+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Yİ-ÜFE

Yi-Üfe Tutarının Hesaplanmasında Özellik Arz Eden Durumlarda Ne Şekilde Hesaplama Yapılacaktır?

Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hallerde, bu sürelere uygulanması gereken Yİ ÜFE aylık değişim oranı da Seri:A Sıra No:1 Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunacaktır. 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan, asgari gecikme zammı tutarı gecikme zammı yerine
Hazal Erdi 18 Temmuz 2017 Salı 14:34
Yİ-ÜFE

Kanunda Yer Alan Yi-Üfe Aylık Değişim Oranları Hesaplamalarda Nasıl Kullanılacaktır?

6736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde; “Yİ ÜFE aylık değişim oranları tabiri; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31.12.2004 kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 01.01.2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 01.01.2014 tarihinden itibaren
Berkay Taşçı 6 Haziran 2017 Salı 16:39
Yİ-ÜFE

Mükellef 1. Taksitten Sonra Peşin Ödemeye Geçerse Yi-Üfe Nin P Indiriminden Faydalanabilir Mi?

6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde “b) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, alacaklar yerine Yİ ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine
Serdar Gökay 25 Mayıs 2017 Perşembe 17:16
Yİ-ÜFE