+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Vergi

Yatırımlarda Ne Tür Vergisel Teşvikler Uygulanmaktadır?

Farklı sektörlerdeki yatırımları teşvik etmek amacı ile farklı birçok alanda vergisel teşvikler sağlanmıştır. Söz konusu teşvikler, Kanunlarına göre aşağıdaki sınıflandırılabilir: 1.193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler 2.5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler 3.3065 Sayılı Katma Değer
Gamze Ayaz 18 Ağustos 2017 Cuma 21:51
Vergi

Holding Şirketin Iştirak Ettiği Başka Şirkete Ait Gayrimenkulleri Aktifine Geçirerek Satması Halinde...

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun istisnaları düzenleyen 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların en az iki tam yıl aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından
Aleyna Birdir 18 Ağustos 2017 Cuma 18:24
Vergi

Mükellef Bilgileri Bildirimi Formunu Doldururken Adres Bölümünde Iç Kapı Numarası 16 Olması Gerekirk...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx web adresinden, belirlenen kriterlere göre işyeri adres bilgileri girildiğinde, kapı numarasına kadar seçilerek adres numarasına ulaşılabilmektedir. İç kapı numarası, sistemde bulunmuyorsa işyeri adresinin bağlı bulunduğu belediyeye başvurularak adres numarasının
Şeyma Kocatürk 18 Ağustos 2017 Cuma 17:56
Vergi

Kapatma Başvurusunda Bulunduktan Sonra Ek Süre Alındı Veya Belge Süresi Var Ise Ilave Ihracat Yapmak...

Birliğe dilekçe ile başvurarak kapatma başvurusunun iade edilmesi sağlanmalıdır. Belge açık hale getirilmeden gümrüklerden hiç bir işlem yapılamaz. İlave işlemleri bittikten sonra kapatma için tekrar elektronik ortamda Birliğe başvuruda bulunulmalıdır.
Ceren Özdemir 18 Ağustos 2017 Cuma 15:02
Vergi

Vergi Incelemesi Devam Eden Mükellefler Bu Kanundan Yararlanabilir Mi?

2016 Haziran dönemi öncesine ait olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri devam eden bu kanundan yararlanabilir.
Tuğba Saatçi 18 Ağustos 2017 Cuma 13:53
Vergi

Ailemden Miras Yolu Ile Iktisap Eden Konutumu Aynı Sene Içinde Satmak Istersem Gelir Vergisi Öder Mi...

Miras yolu ile iktisap edilenlerde 5 yıllık süre şartı aranmaz o yüzden gelir vergisinden müstesnadır.
İlke Atasever 18 Ağustos 2017 Cuma 10:26
Vergi

Matrah Ve Kdv Arttırımı Hangi Yıllar Için Yapılabilir?

Matrah(Gelir vergisi ve Kurumlar vergisi türünden) ve KDV türünden vergi artırımı 2011,2012,2013,2014 ve 2015 yılları için yapılabilir.
Özge Bayındır 18 Ağustos 2017 Cuma 10:14
Vergi

Kiralık Olarak Ikamet Edilen Evin Bir Odasının, Ticari Ve Veya Serbest Meslek Faaliyeti Için Işyeri ...

İkamet olarak kullandığı konutun aynı zamanda bir odasını da işyeri olarak kullandığı takdirde konutun tamamı işyeri olarak kabul edilecek GVK.'nun 94/5 a md. si hükmüne göre; % 20 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır. Kazanç sahibi, kazancın elde edilmesiyle ilgisi bulunan giderlerini,
Çağla Akçay 17 Ağustos 2017 Perşembe 21:38
Vergi

Belgede Özel Şartlar Bölümünde Ekspertiz Raporu Şartı Var. Ekspertiz Raporu Ne Zaman Alınmalıdır?

Ekspertiz raporu belge süresi içinde alınmalıdır.
Müjde Er 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:03
Vergi

Uygulamaya Nasıl Başvurulacak?

