+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Veraset ve İntikal

Veraset Ve Intikal Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Matrah Verginin Oranı (%) Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde İlk 210.000 TL için 1 10 Sonra gelen 500.000 TL için 3 15 Sonra 1.110.000TL için 5 20 Sonra gelen 20900.000 TL için 7 25 Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30 Bir şahsa,
Uğurcan Altay 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:20
Veraset ve İntikal

Satış Vaadinde Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

Beş yıllık süre ile sınırlıdır.Satış vaadi mülkiyeti nakletmez. Vaade dayanarak devir yapılmazsa, 5 yıl içinde mahkemeden bunu talep etmek
Ramazan Baran 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:34
Veraset ve İntikal

Vasiyette Bulunabilme Şartları Nedir?

15 yaşını doldurmuş olmak ve temyiz kudretine sahip olmak gerekir.
Dilan Gökçen 14 Ağustos 2017 Pazartesi 23:45
Veraset ve İntikal

Veraset Ve Intikal Vergi Ilişiğini Hangi Vergi Dairesinden Almalıyım?

Veraset intikal vergisi ilgili vergi dairesi tarafından tarh olunmaktadır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 6. maddesinde açıklanmış olup, konu görev alanında değildir.
Kerim Özpek 3 Ağustos 2017 Perşembe 17:35
Veraset ve İntikal

Veraset Ve Intikal Vergisinden Tenzil Olunabilecek Borçlar Ve Masraflar Nelerdir?

Veraset ve intikal vergisinin matrahının tespitinde aşağıda yazılı borç ve masrafların indirilmesi mümkündür. 1. Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde, murisin belgelere dayanan borçları ile vergi borçları, 2. Diğer suretle iktisaplarda (ivazsız intikallerde) malın aynına (kendisine) ait borçlarla vergi borçları (Hibe edilen
Dilara Çevik 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:13
Veraset ve İntikal

Veraset Ve Intikal Vergisinde Istisna Tutarları Nelerdir? (2017 Için)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar aşağıda belirtilmiştir. Veraset yoluyla intikal eden ev eşyası murise ait kişisel eşyalar ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar, Veraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar
Batuhan Aydın 25 Temmuz 2017 Salı 15:29
Veraset ve İntikal

Veraset Ve Intikal Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Mayıs ve kasım aylarında her yıl iki taksit de olmak üzere üç yıl da ödenir.
Kaan Tekiner 24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:42
Veraset ve İntikal

Veraset Yolu Ile Meydana Gelen Veya Diğer Suretle Meydana Gelen Intikallerde Intikal Eden Malların D...

Veraset yolu ile meydana gelen intikallerde intikal eden malların değerleri toplamı istisna haddi altında kalsa dahi beyanname verilmesi zorunludur. suretle meydana gelen ve değerleri toplamı istisna hadlerinin altında kalan ivazsız intikaller için beyanname verilmez.
Mehmet Özdil 23 Temmuz 2017 Pazar 21:13
Veraset ve İntikal

Vasiyet Nedir?

Bir kimsenin kendi mal varlığı üzerinden yaptığı ölüme bağlı tasarrufa denir. Mad.Medeni kanuna bkz.
Sevcan Karaduman 17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:56
Veraset ve İntikal

Veraset Ve Intikal Vergisinde 2012 Yılı Istisna Tutarları Nelerdir?

01.01.2012 tarihinden itibaren 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer istisna tutarları şöyledir; Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130.589 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet
İlke Atasever 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:11
Veraset ve İntikal

Vasiyetnamenin Şekil Şartı Nedir?

Sözlü, kendi el yazısı ile veya resmi şekilde yapılabilir. Sözlü vasiyetin ispat kuvveti zordur. Ancak belirli hallerin varlığında bu geçerli olur.
İlke Atasever 15 Haziran 2017 Perşembe 02:36
Veraset ve İntikal

Veraset Intikal Ilişiği Kestirilmeden Miras Intikali Gerçekleştirebilir Miyim?

