+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Yatırım, Fon & Borsa

Fon Nasıl Gelir Getirir?

Üç yoldan fon yatırımından para kazanılabilir. İlk olarak fon sahip olduğu menkul kıymetlerden kar payı ve/veya faiz geliri elde eder. elde ettiği bütün gelirini fon portföy değerine yansıtır. Fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin fiyatı artabilir. Eğer fon fiyatı yükselen bu menkul
Serdar Gökay 23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:41
Yatırım, Fon & Borsa

Azami Tazmin Tutarı Ne Kadardır?

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 84 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin 100.000 (yüzbin) Türk Lirasıdır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır.
Demet Elizan 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:49
Yatırım, Fon & Borsa

Devlet Tahvili Ve Bono Piyasalarının Işleyişi Nasıldır?

Devlet tahvili, T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı tarafından 1 yıldan uzun vadeli olarak ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleridir (DİBS). Hazine ise Hazine tarafından ihraç edilen vadesi 1 yıla kadar olan DİBS'lerdir. Ülkemizde borçlanma senetleri piyasasında çoğunlukla Hazine borçlanma senetleri işlem görmektedir. Özel kesim
Kaan Tekiner 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:17
Yatırım, Fon & Borsa

Viop'ta Işlem Gören Sözleşmeler Nelerdir?

VİOP’ta işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri aşağıda verilmiştir: Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri Endeks Vadeli İşlem Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Sözleşmeleri Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Esma Çiftçi 22 Ağustos 2017 Salı 14:11
Yatırım, Fon & Borsa

Yatırımcı Tazmin Merkezi (Ytm)'ne Giriş Aidatı Ne Zaman Ödenmelidir?

Yatırım kuruluşları giriş aidatını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından faaliyet izninin verilmesini müteakip, yetki belgesi verilmeden önce YTM'ye yatırırlar.
Abdulkadir Sarıbaş 22 Ağustos 2017 Salı 14:09
Yatırım, Fon & Borsa

Neler Tazmin Kapsamında Değildir?

Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir. Yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile olmaksızın yatırım kuruluşuna teslim edilen nakit veya sermaye piyasası araçlarının teslim edilememesinden kaynaklanan zararlar tazmin kapsamında değildir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Salih Atacı 22 Ağustos 2017 Salı 14:07
Yatırım, Fon & Borsa

Hisse Senedi Yatırımının Risklerinden Tamamen Korunmak Mümkün Müdür?

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerini satın alarak bir sektörde ortaya çıkan kaybın diğer sektördeki artışla dengelenmesini sağlayarak riske karşı yatırımınızı kısmen koruyabilirsiniz. Buradaki temel fikir “bütün yumurtaları aynı sepete koymamak” yani tüm paranızı tek bir hisse senedine
Asena Kalkan 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:07
Yatırım, Fon & Borsa

Varantlar Yatırımcılara Ne Yarar Sağlar?

Varantlar; a) Risk yönetimi için ideal bir araçtır, b) Alım ve satım varantı yoluyla, temel alınan sermaye piyasası aracının veya endeksin iki yöndeki hareketine ilişkin pozisyon alma imkanı sağlar, c) Dayanak varlığın getirilerine düşük sermayeyle (kayıp miktarı, konulan bu sermayeyle sınırlı kalmak
Elif Gözcü 21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:33
Yatırım, Fon & Borsa

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Ne Demektir?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, pay piyasalarında işlem gören payların halka açıklık oranlarını gösterir. MKK tarafından hesaplanarak ilan edilir. Diğer Kamu tüzel kişiliğinin mülkiyetindeki, b) Şirket kurucuları ve yakın aile üyeleri (kurucu veya eşlerin üstsoy ve altsoyu, ikinci
Merve Temel 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:44
Yatırım, Fon & Borsa

"piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Işlem Yöntemi" Ve "kotasyon Emri" Nedir?

Piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi, sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören menkul kıymetlerde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu tarafından atanmış bir tarafından bu amaçla tanımlanmış hesap veya hesaplar kullanılarak çift taraflı sürekli kotasyon (fiyat ve miktar) verilmek suretiyle o menkul kıymette
Asena Kalkan 18 Ağustos 2017 Cuma 16:37
Yatırım, Fon & Borsa

Pay Piyasası'nda Uygulanan A, B, C Ve D Grubu Sınıflandırmasının Kriterleri Nelerdir?