Yasanın Resmi Gazete`de yayımlanıp yürürlüğünü takip eden iki ay içinde ilgili idarelere başvuru yapılması gerekecek.
Taylan Bıçak 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:56
Vergi

Veraset Yoluyla Edindiğim; Ancak Bedeli Maaşımın Net 5 Katını Aşmayan Taşınmaz Mal Ile Ilgili Beyand...

Edinilen Gayri Menkullerin değeri ne olursa olsun Mal Bildiriminde bulunması gerekmektedir.
Burcu Nişancı 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:00
Vergi

Bir Önceki Dönemde Ödenmemiş Olan Geçici Vergi Sonraki Dönem Beyannamesinden Mahsup Edilebilir Mi?

Yıl içinde bir önceki dönemde ödenmemiş olan geçici verginin ödenme şartına bağlı olmaksızın bir sonraki dönem beyannamesinden mahsubu mümkündür. olma şartı yıllık gelir vergisi beyannamesinden mahsup yaparken aranmaktadır. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden ilgili hesap dönemine
Sevilay Kızıl 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:22
Vergi

Vergi Incelemesine Tabi Olanlar

Vergi Usul Kanununa veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemelerine tabidir
Esma Çiftçi 16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:00
Vergi

Hatalı Vergi Levhasının Düzeltilmesi Nasıl Yapılır?

Vergi levhasında herhangi bir hata tespit edilmesi durumunda bağlı bulunulan vergi dairesine başvurulması gerekmektedir. Hata düzeltildikten sonra işlemlere internet devam edilebilir.
Ramazan Baran 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:34
Vergi

Ödenmeyen Geçici Vergi Yıllık Beyanname Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisinden Mahsup Edilir Mi?

Tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir. Mahsup yapılabilmesi için tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması şarttır.
Tuğsan Keskin 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:40
Vergi

Merak Ettiğim Bir Devlet Memurunun Mal Beyanındaki Mallarını Öğrenebilir Miyiz?

Devlet Memurları; Eşleri ve Velayetleri altındaki çocukları ile ilgili Mal Bildiriminde bulunması gerekmektedir.
Tuğba Saatçi 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:48
Vergi

Emlak Vergisi Muafiyeti Için Ne Gerekli Olacak?

Emlak vergisi muafiyeti için gerekli olan belgeler kimlik ve dilekçe oluyor.
Serdar Sözbilir 15 Ağustos 2017 Salı 15:32
Vergi

Hangi Ülkeler Fatca Anlaşması Imzalamıştır?

14 Eylül 2015 tarihi itibarıyla ABD ile aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 66 ülke Model I, 7 ülke ise Model FATCA Anlaşması imzalamıştır. Ayrıca 32 ülke Model I, 7 ülke ise Model II FATCA Anlaşması imzalamak üzere ABD ile özde
Uğurcan Altay 15 Ağustos 2017 Salı 14:41
Vergi

Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Tamamlanan, Ancak Kanunun Yürürlüğünden Sonra Vergi Dairesi Kayıt...

Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılacaktır. Yapılan tarhiyat üzerine,
Boran Erdil 15 Ağustos 2017 Salı 11:16
Vergi

Sahte Belge Kullanma Veya Düzenleme Fiili Nedeniyle "özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine" Veya ...

Vergi idarelerinin vergi mükellefleri hakkında, sahte belge düzenleme veya kullanma nedeniyle, bir takım sınıflandırmalar yapıp, belli listelere kaydederek vergi veya bir kısım vergisel işlemlerde farklı muamelelere tabi tuttukları görülmektedir. Ancak, mükelleflerin bu şekilde kategorize edilmelerine olanak sağlayan hiçbir yasal
Batuhan Aydın 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:29
Vergi

Gayri Faal Mükellefler, Vergi Mükellefiyetlerini Sildirmemeleri Halinde Ne Gibi Vergisel Işlemlerle ...