7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun 19/2 fıkrası uyarınca tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu vergi dairesine bildirilmek üzere, intikal eden taşınmazların tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan taşınmaza
Aygül Özel 12 Haziran 2017 Pazartesi 17:23
Veraset ve İntikal

Yurtdışında Vefat Eden Kişinin Eşyalarının Türkiye'ye Nakli Için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yurtdışında vefat eden bir kimsenin yurtdışındaki zati ve ev eşyaları ile en fazla 1 adet kullanılmış otomobilinin (mevzuata göre vefat eden kişinin satın aldığı tarihte 3 yaşından büyük olmaması gerekmektedir) Türkiye’de oturan veya Türkiye’ye kesin dönüş yapan varisleri tarafından
Dilara Çevik 6 Haziran 2017 Salı 05:49
Veraset ve İntikal

Bağış Yapıldığında Satıştan Farklı Bir Harç Ödenir Mi?

Evet, bağışta durum farklıdır. Bağışta, bağışı kabul edenden binde 36 oranında harç alınır. Ancak bu durumda veraset ve intikal de söz konusu olacağından, veraset vergi dairesince de ayrıca veraset ve intikal vergisi tahakkuk ettirilir.
Hilal Çalışkan 6 Haziran 2017 Salı 02:49
Veraset ve İntikal

Çifte Vatandaşlığa Sahip Bir Kişinin Ölüm Bildiriminin Yapılmamasının Bir Cezası Var Mı?

Mevzuat gereği kişinin vefatının 30 gün içinde Türkiye’deki ilgili nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Bildirimde bulunan kişinin nüfus cüzdanının fotokopisi, Ölüm belgesi, Cinayet, kazası veya intihar durumlarında Savcılık Makamının defin izin belgesi veya Türkçe tercümesiyle birlikte Otopsi Raporu, Nereye defnedildiğine dair belge, (Almanya için
İrem Taşkın 2 Haziran 2017 Cuma 16:14
Veraset ve İntikal

Veraset Ve Intikal Vergisi Beyannamesine Eklenecek Belgeler Nelerdir?

Kendilerine veraset yoluyla veya ivazsız surette intikal eden mallar dolayısıyla veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenleyenler, beyannameyi vergi dairesine verirken intikal eden malların çeşidine göre aşağıdaki belgeleri beyannameye ekleyeceklerdir. Veraset ilamı (mirasçılık belgesi)(*), Vasiyetname,
Cemalettin Aydıngöz 1 Haziran 2017 Perşembe 10:47
Veraset ve İntikal

Veraset Ve Intikal Vergisi Beyannamesi Nereye Verilir?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi; Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, ivazsız intikallerde tasarrufu yapan kişinin ikametgâhının, tüzel kişilerde diğer teşekküllerde bunların merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, Muris veya tasarrufu yapan kişinin ikametgâhı yabancı bir ülkede ise bunların
Can Kuzey Birdal 31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:37
Veraset ve İntikal

Vasiyette Bulunulmayacak Saklı Pay Oranları Nedir?

a) Çocuklar için kanuni miras hakkının 3/4'ü. b) Sağ kalan eş için, çocukları ile birlikte mirasçı olmaları halinde kanuni miras tamamı diğer hallerde yarısı. c) Kardeşlerden her biri için kanuni miras hakkının 1/4'ü. d) Ana ve babadan her biri için kanuni miras
Hilal Çalışkan 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:35
Veraset ve İntikal

Veraset Ve Intikal Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi; Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde dört, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde altı ay içinde, Ölüm yabancı bir
Asena Kalkan 25 Mayıs 2017 Perşembe 19:52
Veraset ve İntikal

Veraset Ve Intikal Vergisi Beyannamesi Nereye Verilir?

Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, ivazsız intikallerde tasarrufu yapan kişinin ikametgahının, tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde bunların merkezlerinin bulunduğu vergi dairesine, Muris (miras bırakan,mirasçı) veya tasarrufu yapan kişinin ikametgahı yabancı bir ülkede ise bunların Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu yer vergi
Burcu Nişancı 23 Mayıs 2017 Salı 14:38
Veraset ve İntikal

Hangi Olaylar Veraset Ve Intikal Vergisine Tabidir?

Bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali veraset ve intikal tabidir. Öte yandan, malların herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de veraset ve
Rümeysa Tatlı 20 Mayıs 2017 Cumartesi 11:15
Veraset ve İntikal

Veraset Ve Intikal Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenir. Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında,
Tuğba Saatçi 19 Mayıs 2017 Cuma 14:31
Veraset ve İntikal

Veraset Yoluyla Veya Diğer Suretle Meydana Gelen Intikallerde Intikal Eden Malların Değerleri Toplam...

Veraset yolu ile meydana gelen intikallerde intikal eden malların değerleri toplamı istisna haddi altında kalsa dahi beyanname verilmesi zorunludur. Diğer meydana gelen ve değerleri toplamı istisna hadlerinin altında kalan ivazsız intikaller için beyanname verilmez.
Sevda Artuk 17 Mayıs 2017 Çarşamba 07:12
Veraset ve İntikal

İyi Günler.sorum:eşi Vefat Etmiş Bir Hanım, Veraset Ilamı Işleminden Sonra Vefat Etmiş Eşinin Şirket...

Değerli Meslek Mensubu Dul maaşını hiç birşey kesmemektedir.
Tuğsan Keskin 22 Nisan 2017 Cumartesi 19:39
Veraset ve İntikal

Dernekler Gelirlerini Hesaplarına Intikal Ettirirken Nakit Esasını Mı Kullanacaklar? Tahakkuk Esasın...

Derneklerin kabul ettiği bağışlar Banka hesaplarına intikal ettiği gün gelir hesaplarına alınır.
Müşerref Koç 7 Nisan 2017 Cuma 23:30
Veraset ve İntikal
ÖY

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulmaktadır?

Aile konutu şerhi için, eşlerden birisinin hesabına kayıtlı hane için diğer eş tapuya müracaat ederek, aile konutu şerhi koydurabilmektedir. için müracaatta bulunan eş Tapu Sicil Müdürlüğü’ne bir arzuhal ile; konutun aile konutu olduğunu ispat eden muhtarlıktan alınmış bir vesika,
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Aile Konutu Şerhi Ne Işe Faydadır?

Aile konutu şerhi ile, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutuyla alakalı kira sözleşmesini feshedemez. Aile konutunun maliki dahi olsa, bu konutu satamaz veya üzerindeki haklarısınırlayamaz.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Malik Eş Aile Konutunu Satarsa Ne Olur?

Aile konutu, tapuda aile konutu şerhi konulmuş olduğu halde satılırsa, bu satış geçersiz olmaktadır.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Tapu Kütüğü'ne Aile Konutu Şerhi Konulmamış Ve Aile Konutu Üçüncü Şahıslara Satılmış Ise Ne Olur?

Burada iyi niyet kavramı ehemmiyet taşımaktadır. Üçüncü şahıs satın aldığı gayrimenkulun aile konutu olduğunu bilerek almış ise, iyi niyetli bu satış geçersiz olmaktadır. Ancak üçüncü şahış, alakalı gayrimenkulun aile konutu olduğunu bilmeden, tapu kaydına güvenerek, iyi niyetle satın almış
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Tapu Kütüğü'ne Aile Şerhi Konulmamış Evin Satışı Iptal Olur Mu?

Üçüncü şahıs gayrimenkulu satın alırken aile konutu olduğunu bilerek almış ise, iyi niyet gözetilmeyeceğinden satış geçersiz olmaktadır. Ancak bunun rızası olmayan eşin tapu iptal ve tescil davası açması gerekmektedir. Söz konusu dava neticeninde, yapılan satış işlemi ve üçüncü şahıs
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Devletin Kalıtçı Olma Sıfatı Var Mıdır?