A, B, C ve D gruplarında yer alacak paylar, Borsada işlem gören tüm şirketlerin farklı sıralarda işlem gören her payı için ayrı ayrı olmak üzere, 6 ayda bir yapılacak genel değerlendirme ile belirlenir. a) Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değeri 30
Saliha Toprak 18 Ağustos 2017 Cuma 12:40
Yatırım, Fon & Borsa

Sertifika Hangi Durumda Borsa Kotundan Ve Pazardan Sürekli Olarak Çıkartılır ?

Borsada işlem gören sertifikalar, a) Vadesinin dolması, b) Sepet veya endekse dayalı sertifikalar hariç olmak üzere, sertifikanın dayanak varlığının devrolma veya diğer nedenlerle kottan çıkarılması durumlarında Borsa kotundan ve pazardan sürekli olarak çıkarılır. Vadesi dolduğu için itfa olan veya izahname
Öznur Sözübir 18 Ağustos 2017 Cuma 12:18
Yatırım, Fon & Borsa

Hisse Senetleri Piyasasında Sürekli Kazanç Sağlayabilir Miyim?

Piyasada hisse senetlerinin fiyatları yatırımcıların beklentilerine bağlı olarak oluşan arz ve talebe göre belirlenmektedir. Ayrıca hisse senedi piyasasında kazanç da kayıp, yatırım yapılan şirkete ve sektöre de bağlıdır. Bu nedenle talepte oluşacak artış ve azalışlar ile yatırım yapılan şirketin
Ayşe Akkurt 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:10
Yatırım, Fon & Borsa

Emir Iletimi Ve Veri Yayın Sistemleri Için Test Ortamlarının Ne Zaman Açılması Planlanmaktadır?

Üyelerin ve Veri dağıtım kuruluşlarının yayımlanan kılavuzlar çerçevesinde kendi sistemleri üzerinde yapacakları değişiklikleri test edebilecekleri ortamların Ocak 2015’te erişime planlanmaktadır.
Mutlu Atukeren 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:45
Yatırım, Fon & Borsa

Yatırım Kuruluşları, Zamanaşımına Uğrayan Emanet Ve Alacakları Yatırımcı Tazmin Merkezi (Ytm)'ne Ne ...

Zamanaşımına uğrayan hesaplarda bulunan emanet ve alacaklar, 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gün, ilgili yatırım kuruluşu nezdinde, YTM'nin Merkezi Kuruluşu A.Ş. sicil numarası ile eşleştirecek şekilde açılan hesaba devredilir. Yıl boyunca, zamanaşımı süresi doldukça bu hesaba aktarılan kıymetler, izleyen yılın
Batuhan Aydın 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:36
Yatırım, Fon & Borsa

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Nelerdir?

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı
Zeynep Özsemiz 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:04
Yatırım, Fon & Borsa

Kolektif Yatırım Kuruluşları Nedir?

Tasarruf sahipleri ihraççı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet almak suretiyle tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak menkul yatırım yapmak bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca bireysel birikimler genelde yeterli büyüklüğe ulaşamadıklarından bunlarla oluşturulan portföyler de riskli portföylerdir. Bu
Aysen Mert 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:14
Yatırım, Fon & Borsa

Kütüphanede Bulunan Bilgi Kaynaklarına Nasıl Ulaşabilirim?

Borsa İstanbul internet sayfamızda bulunan "Kütüphane" linki (http://borsaistanbul.com/kurumsal/kutuphane) üzerinden ulaşabilirsiniz.
Esma Çiftçi 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:30
Yatırım, Fon & Borsa

Viop'ta Teminatlandırma Nasıl Yapılıyor?

Sistemde, işlem öncesi ve işlem sonrası olmak üzere iki katmanlı bir risk yönetimi yapısı oluşturulmuştur. İşlem öncesi risk yönetimi, öncesi risk yönetimi uygulaması olan PTRM tarafından yapılmaktadır. PTRM, Sisteme girilen emirler ve gerçekleştirilen işlemlerden dolayı karşılaşılabilecek olası riskleri kontrol
İbrahim Yılmaz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:45
Yatırım, Fon & Borsa

Libor Ve Euribor Faiz Oranı Nedir Ve Güncel Oran Nasıl Öğrenilebilir?

Londra bankalar arası piyasasında bankaların teminatsız borç verme karşılığında talep etmiş oldukları faiz oranı olan Libor (London Interbank Offer Rate) gün British Bankers' Association (BBA) tarafından belirlenmekte ve söz konusu faiz oranları BBA'nın Genel Ağ sitesinde bir hafta gecikmeli olarak yayımlanmaktadır. Uluslararası piyasalarda
Hakan Yeni 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:21
Yatırım, Fon & Borsa

Vadeli Işlem Piyasasında Takas Merkezinin Rolü Nedir?