Vergi mükellefi gerçek veya tüzel kişilerin (şirketlerin) faaliyetlerini terk etmeleri halinde bu durumu vergi dairelerine bildirip mükellefiyetlerini terkin ettirmeleri Ancak, çoğunlukla ihmal, vergi mükellefi gerçek kişinin ölümü
Mertay Karakaş 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:10
Vergi

Geçici Vergiye Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilir?

Mükellefler, öncelikle ilgili hesap döneminin 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolarını esas alarak geçici vergi dönem kazancını, Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi hükmüne göre belirleyeceklerdir. Geçici vergiye ilişkin kazançların tespitinde dönemsellik esasına uyulması ve Vergi Usul
Müşerref Koç 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:00
Vergi

Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunanlar Ne Kadar Ceza Verilir?

Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği taktirde gerçeğe aykırı bildiriminde bulunanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.
Nazlı Demir 14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:14
Vergi

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Ve Vergi Ödeme Zamanları Nasıldır?

Basit usulde vergilendirilen mükellefler, gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan ibaret olması halinde beyannamelerini ŞUBAT ayının başından günü akşamına kadar vergi dairesine verecekler ve vergilerini de ŞUBAT ve HAZİRAN aylarında ödeyeceklerdir. Basit usulde tespit edilen ticari kazancın
Hülya Asım 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:03
Vergi

Yeni Internet Vergi Dairesi Ile Başkasının Adıma Işlem Yapabilmesi Için Neler Yapmam Gereklidir?

Yeni İnternet Vergi Dairesi'nin özelliklerinden biri olan "Başkası Adına İşlem Yapma", ancak yetki verme ile mümkün olmaktadır. Örneğin bir mensubuna (SM, SMMMM) sizin adınıza işlem yapma yetkisi verdiğinizde, musabeciniz kendi hesabı ile sizin işlemlerinizi de gerçekleştirebilecektir. Bunun için önce
Ömür Ekinci 12 Ağustos 2017 Cumartesi 20:02
Vergi

Vergi Kimlik Numarası Yerine Tc Kimlik Numarası Hangi Tarihten Itibaren Kullanılmaya Başlanacaktır ?

Bugüne kadar vergi kimlik numarası almış olan Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan gerçek kişiler 01.01.2007 tarihinden vergi kimlik numarası yerine numarası ile işlem yapacaklardır.
Mertay Karakaş 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:09
Vergi

6736 Sayılı Kanunda Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Veya Bu Kooperatiflerin Ortaklarına Kullandırıla...

6736 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi 11 inci fıkrası hükmü uyarınca; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya kooperatiflerin ortaklarına 30/6/2016 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hale gelen krediler ile müteakiben yeniden yapılandırılan kredi alacaklarının
Sevilay Kızıl 12 Ağustos 2017 Cumartesi 12:22
Vergi

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmayan Yabancılar Nasıl Vergi Kimlik Numarası Alabilir?

Vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrası ile 4358 Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan tebliğlere istinaden ilgili gerçek ve tüzel kişilere vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan yabancı
Eray Sezer 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:48
Vergi

Adi Ortaklık Olan Işletmemiz Için 413 No.lu Tebliğ Uyarınca Mükellef Bilgileri Bildirimini Ortaklık ...

Adi ortaklık, kollektif şirket ve adi komandit şirket için Mükellef Bilgileri Bildirimi, ortaklık vergi kimlik numarası üzerinden düzenlenerek kaydedilip Ancak ortakların kendilerine ait başkaca işletmeleri varsa kendilerine ait TCKN/YKN veya VKN ile Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenecektir.
Aygül Özel 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:15
Vergi

Emlak Vergisi'nden Kimler Muaf Olabilir?

