+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Yapı Kooperatifleri

15.08.2005 Tarihinde Kurulan Ve Kendi Üyelerine 150 M2'nin Üzerinde Konut Yapan Konut Yapı Kooperati...

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 15/a’ncı maddesinin Bu Kanun’un yayımlandığı tarihten önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir. Maddede metinden de anlaşılacağı üzere bu istisnadan
Özge Bayındır 30 Nisan 2017 Pazar 05:46
Yapı Kooperatifleri

1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 35.md Sinde Aş'ler Ve Üye Sayısı 100 Ve Fazla Olan Kooperatiflerin S...

1136 sayılı Avukatlık kanununun 35. maddesine 10.05.2001 RG tarihli 4667 sayılı kanun ile 10.11.2001 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen tarihli ve 6762 sayılı TTK 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim
Rümeysa Tatlı 29 Nisan 2017 Cumartesi 16:33
Yapı Kooperatifleri

İyi Günler Faaliyeti Olmayan Ve Vergiden Muaf Olan Yapı Kooperetifini Tasfiye Etmek Üzere Tasfiyeye ...

KVK 4(1) k madde hükmündeki şartları taşıyan yapı kooperatifleri kurumlar vergisinden muaftırlar. Sorunuzda bahsettiğiniz yapı kooperatifi sizin belirttiğiniz gibi vergisinden muaf ise faaliyette olduğu dönemlerde de kurumlar vergisi beyannamesi vermemiştir. Dolayısyla, kurumlar verggisinden muaf olan kooperatif KVK da belirtilen
Çağla Akçay 27 Nisan 2017 Perşembe 02:45
Yapı Kooperatifleri

İyi Çalışmalar:konut Yapı Kooperatifi Bir Mükellefim Emanet Usulu Yöntemi Ile Üyelerine Konut Yapmak...

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde %1 KDV hesaplanacaktır. Bu iş dışında kooperatif ayrıca inşaat malzemesi alırsa genel göre KDV oranı %18 olacaktır.
Cezmi Uzun 18 Nisan 2017 Salı 12:11
Yapı Kooperatifleri

Anonim Şirketlerde Avukat Anlaşması Yapma Mecburiyetini Getiren Yasanın Resmi Gazetede Yayımlanan Me...

1136 sayılı Avukatlık kanununun 35. maddesine 10.05.2001 RG tarihli 4667 sayılı kanun ile 10.11.2001 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen tarihli ve 6762 sayılı TTK 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim
Yeşim Elmalı 16 Nisan 2017 Pazar 22:23
Yapı Kooperatifleri

Ben Bir S.s.yapı Koopertifi Iyesiyim.aynı Zamanda Da Kooperatifin Denetçisiyim.kooperatifin Muhtasar...

Yapı kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi mükellefi olmaları dolayısıyla meslek mensubu olarak kooperatifle yapacağınız mesleki sözleşme gereği tüm beyannameleri gönderebilirsiniz. 2010 defter tutma asgari ücret tarifesi web sayfamızda mevcut olup ücretinizi tarifedeki konuma göre tespit edebilirsiniz.
Sevcan Karaduman 11 Nisan 2017 Salı 23:00
Yapı Kooperatifleri

Yapı Koop.lerinde Verilmesi Gereken Aylık Beyannameler Nelerdir. Enflasyon Muhasebesi Düzeltmesine T...