Vadeli işlem piyasasında takas merkezi, alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek katılımcıların hak ve yükümlülüklerini teminat altına alır. bir deyişle karşı taraf riskini ortadan kaldırır. Takas merkezi ayrıca, işlem teminatları ile oluşan kâr ve zararı günlük olarak ilgili hesaplara aktarır.
Serkan Aydın 15 Ağustos 2017 Salı 16:15
Yatırım, Fon & Borsa

Devlet Iç Borçlanma Senetleri (Dibs) Faiz Oranlarına Nasıl Ulaşılabilir?

DİBS'lerin işlem gördüğü piyasalar birincil ve ikincil piyasalar olmak üzere ikiye ayrılır. DİBS'ler birincil piyasada, Hazine adına Merkez Bankasınca yürütülen İç Borçlanma Senedi ihalelerinde ihraç edilir. Söz konusu ihraçlarda oluşan faiz oranlarına Merkez Bankası Genel Ağ sitesinde yer alan http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatist ikler/Piyasa+Verileri bağlantısından ulaşılabilmektedir. DİBS'lerin işlem
Mehmet Özdil 15 Ağustos 2017 Salı 14:18
Yatırım, Fon & Borsa

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Için "müşteri Ismine Saklama" Uygulaması Var Mıdır?

Şu an için yoktur. Ancak yakın zamanda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) bünyesinde uygulamaya alınacaktır.
Ayça Güneş 15 Ağustos 2017 Salı 10:54
Yatırım, Fon & Borsa

Toptan Satışlar Pazarı Nedir?

Önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belli bir miktarın üzerindeki pay işlemlerinin Borsa İstanbul’da güven ve şeffaflık ortamında gerçekleştirilebilmesi oluşturulan süreli bir pazardır.
Gülüm Erarslan 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:27
Yatırım, Fon & Borsa

Halka Açılma Sonrasında Şirket Kontrolünün Kaybı Söz Konusu Mu?

Şirketler sermayesinin belirli bir kısmını halka açabilmektedir. Halka açık kısmın oranı Genel Kurul karar nisabının altında kaldığı sürece ortaklık kontrolünü kaybetme durumu ortaya çıkmamaktadır. Buna ek olarak, şirketler, halka açılma sırasında ana sözleşmelerinde pay senetlerini gruplara ayırabilmekte ve her
Fatma Gülci 14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:26
Yatırım, Fon & Borsa

Neler Tazmin Kapsamındadır?

Tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur.
Şafak Akar 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:05
Yatırım, Fon & Borsa

Farklı Piyasa Yapıcıların Aynı Özellikte Olan Varantının Farklı Fiyatı Olabilir Mi?

Farklı piyasa yapıcıların ihraç ettiği varantların her ne kadar dayanak varlık, kullanım fiyatı ve vadesi aynı olsa da fiyatları olabilir. Bu durumun sebebi; farklı piyasa yapıcıların o dayanak varlıkta farklı örtük oynaklık beklentilerinin olması ve o vade için faiz
Aygül Özel 13 Ağustos 2017 Pazar 14:03
Yatırım, Fon & Borsa

Pay Halka Arzı Ile Borçlanma Aracı Ihracı Arasındaki Temel Fark Nedir?

Şirket paylarının halka arzında, halk şirkete ortak olmaktadır. Dolayısıyla payların halka arzı suretiyle temin edilen fonların geri ödenmesi söz olmamaktadır. Halk, şirketin ortağı haline geldiğinden, şirketin (varsa) kârından pay aldığı gibi zararına da ortak olmaktadır. Borçlanma aracı ihracında ise,
Öznur Sözübir 12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:23
Yatırım, Fon & Borsa

Kütüphaneden Kimler Faydalanabilir?

Borsa İstanbul Kütüphanesi, Borsa’nın faaliyette bulunduğu alan ile ilgili araştırma yapan konusunda uzman kurum araştırmacılarına, üniversite öğretim üyelerine, lisans, lisans, doktora öğrencilerine ve yatırımcılara açıktır.
Hazal Erdi 12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:26
Yatırım, Fon & Borsa

Kütüphane Kaynaklarını Kimler Ödünç Alabilir?

Borsamız çalışanları Kütüphane’nin doğal üyesi olup, Kütüphane materyallerini ödünç alabilirler. Borsa personeli dışında kalan diğer kullanıcılara materyal ödünç verilememektedir. personeli olmayan araştırmacılar kütüphane kaynaklarını sadece kütüphane içerisinde kullanabilir.
Burcu Nişancı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:56
Yatırım, Fon & Borsa

Bıst Temettü Ve Temettü 25 Endeksleri'nde Yer Alacak Payların Seçimi Nasıl Yapılır?