1319 sayılı Kanun gereğince ödenen Emlak Vergisi muafiyeti için gereken şartlar; 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip; sahibi olmamak Kışlık evin yanında yazlık eve sahip olmamak Bir başka meskende hisse sahibi olmamak Ev hanımı,
Mehmet Özdil 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:09
Vergi

Katılımcının Zorunlu Nedenlerle Sistemden Ayrılması Halinde Birikimler Nasıl Vergilendirilmektedir?

Katılımcı ölüm ya da iş göremezlik gibi nedenlerle sistemden zorunlu olarak ayrılırsa, kendisine ya da hak sahiplerine ödenecek birikimlerde emekliliğe hak kazanma halinde olduğu gibi vergilendirme yapılır. Birikimlerin %25’lik kısmı istisna tutulur, kalan %75’lik kısma %5 oranında gelir vergisi
Boran Erdil 11 Ağustos 2017 Cuma 22:57
Vergi

Kimler Vergi Lehvası Almalıdır?

Gelir vergisinde: Ticari kazanç sahipleri Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar) Serbest erbabı adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak, Kurumlar Vergisinde: Anonim şirketler Limited şirketler Eshamlı komandit şirketler vergi levhası almak ve
Taylan Bıçak 11 Ağustos 2017 Cuma 22:30
Vergi

Tüzel Kişiler Için Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunu Imzalamak Yetkisinde Ve Zorunda Olan...

Hayır. Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu'nun doldurularak imzalanması yeterlidir. Ancak Zarf Teslim Yazısı doldurularak vergi dairesinde Internet hizmetlerine ilişkin yapmak üzere bir kişi yetkilendirilmelidir
Gamze Ayaz 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:04
Vergi

Yurt Dışındaki Sermayedar Şirket Çalışanının Türkiye'deki Şirkette Yönetici Olarak Görev Yapması Ned...

Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.12.1993 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. İtalya’da mukim sermayedar şirketten gönderilerek,
Saadet Ercan 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:20
Vergi

Peşin Ödeme Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Peşin ödeyenlerden Yİ ÜFE tutarının yarısı alınmayacak ve peşin ödeyenler katsayı ödemeyecek.
Ömür Ekinci 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:13
Vergi

İşletmede Yer Aldığı Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine Ve Teçhizat Için Yapılan Beyan Ve Öd...

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır
Selim Güngören 3 Ağustos 2017 Perşembe 09:01
Vergi

Sitenin Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?

Vergi ile ilgili bilgiler, Vergi Usul Kanununun 5. maddesine göre mahremiyet taşıdığı için Internet üzerinden yapılacak borç sorgulamalarında yetkisi şahısların vergi bilgilerine erişimi engellenmiştir. Kimlik doğrulama için Kullanıcı Kodu, Kullanıcı Şifresi ve Kişisel Şifre bilgileri kullanılmaktadır. 5 dakika süreyle
Sevcan Karaduman 3 Ağustos 2017 Perşembe 00:47
Vergi

Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Emlak Vergisi 2. taksit ödemeleri 1 Kasım'da başlayacak ve 1 Aralık tarihinde sona erecek.
Salih Atacı 2 Ağustos 2017 Çarşamba 16:19
Vergi

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olmanın Şartları Nelerdir Ve Başarılı Olan Verg...

Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. başarılı olabilmek için giriş sınav puanının 65’den az olmaması ve başarı sırasına göre yapılacak sıralama neticesinde atama yapılacak kadro sayısının
Gülüm Erarslan 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:32
Vergi

Kullanıcı Şifresi Nedir?

Kullanıcı şifresi ilk giriş için vergi dairesi tarafından kapalı zarf içerisinde verilen, 6 karakter uzunluğundaki şifredir. Güvenliğiniz için Kullanıcı değiştiriniz. Seçeceğiniz şifre 6 karakter uzunluğunda olmalıdır. Şifrenizin kolay tahmin edilebilir olmamasına özen gösteriniz. Şifrenizi kimseye söylemeyiniz. Kullanıcı Şifrenizi ayda
Demet Elizan 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:16
Vergi

Hangi Tarihe Kadar Başvurmam Gerekiyor?