İlke olarak, Kurumlar Vergisi Kanunu, kooperatif şirketleri kurumlar vergisinin kapsamına almıştır (KVK Md. 1). Ancak, Kanun’da yazılı belirli koşulların durumunda, kooperatifler kurumlar vergisinden (tüzel kişi tacir olarak) muaf tutulmaktadırlar . KVK’nun 7/16’ncı maddesi uyarınca; esas mukavelelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
Abdulkadir Sarıbaş 11 Nisan 2017 Salı 21:41
Yapı Kooperatifleri

29.07.1998 Tarihinden Önce Inşaat Ruhsatı Almış Konut Yapı Kooperatifine Yangın Sistemi Ve Ekipmanı ...

29.07.1998 tarihinden önce bina ve inşaat ruhsatı almış bulunan konuta yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 01.01.1998 tarihinden geçerli üzere KDV'den istisna edilmiştir.
Özlem Özdemir 5 Nisan 2017 Çarşamba 11:02
Yapı Kooperatifleri

Konut Yapı Kooperatifine Ait Arsanın Kat Karşılığına Göre Müteahhit Firmalara Verilmesinde Vergi Mua...

KDVK'nun 17/4 k'ncı maddesine göre, konut yapı kooperatiflerinin sadece üyelerine yapacakları konut teslimleri KDV’den istisnadır. İstisna kapsamında yapılacak konut m2 yönünden bir sınırlama söz konusu değildir. Ancak, bu kooperatiflerin üyeleri dışındaki üçüncü şahıslara yapacakları konut teslimleri KDV’ye tabidir (Metrekaresine göre
Deniz Tuzcu 1 Nisan 2017 Cumartesi 05:25
Yapı Kooperatifleri

Konut Yapı Kooperatifin Sahibi Olduğu Arsayı Kat Karşılığı Mütahhide Vermesi Karşılığında Kdv Hesapl...

Konut yapı kooperatifleri kooperatif tüzel kişiliğinin inşaatı yapması halinde ve de arsasının kendisinin olması şartıyla KDV ve KV Mükellefiyeti olmayacaktır. Ancak sizin kooperatifinizin durumunda olan kooperatifler muafiyet şartları ihlal edildiği için işlem kurum kazancını gerektiren bir hale dönüştüğünden KV
Hüseyin Mert 31 Mart 2017 Cuma 22:00
Yapı Kooperatifleri

Konut Yapı Kooperatifine Tesisat Malzeme Ve Işçiliğinde Uygulanacak Kdv Oranı %1 Midir. Kalorifer Te...

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri kapsamındaki teslimlerde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. Alış ve satış KDV leri farkın iadesi işlemleri için 99 no'lu KDV GT'ne bakınız.
Özge Bayındır 31 Mart 2017 Cuma 12:54
Yapı Kooperatifleri

Yapı Kooperatifleri Hk.kuruluş Statüsü Arıyorum Bulamıyorum Yardımcı Olurmusunuz

Kooperatifler Kanunu’nun 98’nci maddesindeki A.Ş.’lere ait hükümlere yapılan yollama uyarınca, A.Ş. lere ait hükümlerin kooperatiflere de uygulanması gerekmektedir. Kooperatif Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan örnek Ana Sözleşmeye bakınız.
Aygül Özel 19 Mart 2017 Pazar 14:14
Yapı Kooperatifleri

Sayın Ilgili, Sorularım Kooperaftifler Hakkında; 1)- Yapı Koop.(Işyeri, Konut), "kurumlar Vergisi" Y...

Bahsettiğiniz kooperatiflerde KDV istisnası sözkonusu değildir. Konut Yapı Kooperatifleri KVK 4(1) k bendi hükümlerine göre ilgili fıkradaki şartların oluşmasına olarak kurumlar vergisi muafiyeti sözkonusudur. Konuya ilişkin olarak 1 nolu kurumlar vergisi genel tebliğinden faydalanabilirsiniz.
Sevcan Karaduman 19 Mart 2017 Pazar 13:32
Yapı Kooperatifleri

2007 Yılında Tarım Kredi Kooperatifinden Gerçek Kişi Mükellef Tarafından Kiralanan Işyerine Kira Bed...

Tarım Kredi Kooperatifinin yapmış olduğu işlem doğrudur. Bahsetmiş olduğunuz kooperatifler sadece kira geliri elde eden kooperatif türünde olursa GVK göre tevkifat yapılır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin esas işlemi kendi yazsasında belirtilen kredi temini işidir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullerin kiraya verilmesi halinde
Merve Temel 15 Mart 2017 Çarşamba 12:51
Yapı Kooperatifleri

Şirketimizin Faaliyet Konusu Elektrik Tesisatı Taahhüt Işleridir.mal Teslimlerine Ait Faturalarımızı...

İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iadesinin düzenlendiği, KDVK’nun “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrası, Bir vergilendirme döneminde indirilecek değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere
Sevda Artuk 13 Mart 2017 Pazartesi 07:06
Yapı Kooperatifleri

Merhaba Ben Sadık Ay Benim Bir Mükellefim Çevre Düzenleme Işi Yapıyor Bir Yapı Koopertaifine Faturay...

KDV Kanununun 28.maddesinde KDV oranları açıklanmış olup, bahsettiğiniz müşteriniz (I) Sayılı listenin 12.maddesi kapsamında (konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat işlemi) faaliyet gösteren bir firma ise (inşaat taahüt işi yapıyorsa)KDV oranı %1 dir. ,
Ülkü Aydoğdu 7 Mart 2017 Salı 13:50
Yapı Kooperatifleri

Taşıma Kooperatiflerinde Üye Aidatlarını Kooperatifin Giderleri Olarak Kullanmaktayız.almış Olduğumu...

Kurumlar Vergisi Kanununun 4(1) k fıkrasına göer Taşımacılık kooperatifleri Kurumlar Vergisi mükellefidirler.Elde ettikleri gelirleri (Aidatlar dahil) kayıtlarına alırlar.Ticari kazancın kabul edilen giderleride giderleştirmek suretiye sonuç hesaplarına ulaşırlar.Tek düzen hesap planına göre mali tablolarda oluşan kar üzerinden vergilendirilirler.
Aylin Serttaş 3 Mart 2017 Cuma 05:19
Yapı Kooperatifleri

Üyelerine Bir Mesken Sağlamak Amacı Ile Kurulmuş Bir Yapı Kooperatifi Kooperatifler Üst Birliğine Üy...

Bahsettiğiniz konu Kooperatiflerin mevzuatını düzenleyen TTK ve Vergi hukukunda çelişki olarak görülmektedir.Konunuzun hukuki bir belgeye dayandırmak için Maliye Bakanlığından alıp işlem yapmanızı öneririz.Bizim yorumumuz Yapı kooperatiflerinin Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl karlarının dağıtılması halinde K.V tabi olacağı yönündedir.Bu
Hüseyin Mert 1 Mart 2017 Çarşamba 12:39
Yapı Kooperatifleri

Sayın Yetkili, Kooperatiflerin Ba Bs Verip Vermeyeceği Ile Ilgili Ayrım Nasıl Yapılmaktadır, Hangi K...

Ankara Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen mukteza yerinde ve doğrudur. Ba Bs formlarının verilmesindeki kıstas, defter tutma şekline bağlanmıştır. göre bilanço esasına göre defter tutan kooperatifler Ba Bs formlarını vermek zorundalardır. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi veya başka vergilerden muaf olması
Öznur Sözübir 25 Şubat 2017 Cumartesi 11:44
Yapı Kooperatifleri

İyi Çalışmalar, 15 Yıllık 70-80 Üyeli Bir Işyeri Yapı Kooparatifi Aldığı Mal Ve Hizmetlerin Kdv'sini...

İşyeri teslimleri genel hükümler çerçevesinde %18 oranında KDV'ye tabidir. (Son BKK ile 30.06.2009'a kadar KDV oranı %8'dir). Konut yapı teslim edilen işyerlerine (dükkanlara) teslim bedeli üzerinden %18 KDV (30.06.2009'a kadar %8) uygulanacaktır. İşyerlerinin kooperatif ortağı olanlara veya kooperatif ortağı
Selen Işık 20 Şubat 2017 Pazartesi 11:32
Yapı Kooperatifleri

Konut Kooperatiflerine Ait Arsalar Emlak Vergisinden Muaf Mı Muaf Ise Belediye Emlak Vergisi Tahakku...