BIST Temettü Endeksi, Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen ve son 3 yılda kar eden ve nakit temettü dağıtan
Demet Elizan 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:30
Yatırım, Fon & Borsa

Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne Kimler Başvurabilir?

1) Elinde fiziki pay ve/veya yatırım fonu katılma belgesi bulunan hak sahipleri veya noter onaylı vekâletname ibraz eden vekilleri. 2) ve/veya yatırım fonu katılma belgelerinin zayi olması durumunda mahkeme iptal kararı bulunan hak sahipleri veya noter onaylı vekâletname ibraz eden
Salih Atacı 11 Ağustos 2017 Cuma 22:18
Yatırım, Fon & Borsa

Emir Iletimi Için Hangi Teknolojiler Kullanılacaktır Ve Bunların Duyurularının Ne Zaman Yapılması Pl...

Emir iletimi için mevcut sistemde olduğu gibi FIX Protokolü tabanlı bir emir iletim altyapısı kullanılacaktır. İşlem Sistemi tarafındaki değişim olası işlem kuralı değişiklikleri nedeniyle mesaj format ve içeriklerinde değişiklikler olacaktır. Yeni sistemde kullanılacak FIX emir iletim protokolü tanımlamaları kılavuzunun
Müşerref Koç 11 Ağustos 2017 Cuma 20:57
Yatırım, Fon & Borsa

Vadeli Işlem Sözleşmeleri Nedir?

Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.
Sevda Artuk 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:02
Yatırım, Fon & Borsa

Hisse Senedi Satın Almanın Riskleri Nelerdir?

Piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle satın aldığınız hisse senedinin fiyatının düşmesi, hisse senedini satın aldığınız şirketin beklenen temettüyü/kar payını ödeyememesi, şirketin etmesi hisse senedine yatırım yaptığınızda karşılaşabileceğiniz ve zarar etmenize neden olabilecek risklerdir.
İrem Taşkın 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:46
Yatırım, Fon & Borsa

Lot Ne Demektir?

Bir sermaye piyasası aracının, kendisi veya katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını veya değerini ifade eder. PP’de işlem birimi lot kullanılır. Kural olarak 1 lot, 1 adet payı veya 1 TL nominal değerli payı ifade eder. Varant sertifika piyasasında
Kaan Tekiner 3 Ağustos 2017 Perşembe 08:52
Yatırım, Fon & Borsa

Haftalık Portföy Tabloları Nedir?

Yatırım ortaklıkları, haftalık dönemler itibariyle portföylerindeki varlıklara ilişkin olarak, Kurul standartlarına uygun şekilde haftalık portföy tabloları düzenlemek ve söz tabloları takip eden hafta başında kamuyu aydınlatma platformuna (www.kap.gov.tr) göndermek zorundadırlar. Yatırımcılar, bu tablolar aracılığıyla, yatırım yaptıkları menkul kıymet yatırım
Nuran Keske 2 Ağustos 2017 Çarşamba 10:21
Yatırım, Fon & Borsa

Viop'ta Işlem Maliyetleri Nelerdir?

VİOP’da gerçekleştirilen alım satım işlemleri üzerinden Pay Piyasası endekslerine dayalı sözleşmelerde borsa payı işlemin her iki tarafından opsiyon için prim hacminin ve vadeli işlem sözleşmeleri için işlem hacminin %0,004’ü (yüzbinde dört) oranında Pay Piyasası endekslerine dayalı sözleşmeler
Kerim Özpek 2 Ağustos 2017 Çarşamba 00:38
Yatırım, Fon & Borsa

Borsa Dışındaki Bilgisayarlardan Kütüphanenizdeki Elektronik Yayınlara Ve Veri Tabanlarına Ulaşabili...

Elektronik yayın ve veri tabanlarına sadece Borsa binası içinde bulunan bilgisayarlardan erişilmektedir.
Kerim Özpek 1 Ağustos 2017 Salı 14:50
Yatırım, Fon & Borsa

Byf'lerin Riski Var Mıdır?

BYF'ler, takip ettikleri endeksin getirilerini yansıtmayı amaçlar. Bu nedenle, takip edilen endeks değer kaybederse fonun fiyatı da değer yitirebilir.
Can Kuzey Birdal 1 Ağustos 2017 Salı 14:36
Yatırım, Fon & Borsa

Diğer Giderler Nelerdir?

