salı 10:57
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

8 Dairenin Olduğu Bir Apartmanda Sadece 4 Daire Yenileme Yaptırıyorsa Bu Daireler Için Grup Indirimi...

Sigorta yapılacak daire sayısı 8 ve 8'in üzerinde ise %20 indirimden faydalanabilir; aksi takdirde indirim uygulanmaz.
Aslı Aşkın 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:29
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Düşük Metrekare Gösterilen Yerlerde Hasar Durumunda Ne Gibi Işlemler Uygulanır? Ödeme Yapılır Mı?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi oluşturulurken tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olması esastır. Bu nedenle yanlış beyan uygunsuzdur. Düşük metrekare yerlerde hasar olması durumunda eksper gerçek metrekareyi tespit eder ve muafiyet bu tespit üzerinden hesaplanır. Hasar ödemeleri bu şekilde yapılır.
Aysen Mert 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:25
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Bir Binanın Ruhsatında 8 Kat Için Izin Olmasına Karşın, 10 Katlı Olarak Inşa Edilmişse, Deprem Olduğ...

Meskenler 27/12/1999 tarihinden önce yapılmış ise hasar ödemesi yapılır, ancak bu tarihten sonra yapılmış ve yapı ruhsatı yok ise ödemesi yapılmaz.
Uğurcan Altay 3 Ağustos 2017 Perşembe 00:04
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Arsa Üzerine Mesken Yapılıp Kat Mülkiyeti Tapusu Alındığında, Arsa Tapusu Üzerinde Değişiklik (Tashi...

Tapular sahibin elinde kalır; tapu dairesi tarafından geri alınmaz. Bir yerle ilgili birkaç tapu olabilir. Tapu kayıtları alenidir; önemli tapu dairesindeki kayıttır. Tapudaki bilgilerin gerçek olup olmadığı tapu kaydından öğrenilebilir. Tapu Senedi resmi belge olarak kabul edilmez. Sadece tapuda
Orhan Kılıç 2 Ağustos 2017 Çarşamba 23:26
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Zds Poliçesi Yaptırılırken Arsa Değeri Dikkate Alınır Mı?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi binaya gelen zararları kapsar. Deprem sonucunda arsa değeri değişmeyeceğinden, Zorunlu Deprem Sigortası yapılırken bu pay alınmaz. Beyan edilen metrekare üzerinden hesaplanan bina bedeli esastır.
Burcu Nişancı 1 Ağustos 2017 Salı 13:50
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Tsunami Olayı Zds Teminatı Içinde Midir?

Denizin altında meydana gelen bir deprem afetinin yol açtığı deprem dalgasının (tsunami) konutlarda yol açacağı maddi zararlar, hasarın meydana en etkili ve yakın sebebin deprem olması nedeniyle, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin kapsamında değerlendirilir.
Birol Güveci 1 Ağustos 2017 Salı 12:06
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Devre Mülkler Için Zds Nasıl Düzenlenebilir?

Konutun tümü için ve yıllık olarak tek bir Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenir. Buna göre , "Devre Mülkler"de Zorunlu Sigortası poliçesinin, yönetici veya yetkilendirilen bir kişi tarafından yaptırılması ve priminin ortak malikler arasında paylaştırılması gereklidir.
Necmi Güvercin 1 Ağustos 2017 Salı 11:22
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Zds Yapıldığına Dair Kontrol Noktaları Nerelerdir?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince tapu ve elektrik/ su aboneliği işlemleri için Zorunlu Deprem Sigortası şartı aranır.
Esma Aşçı 1 Ağustos 2017 Salı 10:26
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Tapuda Niteliği "konut" Olarak Belirtilmiş Fakat Edinme Sebebi Açıklamasında, "bodrum Katta Odunluk"...

Bahsi geçen yer konut amaçlı ise, yani mesken olarak yapılmış ancak odunluk veya kömürlük amaçlı kullanılıyorsa ZDS yaptırılması gereklidir. durumda söz konusu yerin ayrı tapusu da bulunmalıdır. Eğer apartmanın genel odunluk veya kömürlüğü ise bu gibi yerler için poliçe
Kerim Bir 31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:11
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Hasar Olduğunda Hangi Poliçeden Ödeme Yapılır?

Sigortalının hem Zorunlu deprem sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise hasar Zorunlu deprem poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.
Fatma Gülci 28 Temmuz 2017 Cuma 17:28
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Sigortalanacak Konutun Birden Fazla Malikinin Bulunması Halinde Tazminat Nasıl Ödenir?