Stopaj iadesi için tevkifatın yapıldığı vergi dairesine yapılması gereken başvurunun süresi, 29.08.2013 tarihinde sona ermiştir.
Rümeysa Tatlı 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:13
Vergi

Bedelsiz Ortaklık Payı Verilmesi Kurumlar Vergisi, Bsmv Ve Veraset Intikal Vergisine Tabi Mi?

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki
Kıvanç Kılıç 1 Ağustos 2017 Salı 12:24
Vergi

Vergi Matrah Artırımı Nedir?

3 vergi türünden başvuru yapılabiliyor Kurumlar vergisi, gelir vergisi KDV Muhtasar Bu 3 vergi türünü ayrı ayrı yada beraber alabilirsiniz. Yıl bazında (2011, 2013, 2014 ve 2015) da alabilirsiniz. Örneğin Kurumlar vergisinden 2012, 2014 ve 2015 yıllarını satın alabilir 2011 ve 2013 yıllarını
Aleyna Birdir 1 Ağustos 2017 Salı 12:11
Vergi

Bu Kanuna Göre Yapılandırılan Borçları Taksitle Ödenebilir Mi?

Bu kanuna göre borçlanılan tutarları taksitle ödemek isteyenler , borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Taksitlendirme süresine göre faiz oranları şöyle olacaktır; 1) Altı eşit taksit için (1,045), 2) Dokuz eşit
Can Atacı 1 Ağustos 2017 Salı 11:45
Vergi

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.
Kadir Kolcu 1 Ağustos 2017 Salı 11:14
Vergi

Kanun Değişikliğinden Önce Sistemden Ayrılmıştım. Kesilen Stopaj Tutarını Geri Alabilir Miyim?

Stopaj iadesi için tevkifatın yapıldığı vergi dairesine yapılması gereken başvurunun süresi, 29.08.2013 tarihinde sona ermiştir.
Hatice Terzioğlu 1 Ağustos 2017 Salı 10:56
Vergi

Ek Mal Bildirimi Beyanı Kimler Tarafindan Hangi Durumlarda Ve Sürelerde Verilir?

Devlet memurları, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait a) Taşınmaz mallar (arsa ve yapı kooperatifi hisseleri dahil) edinme itibaren bir (1) ay içinde bildirilmesi zorunludur. b) Taşınır mallar (para ve para hükmündeki kıymetli kağıtlar, hisse senedi tahviller, altin miicevherat
Can Kuzey Birdal 1 Ağustos 2017 Salı 10:50
Vergi

İnternetten Emlak Vergisi Ödemek Mümkün Müdür?

Emlak vergisi ödemeleri bazı belediyeler tarafından internet üzerinden de kabul edilebilmektedir. Belediyenizin böyle bir sistemi olup olmadığını telefonla arayarak internet sayfasını kontrol ederek öğrenebilirsiniz.
Tevfik Ataberk 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:45
Vergi

Ortaklık Halinde Basit Usulde Vergilendirme Ne Şekilde Yapılacaktır? Aynı Işte Ortak Olarak Çalışanl...

Ortaklık Halinde Basit Usulde Vergilendirme Ne Şekilde Yapılacaktır? Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yıllık kira bedeli ve 48 inci maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar ortakların her biri için ayrı
Dilan Gökçen 31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:26
Vergi

Yurtdışından Gelen Faturalarda Çifte Vergilendirmenin Önüne Nasıl Geçilir?

Daha önceki "Yurtdışı faturalarının vergisel boyutu 1" yazımızda yurtdışından alınan hizmet faturalarını KDV ve stopaj boyutu yönünden değerlendirmiştik. Bu çifte vergilemeyi önleme anlaşması ve stopaj konusunu biraz daha detaylandıracağız. İster yurtiçinden ister yurtdışından olsun hizmet giderlerinizde aşağıdaki kriterleri göz önüne
Nazlı Demir 31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:16
Vergi