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 4.maddesindeki daimi muaflıklarda, 5.maddesindeki geçici muaflıklarda konut kooperatiflerinin sahip oldukları arsaların emlak vergisinden muaf ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Dolayısıyla belediyelerin yapmış olduğu işlem doğrudur.
Kerim Bir 20 Şubat 2017 Pazartesi 00:14
Yapı Kooperatifleri

Merhaba. Yeni Kurulmuş Bir Yapı Kooperatifi Henüz Inşaat Yapmıyor. Sadece Ortaklarından Aidat Topluy...

Sormuş olduğunuz soruya ilişkin geniş ve örnekli makale ektedir. “YAPI KOOPERATİFLERİNDE MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ VE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ GENEL AÇIKLAMALAR Kooperatifler Kanunu'nün 89. maddesinde "Kooperatiflerin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacaktan defterler Ticaret Bakanlığı 'nca belirlenir. VUK'un bu hususlarla
Kadir Öztürk 18 Şubat 2017 Cumartesi 04:01
Yapı Kooperatifleri

İyi Günler Dilerim. Balıkesir Akçay'da Konut Yapı Kooperatifi Üyesiyim. Eski Yönetimin Yolsuzlukları...

Kooperatiflerin muafiyet koşulları için KVK’nun 7/15’nci maddesine bakınız. Uğranılan maddi zararın ve karşı karşıya kalınan risklerin boyutlarını tespit edip, bunların için eski yönetime dava açmanız her zaman mümkündür.
Simge Anahtarcı 16 Şubat 2017 Perşembe 23:33
Yapı Kooperatifleri

Kooparatifden Dükkan Kiraladığımızda Kooperatifin Bize Kesmiş Olduğu Faturada Hem Kdv Hem Stopaj Kes...

Kooperatiflerin aktiflerinde kayıtlı gayrimenkullerin kiralanması işleminde KDV hesaplaması yapılması ve GV Stopajı yapılması doğru bir uygulamadır. Vergi Tevkifatı, KVK b fıkrasına göre yapılmıştır. KDV hesaplaması ise KDV Kanunu 1.maddesine göre yapılmıştır.
Kadir Kolcu 14 Şubat 2017 Salı 19:56
Yapı Kooperatifleri

Bir Konut Yapı Kooperatifi Ile Yapılan Ve Taahhüde Dayanan Sözleşme Gereğince Apartman Içinde Buluna...

2002/4480 Sayılı B.K.K Eki Karar’a göre, ,konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerine ilişkin teslim ve hizmetler %1 oranında tabi olacaktır. “Apartman içinde bulunan merdivenlerin mermer döşemesi işi” inşaat taahhüt kapsamında olduğundan bu işte %1 oranında KDV uygulanması gerektiğini
Hazal Erdi 11 Şubat 2017 Cumartesi 16:51
Yapı Kooperatifleri

Selam, 458 Üyeli Bir Kooperatif Var Fakat Sadece 184 Daire Var Kooperatifin Dairelerinde Oturanlar V...

Kooperatiflerin sahibi bulundukları gayrimenkulleri Kiraya vermeleri halinde ;kiracının Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefi olması halinde kiracılar % 20 Nispetinde Vergisi stopajı yapacaktır. Ancak,Kiracının Vergi Mükellefi olmaması halinde stopaj olmayacaktır.Kooperatif Kira geliri elde ettiği için Kurumlar Vergisi mükellefiyeti tesis ettirip,
Dilan Gökçen 10 Şubat 2017 Cuma 21:37
Yapı Kooperatifleri

1-Işletme Kooperatifleri Kurumlar Vergisinden Muafmıdır? 2-Işletme Kooperatifinin Aktifine Kayıtlı G...