İlk üç grupta kalıtçı yoksa eş de sağ değilse ve kalıt bırakan ölüme bağlı tasarruf ile kalıtçı atamamışsa devlet kalıtçı sıfatı ile kalıtı kazanmaktadır. Ayrı olarak devlet ölüme bağlı tasarruf ile de atanmış kalıtçı sıfatına sahip olabilir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Devletin Kalıtçı Olmasının Diğer Kişilerin Kalıtçı Olmasından Farkı Nedir?

Kalıt bırakanın terekesindeki borçlarından dolayı diğer kalıtçılar hem terekedeki mallar ile hem de kendi şahsi malvarlıklarıyla sorumludur. Devlet ise bırakanın terekesindeki borçlardan yalnızca tereke malları ile sorumludur.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Devlet Kalıt Bırakanın Borçlarından Mesul Mudur?

Devletin kalıtçılığı diğer kalıtçılıklardan farklıdır. Devlet, can verenin borçlarından kendisine kalan kalıt kadar sorumludur. Oysa, kalıtçılar, can verenin borçlarından mal varlıklarıyla müteselsilen sorumludurlar.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Hazine Gaiplik Kararı Verilmesini Isteyebilir Mi?

Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen kalıt hissesi 10 sene resmen yönetilirse veyahut malvarlığı böyle 100 yaşını dolduracağı müddet geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Yetkileri Nelerdir?

Miras bırakan, tasarrufunda tersini öngörmüş veya hudutlu bir görev vermiş olmadıkça vasiyeti yerine getirme görevlisi, miras bırakanın son arzularının getirilmesi için ihtiyaç duyulan bütün işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Vasiyeti yerine getirme görevlisi, bilhassa; • Göreve başladıktan sonra gecikmeksizin terekedeki malların,
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Kalıttan Yoksunluğun Kalıt Bırakanın Tasarruf Oranına Tesiri Nedir?

• Kalıttan yoksun bulunan kalıtçının payı onun alt soyuna geçer. Yoksun olanın alt soyu da gizli hisseli mirasçı ve payı yoksun olan ile aynı oranda ise miras bırakanın tasarruf oranında bir farklık mevzubahis olmaz. Lakin alt soyun saklı
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Mirasçılık Belgesinin Niteliği Ve Işlevi Nedir?

Mirasçılık belgesi bir kişinin mirasçı olduğunu gösteren ve kanıt eden bir belgedir. Lehine tertip eden kişi itibariyle mirasçılık karinesi eder. Ters ispat oluncaya kadar lehine mirasçılık belgesi tertip eden kişi mirasçı sayılır. Mirasçılık belgesi alan mirasçı tereke malları üzerinde
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Kalıt Ortaklığı Nedir?

• Kalıt ortaklığı, kalıtın taksiminden önce kalıtçılar arasındaki aitin adli niteliğini ifade eder. Kalıtın taksiminden önce kalıtçılar tereke iştirak halinde (el birliği ile) mülkiyet hakkına sahiptir. İşte bu iştirak halinde hak sahipliği kalıt ortaklığını dile getirmektedir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Tereke Paylaştırılmadan Önce Kalıtçıların Tereke Malvarlığı Üzerinde Kullanma Ve Yararlanma Hakkı Va...

Kalıt ortaklığı devam ettiği sürece kalıtçıların tereke mallarını kullanmaları ve bunlardan istifade etmeleri olasıdır. Kullanma ve yararlanma hakkı bütün aittir. Bu konuda kalıtçıların anlaşması gerekmektedir. Uyuşmazlık halinde miras ortaklığına tayin olunan temsilci mirasçıların tereke mallarını kullanma ve yararlanma haklarını
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Mirasçıların Birbirlerine Karşı Olan Garanti Borcu Nedir?

• Terekenin paylaşılmasının bitirmesinden sonra mirasçılar, hisselerine düşen mallar için birbirlerine karşı satım kararlarına göre (ayıp ve zapttan kararları) sorumludurlar. Mirasçılar, paylaşmada her birine özgülenmiş olan alacakların varlığını birbirlerine karşı garanti ettikleri gibi; borsaya kayıtlı olan değerli evrak
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Mirasın Açılmasından Önce Miras Payının Temliki Olası Mıdır?