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının C.3 maddesine göre, aynı bina/yer için birden çok Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamaz. Bu nedenle, konutun birden fazla mâlikinin söz konusu olması durumunda, konutun tümü için sadece tek bir Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenmesi ve
Uğurcan Altay 27 Temmuz 2017 Perşembe 12:12
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Geneli "betonarme" Olup, Sadece Çatısı "ahşap Taşıyıcı Üzeri Kiremit Kaplama" Olan Bir Binanın Yapı ...

Çatısı dışındaki kısımları betonarme olduğu için bu binanın yapı tarzı “çelik betonarme” olarak kabul edilir.
Necmi Güvercin 26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:57
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Zds Hangi Binaları Kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır: Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar 634
Aysen Mert 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:00
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Bir Deprem Sonrasında Hasar Meydana Geldiği Takdirde Neler Yapılmalıdır?

Deprem sonrasında, hasar meydana geldiğinin öğrenilmesinin hemen ardından, hasar durumu 125 Alo DASK Çağrı Merkezine bildirilmelidir.
Hülya Asım 25 Temmuz 2017 Salı 21:57
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Gecekonduya Zds Düzenlenebilir Mi?

Hazine arazisi üzerinde bulunmamak şartıyla, tapusu bulunan gecekondulara ZDS düzenlenebilir.
Asena Kalkan 25 Temmuz 2017 Salı 16:34
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Aynı Bina Içinde Birden Fazla Daire Sahibi Olanlar Tek Poliçe Ile Teminat Alabilir Mi?

Birden fazla bağımsız bölüm için tek bir poliçe düzenlenemez. İstenirse her bir bağımsız bölüm için ayrı poliçe
Muhammet Demirci 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:51
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Zds'nin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Zorunlu Deprem Sigortası'nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir.
Çağatay Gürcü 23 Temmuz 2017 Pazar 14:55
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Uygulamadaki Yapı Tarzları Ve Tanımları Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasında üç tür yapı tarzı bulunur: Çelik, Betonarme Karkas: Dış ve iç duvarlarıyla tavan ve tabanı beton, tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmış çelik veya betonarme taşıyıcı karkas ( kolon ve kirişler ) bulunan yapılardır.
Ece Eski 23 Temmuz 2017 Pazar 14:34
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Deprem Hasarını Hangi Poliçe Kapsamındadır?

Zorunlu deprem sigortası kapsamında olup, Sigortalının hem zorunlu deprem sigortası hem de kendi isteğiyle düzenlenmiş deprem teminatı içeren bir varsa hasar öncelikle zorunlu deprem sigortasından ödenir. Zorunlu deprem sigortasının belli bir tavan miktarı olduğundan, meydana gelen hasarın bu tavan
Yılmaz Yalman 21 Temmuz 2017 Cuma 10:01
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmaz Isem Nasıl Bir Ceza Ile Karşılaşırım?

587 sayılı KHK’da yer alan temel yaptırım, Devletin afetlerle ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinde yapılan değişikliktir. Zorunlu deprem sigortasının uygulamaya takiben, 27 Mart 2001 tarihinden itibaren, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekirken bunu ihmal edenler, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için
Fatma Gülci 18 Temmuz 2017 Salı 13:12
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Yenileme Işlemi Hangi Tarihe Kadar Yapılabilir?

Poliçe vade bitiminden 30 gün sonrasına kadar yenileme işlemi, indirimli olarak yaptırılabilir.
Dilan Gökçen 17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:26
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

İşyerleri Zds Kapsamında Mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası‘nın Genel Şartlar A 2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği; tamamı ticarî veya sınaî amaçla binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro
Erkan Müftüoğlu 17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:37
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Tapuda Kat Irtifakı Niteliği "pansiyon" Olarak Belirtilmiş Bina Için Zds Düzenlenebilir Mi?

Tapuda niteliği “pansiyon” olarak belirtilen ilgili yerin tamamı mevcut durumda pansiyon olarak kullanılıyorsa, kullanım şekli “ticarethane” olarak nitelendirileceğinden Zorunlu Sigortası kapsamı dışında kalır. Eğer tapuda niteliği “pansiyon” olarak belirtilmiş fakat kullanım şekli “mesken” ise tapuda cins tashihi yapılarak, Zorunlu
Yılmaz Yalman 17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:13
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Evin Bedeli, Kredi Için Daha Yüksek Gösterilebilir Mi?