Yatırım fonlarının yaptıkları menkul kıymet alım satımları nedeniyle yatırım kuruluşlarına ödedikleri komisyonlar da fon varlıklarından karşılanmaktadır. Yatırım fonlarının uygulayacakları oranları izahnamelerinde belirtilmektedir. Ayrıca varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi ve resimler, alınan kredilerin faizi, portföye alımlarda
Can Atacı 1 Ağustos 2017 Salı 13:21
Yatırım, Fon & Borsa

İmkb'de Hangi Pazarlar Bulunmaktadır?

İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda dört ana piyasa bulunmakta ve bu piyasaların altında işlemlerin gerçekleştirildiği çok sayıda Pazar bulunmaktadır. Bunlar; a) Piyasası: Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, Fon Pazarı, Yeni Ekonomi Pazarı, Gözaltı Pazarı, Birincil Piyasa ile Toptan
Müjde Er 1 Ağustos 2017 Salı 11:38
Yatırım, Fon & Borsa

Aracı Kurumların Kredili Menkul Kıymet Işlemlerinde Uyguladıkları Kredi Faiz Oranları Konusunda Herh...

Kurulumuzun ilgili düzenlemelerinde, Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nde yer alması gereken asgari unsurlar arasında "Müşteri tarafından kullanılan kredinin süresi, faizi ve faiz tahakkuk ve tahsil dönemlerine ilişkin esaslar"ın da bulunması gerektiği hükmü getirilmiştir. Bu çerçevede, aracı kurumlar tarafından
Serdar Gökay 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:36
Yatırım, Fon & Borsa

Rhkp Ne Demektir?

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin, nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri rüçhan hakkı kullanma süresi içinde söz konusu payın bulunan yeni pay alma kuponunun alınıp satılabilmesi için açılan rüçhan hakkı kupon pazarının kısaltmasıdır.
Öznur Sözübir 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:49
Yatırım, Fon & Borsa

Elektronik Menkul Kıymet Transfer (Emkt) Sistemi Nedir?

Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sistemi bankalar arasında devlet tahvili ve hazine bonosu gibi menkul kıymetlerin elektronik ortamda, gerçek zamanlı sağlayan sistemdir. EMKT Sistemi EFT Sistemi ile bütünleşik olarak çalışır.
Hakan Yeni 30 Temmuz 2017 Pazar 14:59
Yatırım, Fon & Borsa

Varantların Fiyatlandırılmasında Hangi Yöntem Kullanılır?

Varantların fiyatlamasında Black and Scholes modeli kullanılmaktadır. Bu model varantın dayanak varlığının fiyatı, kullanım fiyatı, vadeye kalan gün sayısı, oynaklığı, temettü beklentisi ve piyasa faiz oranı gibi değişkenleri kullanır.
Dilara Çevik 29 Temmuz 2017 Cumartesi 18:01
Yatırım, Fon & Borsa

Gider Oranları Nedir?

Fonun gider oranları getiri üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır. Ancak bu gider oranı daha yüksek olan bir fon daha bir getiri elde edecek demek değildir. Çeşitli nedenlerle fonların gider oranları değişebilmektedir. Örneğin bir fon portföyü bir kere oluşturup daha
Ceren Özdemir 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:35
Yatırım, Fon & Borsa

Elinde Fiziki Pay Ve Yatırım Fonu Katılma Belgesi Bulunan Yatırımcıların Bu Sermaye Piyasası Araçlar...

30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca (söz konusu madde Anayasa tarafından kısmen iptal edilmiştir.); kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının mülkiyeti, ilk
Aylin Serttaş 29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:56
Yatırım, Fon & Borsa

Türev Ürün Nedir?

Türev ürünler vadeli piyasalarda işlem gören, dayanak varlık olarak tanımlanan bir başka varlıktan türetilen ve değeri o dayanak varlığa olarak oluşan ürünlerdir. Günümüzde organize vadeli işlem piyasalarında paya, endekse, dövize, tahvile, bonoya, emtiaya, altına, enerjiye vb. dayalı olarak oluşan
Hüseyin Mert 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:52
Yatırım, Fon & Borsa

Sertifika Nedir?

Yatırımcısına önceden belirlenmiş koşulların oluşması durumunda alacak hakkı veren sermaye piyasası aracı niteliğindeki yapılandırılmış finansal ürünlerdir. Sertifikalar, varant benzeri bir üründür. Tıpkı varantlar gibi ihraççıyı yatırımcıya karşı mali yükümlülük altına sokan finansal araçlardır. Sertifika ihracı dolayısıyla elde edilen fonlar ihraççının
Saadet Ercan 25 Temmuz 2017 Salı 15:56
Yatırım, Fon & Borsa