Miras bırakanın katılması veya müsaadeyi olmaksızın bir mirasçının daha açılmamış bir miras ile ilgili diğer mirasçılar veya üçüncü bir ile yapacağı sözleşmeler geçerli değildir. Böyle bir kontrat uyarınca yerine getirilmiş olan edimlerin geri verilmesi istenebilir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

İçsel Tazminat Talebi Hakkı Kalıtçılara Geçer Mi?

Bu konuda, kişiliğin savunmasına ait içsel tazminat talebi hakkındaki TMK Madde 25/4 kararı uygulanır. Buna göre, hak sahibinin( bırakanın) içsel tazminat davasını açtıktan sonra can vermesi halinde, kalıtçıları bu davaya devam edebilirler ve içsel tazminatı isteyebilirler; buna karşılık
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Ölüme Bağlı Tasarrufların Iptal Sebepleri Nelerdir?

İptal sebepleri dört grupta toplanmıştır; tasarruf yapanın ehliyetsizliği, hukuka, ahlaka ve adaba terslik, şekil eksikliği ve hata, hile, tehdit.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

İptal Davasını Kimler Açabilir?

Tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçılar ve lehine vasiyet yapılan alakalılar, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufunun iptalini talep dava edebilirler.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Ölüme Bağlı Tasarruflar Ehliyetsizlik Sebebiyle Spontane Kararsız Hale Gelir Mi?

Ölüme bağlı tasarruflar ehliyetsizlik nedeniyle spontane kararsız sayılamazlar; bunlar ancak miras bırakanın ölümünden sonra hakimin kararı ile iptal ettirilebilir. bağlı tasarrufun ehliyetsizlik sebebiyle kararsız hale getirilebilmesi için iptal davasının açılması ve mahkemece iptale hükmolunması koşuldur. İptal talep ve dava
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Kalıtta Iade Yükümlülüğünün Konu Itibariyle Koşulları Nelerdir?

• Kalıtta iade yükümlülüğünün konusu itibariyle, genel olarak üç koşul aranır. Birincisi, karşılıksız bir kazandırıcı işlemin bulunmasıdır. İkincisi, işlemin kalıt bırakan tarafından ve kalıt bırakanın mal varlığından yapılmış olması ve neticelerinin kalıt bırakanın sıhhatinde olmuş olmasıdır. Üçüncüsü ise,
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Mirasbırakanın Hayatta Iken Kanuni Kalıtçısına Vermiş Olduğu Karşılıksız Kazandırmanın Bunun Kalıt P...

Bu konuda, ön tasarıda, miras bırakanın istem beyanı göz önünde tutulur. Miras bırakanın bu hususta rastgele bir beyanı yoksa takdirde, kanuni karar ve karinelerden yararlanmak olasıdır.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Miras Sebebi Ile Istihkak Davasının Zamanaşımı Süreleri Nelerdir?

Dava olunan iyi niyet sahibi bulunduğu takdirde, bir ve on yıllık iki zamanaşımı süresi ve kötü niyetli olması de yirmi yıllık bir süre konulmuştur.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Tüzel Kişiler Mirasçı Veya Musaleh Olabilirler Mi?

Tüzel kişiler, Devlet dışında, kanuni kalıtçı olamazlar, ama atanmış kalıtçı veya musaleh olabilirler. Buna karşılık, kişiliği bulunmayan (kişi olmayan) kalıtçı veya musaleh olamazlar.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal
ÖY

Kalıtta Denkleştirme Nedir?

Kalıtta denkleştirme, bir kalıtçının kalıt bırakanın sıhhatinde ondan karşılıksız (ivazsız) olarak aldığı malları ve değerleri aynen veya karşılığını geri ve bunların kalıtın taksiminde hesaba katılmasından ibaret bir işlemdir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Veraset ve İntikal