Bedel, binanın brüt yüzölçümünün, Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği metrekare fiyatları ile çarpılmasıyla bulunur. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin Sigorta hiçbir koşulda tarifede belirlenen Azami Teminat Tutarı’ndan çok olamaz. Alınan teminatın kredi bedelinden düşük olduğu durumlarda, isteğe bağlı konut sigorta
Fatma Gülci 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:33
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Kredi Ile Alınan Konut Üzerinde Bankanın Ipoteğinin Bulunması Durumunda Zds Nasıl Düzenlenir? Tazmin...

Kredi ile alınan konut üzerinde banka lehine ipotek bulunması durumunda, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi üzerinde, söz konusu kredi ile alan şahıs "Sigortalı", krediyi veren banka "Rehinli Alacaklı" olarak belirtilir. Her hangi bir hasar durumunda, banka, konut kredisinden doğan alacağını
Birsen Alaycı 15 Haziran 2017 Perşembe 15:50
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Işyerine Zds Düzenlenebilir Mi?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girer.
Simge Erkoğlu 15 Haziran 2017 Perşembe 07:08
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Kooperatif Üyelerinin Tapusunda "sigortalı Adı" Olarak Ilgili Kooperatifin Adı Yer Alıyorsa, Yani He...

Öncelikle kişiye ait “Kooperatif Üyelik Belgesi” (ada pafta parselin yer aldığı) temin edilmelidir. Bu sayede kişinin o daire üzerindeki belgelenmiş olur. Bu belgenin üzerindeki imzaların kontrolü için “kooperatif imza sirküleri” ve kooperatifin haklarından feragat ettiğini gösteren “muvafakat yazısı” talep
Boran Erdil 14 Haziran 2017 Çarşamba 18:25
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Yapı Kullanma Belgesi, "inşaat Ruhsatı" Yerine Geçebilir Mi?

Yapı Kullanma Belgesi (iskan belgesi / iskan müsaadesi), İnşaat Ruhsatı’nı da kapsar. Şartların oluşması açısından İnşaat Ruhsatı’ndan daha kapsamlıdır. Kullanma Belgesi her bağımsız bölüm için ayrı olarak ya da yapının tamamı için verilebilir.
Kıvanç Kılıç 14 Haziran 2017 Çarşamba 16:21
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Hasar Durumunda Dask'a Gönderilecek Belge Ve Bilgiler Nelerdir?

Hasar durumunda Hasar Bildirimi TC kimlik veya poliçe numarası ile hasar bildirimi yapılmalı, güncel tapu bilgisi, hasar yeri açık (eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için) ve sigortalı telefonu bilgilerinin DASK’a iletilmesi gerekmektedir.
Erol Ekin 14 Haziran 2017 Çarşamba 10:01
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Hasar Ödemesinde Muafiyet Nasıl Hesaplanır?

Sigorta bedelinin %2 si her bir hasarda “Tenzili Muafiyet” olarak uygulanır. Sigorta bedelinin %2'sinin üzerinde olan tutar, tazminat ödemesi sigortalıya ödenir.
Aylin Serttaş 14 Haziran 2017 Çarşamba 06:15
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Eski Yıllara Ait Zds Poliçeleri Saklanmalı Mıdır?

Eski poliçe bilgileri TCIP sistemlerinde saklı tutulduğundan, vatandaşların poliçeleri saklama zorunluluğu bulunmaz.
Sevcan Karaduman 13 Haziran 2017 Salı 23:54
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Hak Sahiplerine Tapu Dağıtımı Yapılmamış Kooperatiflerde (Bkz.) Zds Uygulaması Nasıldır?

Henüz hak sahiplerine tapu dağıtımının yapılmadığı ve tapu senedinde "malik" olarak kooperatifin göründüğü durumlarda, Zorunlu Deprem Sigortası, kooperatif veya belirli bir bağımsız bölümün tahsisi yapılmış hak sahibi kooperatif üyesi adına yaptırılabilir.
Hasan Yılmaz 13 Haziran 2017 Salı 08:16
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Hasar Ihbarı Nereye Yapılır?

Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin müdürlüğüne, bölge müdürlüğüne veya yetkili acentelerine hasar ihbarında bulunulabilir.
Cemalettin Aydıngöz 12 Haziran 2017 Pazartesi 22:27
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Zds Yaptırılabilmesi Için "inşaat Ruhsatı" Alınmış Olması Gerekir Mi?

