+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Vergi Cezaları

Kanunun Yayım Tarihinden Önce Pişmanlık Talebi Ile Verilip Ödeme Yapılmayan Beyannameler Ve Kendili...

Kanun’un 3 üncü maddesinin 5 numaralı fıkrası uyarınca; bu Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden önce pişmanlık talebi ile verilip, yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olan
Aslı Aşkın 18 Ağustos 2017 Cuma 10:30
Vergi Cezaları

İnceleme Raporu Veya Takdir Komisyonu Kararı Üzerine Sadece Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiği D...

İnceleme raporu veya takdir komisyonu kararı üzerine sadece vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği hallerde (örneğin, mahsup dönemi geçtikten sonra geçici vergi incelemeleri sonucu kesilen vergi ziyaı cezası gibi) vergi aslına uygulanan gecikme faizi yerine Kanuna göre hesaplanacak tutarın, Kanunda
Serdar Sözbilir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:35
Vergi Cezaları

Vergi Mahkemeleri, Bölge Idare Mahkemeleri Veya Danıştay Nezdinde Ihtilafa Konu Edilen Alacağın Sa...

Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, ihbarnamenin tebliği üzerine sadece vergi cezalarına karşı dava olması halinde;  Vergi aslına bağlı cezalarda; bu cezaların bağlı olduğu verginin, Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden önce ödenmiş olması ya da
Aleyna Birdir 15 Ağustos 2017 Salı 10:48
Vergi Cezaları

Dava Konusu Yapılmış Sadece Vergi Ziyaı Cezası Ve Gecikme Faizine Ait Ihtilafta Mükellef Ilk Dava Me...

Bu ihtilaftan mükellefin ihtilafı sona erdirmek istemesi durumunda ödenecek vergi aslı yok. buna bağlı vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi nasıl hesaplanacak. 6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükmüne göre, Kanunun
Birkan Satı 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:56
Vergi Cezaları

Kanunun Yayım Tarihinden Önce Pişmanlık Talebi Ile Verilip Ödeme Yapılmayan Beyannameler Ve Kendil...

Kanunun 4 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasında; Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Kanunun yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle tebliğ edilmemiş
Zeynep Özsemiz 30 Temmuz 2017 Pazar 16:44
Vergi Cezaları

Vergi Cezalarında Uygulanan Indirim Hakkı Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?

İndirim hakkı Vergi Usul Kanunun 376. maddesinde düzenlenmiştir. İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde indirimden yararlanmak istediğine ilişkin başvuru gerekmektedir. Başvuru yapılıp vadesinde ödeme yapılırsa; birinci defa Vergi Ziya ı Cezasının yarısı sonrasında ise üçte biri oranında indirim yapılır. Söz
Asena Kalkan 26 Temmuz 2017 Çarşamba 02:50
Vergi Cezaları

Vergi Cezalarında Dava Açma Hakkı Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz ?

İdarenin vergilendirme ile ilgili işlemlerine karşı Vergi Mahkemelerinde, diğer işlemlerine karşı ise; İdare Mahkemelerinde dava açılabilir. İhbarnamelere karşı Vergi dava açma süresi ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 (Otuz) gündür. Ödeme Emrine karşı ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 (Yedi) gündür
Fehmi Yılmaz 24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:00
Vergi Cezaları

Dava Aşamasındaki (Dava Açma Süresi Geçmemiş Veya Dava Açılmış) Idari Para Cezaları Için 6736 Sayıl...

6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen ve idari para cezalarına ilişkin ihtilaflara yönelik olan hükümden yararlanmak isteyen idari para cezalarına karşı dava açtıkları idarelere başvuruda bulunmaları ve 3 üncü maddesi kapsamında Kanun hükmünden yararlanmak istediklerini ve davadan vazgeçtiklerini belirtir bu
Tuğsan Keskin 22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:47
Vergi Cezaları

Vergi Cezalarına Itiraz Hakkı Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz ?

Mükelleflerimiz kendilerine gönderilen her türlü evrak için Müdürlüğümüze itiraz edebilirler. İtirazlar dilekçe yoluyla yapılır. İtirazlar Müdürlüğümüzce değerlendirilip mükelleflere en 30 gün içinde bilgi verilir.
Aslı Aşkın 6 Haziran 2017 Salı 11:14
Vergi Cezaları

Fatura Koçanından Bir Fatura Kayıp. 3 Nüshası Birden Alınmış. Işten Çıkan Bir Personelin Hatalı Fatu...

Kaybolan fatura için gazete ilanı veriniz. Durumu bir dilekçe ve ilan yazısı ile birlikte vergi dairesine bildiriniz.
Serdar Sözbilir 26 Mayıs 2017 Cuma 16:37
Vergi Cezaları

Vergi Inceleme Sonucu Vergi Ve Cezalar 26 Eylül De Tebliğ Edildi. Yasadan Yararlanmak Için 10 Ekim D...

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında “(1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah
Elanur Şimşek 25 Mayıs 2017 Perşembe 11:26
Vergi Cezaları

Vergi Aslına Bağlı Olan Veya Olmayan Cezalarda Uygulama Nasıl Olacaktır ?

 Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olup ( Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları vb), Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla olan vergi cezalarının % 50’sinin ve bu tutara gecikme zammı yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ ÜFE aylık değişim oranları esas
Asena Kalkan 24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:53
Vergi Cezaları