1 KVK'nun 4/1 k'ncı maddesine bakınız. 2 Kooperatiflerin ilgili kazançları elde etmesinin Kurumlar Vergisi muafiyetine etkisi bulunmamaktadır.
Ayça Güneş 9 Şubat 2017 Perşembe 15:03
Yapı Kooperatifleri

Merhaba! Soracağım Soru Kooperatiflerle Ilgili.küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Kurmaktayım.amaç Üret...

KDVK’nun 17/4 k’ncı maddesine göre, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri KDV’den istisnadır. KDVK’nun 1/1’nci maddesine göre, KDV’nin konusuna giren işlemler, ticarî, sınaî,
Asena Kalkan 30 Ocak 2017 Pazartesi 22:16
Yapı Kooperatifleri

Yapı Kooperatiflerinde Tasfiye Işlemleri Nasıl Gerçekleşiyor.tasfiye Işlemleri Için Hangi Kurumlara ...

Yapı kooperatifleri KV Kanunu 2.maddesinde belirtilen kooperatif türlerine girmesi nedeniyle KVK'nun 17.maddesine göre tasfiye işlemleri yapılacak, ayrıca 1163 Sayılı Kanununa tabi olması sebebiyle söz konusu kanun hükümlerine ve kooperatif ana sözleşmesi hükümlerine göre tasfiye işlemleri yapılır. Bu işlemlerin yapılabilmesi
Miray Güçal 27 Ocak 2017 Cuma 08:55
Yapı Kooperatifleri

1998-2000 Yılları Arasında Muhtelif Yerlerde Tasarruf Amacıyla Arsa Ve Araziler Alan Bir Kişi (Aynı ...

GVK’nun 37/6’ncı maddesine göre, satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından; elde edilen kazançlar ticari kazançtır. GVK’nun mük.81/6’ncı maddesi uyarınca; iktisap şekli
Aleyna Birdir 19 Ocak 2017 Perşembe 21:10
Yapı Kooperatifleri

Selamlar Resmi Kurumda Memur Kadrosuyla Doktor Olan Bir Kişin Dışarda Bir Şirkete Ortak Olmasının Sa...

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28’nci maddesine göre; memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir bulunamaz, ticaret ve sanayii müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil, ticari vekil, Kollektif şirketlerde ortak veya Komandit şirkette komandite ortak olamazlar.
Sevcan Karaduman 18 Ocak 2017 Çarşamba 17:48
Yapı Kooperatifleri

Üstadım Kısaca Sorum; Kooperatifler Kanunu 9 Ncu Maddede Tüzel Kişilerin Kooperatife Ortak Alabilece...

Değerli Meslek Mensubu 1163 sayılı kooperatifler Kanununda tanımlar aşağıdaki gibi verilmiştir : Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri
Zeynep Özsemiz 17 Ocak 2017 Salı 00:40
Yapı Kooperatifleri

Merhaba, Vergiden Muaf Konut Yapı Kooperatifleride Şayet Aynı Kişiye Birden Fazla Daire Tahsisi Yapı...

KVK'nun 4/k'ncı maddesinin parantez içi hükmünde göre, yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmamakta bu kooparatifler KV'den muaf olmaktadırlar. KDVK'nun 17/4 k'ncı maddesi uyarınca,
Fehmi Yılmaz 14 Ocak 2017 Cumartesi 09:19
Yapı Kooperatifleri

Merhabalar Ve Iyi Çalışmalar; Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Öncelikle Kdv Kanunu Ve Diğer Kanu...

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 2/(2) maddesi uyarınca kooperatifler Kurumlar Vergisi Mükellefidir.Ancak Aynı Kanunun 4/(1) k bendi maddede belirtilen şartların korunması halinde elde edilen kazanç kurumlar vergisinden muaftır.Aksi halde vergiye tabidir.Kurumlar vergisi muafiyeti olması halinde Geçici Vergi
Ayça Güneş 8 Ocak 2017 Pazar 12:03
Yapı Kooperatifleri