Bu durum, sigorta konusu binanın hangi tarihte inşa edilmiş olduğuna göre değişiklik gösterir. Buna göre; 27 Aralık 1999 tarihinden önce binalar için "inşaat ruhsatı" aranmaz. Ancak, söz konusu yerlerin (arsanın veya binanın) tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi olmaları gereklidir.
Serdar Sözbilir 10 Haziran 2017 Cumartesi 20:31
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Satın Alınan Bir Dairenin Zds Poliçesi Olup Olmadığı Nasıl Öğrenilebilir?

TCIP Çağrı Merkezi (ALO TCIP 125) aranarak poliçe kontrolü yapılabilir.
Ömer Efegil 9 Haziran 2017 Cuma 17:59
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Tapuda Arsa, Bağ, Bahçe Veya Tarla Olarak Görünen Alanlardaki Binalarda Zds Uygulaması Nasıldır?

2000 yılından önce inşa edilmiş ve tapu kaydında "arsa" veya "tarla" vasfı ile kayıtlı bulunan mesken olarak inşa edilmiş “bağımsız mülkiyet”e konu olup olmadığı veya kat irtifakının tesis edilip edilmediği göz önünde bulundurulmaz; 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanun kapsamı
Gülüm Erarslan 9 Haziran 2017 Cuma 13:40
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası Ile Sunulan Teminatlar Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile sunulan teminatlar; • depremin • deprem sonucu yangının • deprem sonucu infilakın • deprem sonucu kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler,
Serdar Sözbilir 8 Haziran 2017 Perşembe 13:58
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Zorunlu Deprem Sigortasında Eşyalar Teminat Kapsamında Mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır.
Kaan Tekiner 6 Haziran 2017 Salı 23:55
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Bağımsız Bölüm Alanı Nasıl Hesaplanır?

Bağımsız bölüm hesaplaması yapılırken emlak vergi beyannamesinde yer alan brüt m² esas alınır.
Yeşim Elmalı 6 Haziran 2017 Salı 07:51
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Konut Kredisi Kullanarak Satın Alınan Binada Zds Yaptırıldıktan Sonra, Binanın Eski Sahibinin De Zds...

Yeni yapılan poliçe iptal edilmelidir. Yürürlükte olan poliçeye menfaat değişikliği zeyili yapılarak binanın yeni sahibinin adı yazılmalıdır.
Rümeysa Tatlı 3 Haziran 2017 Cumartesi 19:41
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Zorunlu Deprem Sigortasında Tespit Edilen Sigorta Bedeline Konutun Arsa Bedeli Dahil Midir?

Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa
Sevda Artuk 2 Haziran 2017 Cuma 22:45
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Bağımsız Bölüm Olan Bir Yer Zamanla Ayrı Ayrı Birimlere Bölünmüş Ise Dask Zorunlu Deprem Sigortası K...

Bina mesken olarak inşa edilmiş ise kullanımın daha sonra değişmesi mesken statüsünü değiştirmez ve bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortası yer alır.
Ayşe Akkurt 1 Haziran 2017 Perşembe 16:29
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Dask- Zorunlu Deprem Sigortasında Muafiyet Uygulanır Mı?

Zorunlu Deprem Sigortasında her bir hasar için %2 muafiyet uygulanır. Poliçe bedelinin %2’sini aşmayan zararlar sigortalı tarafından ödenmektedir. Oluşan muafiyet bedelini aştığı takdirde, sigorta şirketi muafiyet bedelini tazminattan düşerek ödemektdir.
Aynur Aydın 1 Haziran 2017 Perşembe 01:28
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Tapu Birden Fazla Kişinin Adına Iken Sigortanın Tamamı Sadece Bir Kişi Için Yapılabilir Mi? Ya Da Hi...

Tapuda birden fazla hissedar varsa poliçe birinin adına yapılsa dahi hasar olduğunda ödeme tapuda belirtilen hisseler oranında tüm hak yapılır. Hissedarlardan birinin sadece kendi hissesi için ZDS yaptırması mümkün değildir.
Müşerref Koç 31 Mayıs 2017 Çarşamba 18:37
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)

Sigorta Bedelinde Muafiyet Var Mıdır?

Sigorta bedelinin %2 si her bir hasarda “tenzili muafiyet” olarak uygulanır.
Ramazan Baran 31 Mayıs 2017 Çarşamba 06:50
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS / DASK)